Stäng
Språk
Meny

Därför stödjer vi CDP

Alla företag kan bli bättre på resursoptimering. Därför stödjer Carnegie Fonder CDP, en organisation som uppmanar företag att mäta, redovisa och minska sin inverkan på miljön.

CDP är egentligen en förkortning av Carbon Disclosure Project, som skvallrar om organisationens initiala uppdrag för 15 år sedan.

CDP verkade då för att företag, städer och stater skulle mäta och öppet redovisa sina utsläpp av så kallade växthusgaser, till exempel koldioxid och metan.

Idag arbetar CDP inte bara med koldioxid (carbon), utan med en bredare uppmaning: alla företag kan bidra till en mer hållbar ekonomi genom att mäta och förstå sin påverkan på miljön, avseende växthusgaser men också till exempel vattenförbrukning.

Carnegie Fonder investerar i det vi kallar värdebolag. Det vi vill se är inte bara attraktiva finansiella nyckeltal, utan långsiktighet i alla aspekter. Företag som mäter och redovisar sina utsläpp sparar pengar, blir mer innovativa och minskar sin miljöpåverkan, och därför stödjer vi CDP.

CDP har sitt huvudkontor i Storbritannien. Läs mer om CDP och dess arbete på organisationens hemsida.

Carnegie Fonder redovisar också koldioxidavtrycken från de bolag våra aktiefonder investerar i. Läs mer om det och arbetet med ansvarsfulla investeringar här.

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Varför ser koldioxidavtrycken ut som de gör?

Varför ser koldioxidavtrycken ut som de gör?

Carnegie Fonder rapporterade per årsskiftet 2016 aktiefondernas koldioxidavtryck för första gången. För att göra det tar vi hjälp av en extern leverantör, Trucost som ägs av Standard & Poor’s. Mellan...

David Östman 29 augusti 2019
Halvårsrapport 2019

Halvårsrapport 2019

Äntligen! Carnegie Fonders halvårsrapport är publicerad! Så klart redovisar vi fondernas utveckling och viktigaste händelser, men få också en inblick i hur hur Carnegie Fonder är som arbetsplats, hur vi skapar...

Kristina Flintull 26 augusti 2019