Stäng
Språk
Meny

Bufab överraskar och överträffar

Carnegie Småbolagsfond steg med 4,7% i april. Månaden präglades av en stor mängd kvartalsrapporter. Fondens innehav överträffade överlag förväntningarna. Såhär långt har bolagens kvartalsrapporter generellt överträffat förväntningarna på Stockholmsbörsen.

  • Dometic var fondens bästa aktie i april med en avkastning om 13%. Inför bolagets kvartalsrapport fanns en viss oro. Såväl påsk som kallt väder skulle kunna ha påverkat försäljningen negativt. Underliggande finns också en oro för att bolagets kunder, husbil- och husvagnstillverkarna skall känna av en svagare konjunktur. Vår uppfattning är att bolagets försäljning till stor del är till eftermarknaden vilket ger stabilitet samt att husbilsmarknaden till viss del drivs av strukturell efterfrågan då många äldre idag har god ekonomi samt att allt fler yngre får upp ögonen för den typen av semestrande. Rapporten var rakt igenom urstark med såväl god försäljning samt lönsamhet långt bättre än väntat. I ljuset av det gör vi bedömningen att aktien är attraktivt värderad.
  • Atrium Ljungberg redovisade en fin utveckling för årets första kvartal. Kanske mer intressant inleder man också ett återköpsprogram av egna aktier. Vi har länge bedömt substansvärdet som vida överstigande bolagets börskurs och vi anser därmed att det är rationellt av bolaget att köpa tillbaka egna aktier till en väsentlig substansrabatt. Bolagets finansiella ställning är mycket stark och vi bedömer att de flesta nyckeltal påverkas positivt av återköpen. I ett längre perspektiv tror vi att bolagets projektverksamhet har en god potential och vi tror att bolagets fastigheter har utrymme för en fortsatt god utveckling. Aktien avkastade 13% i april.
  • Bufab har redovisat sitt första kvartal 2018 och den fina utveckling bolaget haft det senaste året fortsätter. Givet den goda industrikonjunktur vi sett på Bufabs huvudmarknader fanns förväntningar om ett bra resultat, men även med detta faktum i beaktande överraskade resultatet. Det är glädjande att se att den internationella verksamheten presterar bra och att förvärven bolaget genomfört ser ut att leverera väl i linje med förväntningarna. Det stärker vår tro på att bolaget kommer att fortsätta sin internationella expansion, vilket gör att vi ser uppsida i värderingen. Bolagets ledning är mycket kompetent och en tydlig huvudägare borgar för en långsiktigt expansiv strategi. Aktien avkastade 12% i april.
  • Elanders presenterade en svag kvartalsrapport och genererade en negativ avkastning om 5% i april. I förra årets sista kvartal rapporterades en mycket svag lönsamhet i ett av bolagets kundprojekt i Tyskland. Bolagets förhoppning var att det skulle åtgärdas under årets första kvartal, som nu rapporterats. Tyvärr har så inte blivit fallet, lönsamheten är fortsatt mycket svag i det aktuella projektet. Det är naturligtvis inte acceptabelt, å andra sidan är problemet isolerat och vi gör bedömningen att problemet kommer att lösas under detta kvartal. När ett så kraftigt negativt resultatbidrag kommer från ett enskilt projekt blir effekten väsentlig när problemet löses. Rensat för det olyckliga projektet levererar Elanders ett bra kvartal, i synnerhet avseende organisk tillväxt. I ljuset av den lönsamhet vi bedömer bolaget ha, rensat för det olyckliga projektet, är aktien mycket lågt värderad.

Vill du få löpande nyheter från Carnegie Fonder? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Hisnande siffror från Stillfront
Carnegie Småbolagsfond

Hisnande siffror från Stillfront

Stockholmsbörsen ökade med 2,0% i november, småbolagsindex var ännu något starkare med en uppgång om 4,2%. Carnegie Småbolagsfond steg med 5,6%. Förvaltaren Viktor Henriksson skriver om fyra av fondens innehav....

Viktor Henriksson 5 december 2019
Drömaffär i Småbolagsfonden
Carnegie Småbolagsfond

Drömaffär i Småbolagsfonden

Oktoberbörsen var mycket stark. Stockholmsbörsen ökade med 4,0%, småbolagsindex var inte fullt så starkt med en uppgång om 2,7%. Carnegie Småbolagsfond steg med 0,2%. Förvaltaren Viktor Henriksson redogör för de...

Viktor Henriksson 6 november 2019
Stark månad för byggelatarat
Carnegie Småbolagsfond

Stark månad för byggelatarat

Septemberbörsen utvecklades positivt. Stockholmsbörsen ökade med 2,9 procent, småbolagsindex var något svagare med en uppgång om 1,0 procent. Carnegie Småbolagsfond steg med 0,4 procent. Byggrelaterade aktier hade en bra månad....

Viktor Henriksson 4 oktober 2019