Stäng

Carnegie Fonder övertar globalfond

Carnegie Fonder har kommit överens med Pandium Capital AB om att ta över aktiefonden Pandium Global och anställa dess förvaltare, Mikael Tarnawski-Berlin. ”Mikael har bevisat sin skicklighet som förvaltare och har en investeringsfilosofi som stämmer väl överens med vår. Med Pandium Global får vi en fond som många av våra kunder efterfrågar”, säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström.

Hans Hedström, vd Carnegie Fonder.

Pandium Global är en global aktiefond som startade 2014. Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar och har samma investeringsfilosofi som Carnegie Fonder: fokuserad värdeförvaltning.

”Vi har under en tid analyserat möjligheterna med en global aktiefond för att komplettera våra befintliga aktie- och räntefonder som är inriktade på Sverige, Norden och tillväxtmarknaderna. Genom att ta över Pandium Global får vi inte bara en duktig förvaltare, utan också en etablerad fond med god historisk avkastning”, säger Hans Hedström.

Pandium Global förvaltas av Mikael Tarnawski-Berlin, som också är största ägare i Pandium Capital AB. Det förvaltade kapitalet uppgår till 81 miljoner kronor. Sedan start har fonden avkastat i genomsnitt 12,5 procent per år.

Mikael Tarnawski-Berlin.

”Carnegie Fonder är en av marknadens främsta kapitalförvaltare och har samma syn på långsiktighet, stock picking och risk som jag. Dessutom lyckas Carnegie Fonder kombinera den större aktörens stabilitet med den mindre aktörens självständighet, och sammantaget är jag övertygad om att Carnegie Fonder är rätt hemvist både för mig och för Pandium Globals andelsägare”, säger Mikael Tarnawski-Berlin.

Pandium Global är en specialfond (AIF) men ska i Carnegie Fonders regi omvandlas till en vanlig UCITS-fond som är öppen för en bredare grupp av sparare. Överlåtelsen av förvaltningen av Pandium Global, liksom namnbyte och ombildning av fonden från en specialfond till en UCITS-fond, är föremål för och villkorad av Finansinspektionens godkännande. Processen förväntas vara klar efter sommaren.

Fler artiklar

Trender som talar för Value

Trender som talar för Value

Vi på Carnegie Fonder är aktiva förvaltare, och vi investerar gärna i värdebolag. Men vad är egentligen värde, eller ”value”? Och vad är det som säger att värdebolag ska ta...

Erik Amcoff 2 oktober 2020
Ändring av allmänna villkor och rutin vid köp av fondandelar

Ändring av allmänna villkor och rutin vid köp av fondandelar

Den 1 oktober 2020 träder uppdaterade allmänna villkor ikraft. Ändringarna som är av redaktionell karaktär görs dels på grund av att bolagets fondutbud ändrats dels för att tydligare beskriva rutinen...

Madeleine Bergh 11 september 2020
Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Coronakrisen kräver innovation och anpassningsförmåga. Carnegie Fonder har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa verksamheten, skriver vd Hans Hedström. När det i februari stod klart att coronaviruset fått fäste...

Hans Hedström 27 maj 2020