Stäng
Språk
Meny

Carnegie Listed Infrastructure skalar upp

Carnegie Listed Infrastructure lanserades den 18 augusti. Fonden investerar globalt i hållbara bolag med en tydlig koppling till infrastruktur. Med infrastruktur avser vi strukturer och byggnader som levererar samhällskritiska tjänster eller produkter. Förvaltaren Mikael Tarnawski-Berlin sammanfattar första veckorna.

Några exempel på sådana produkter och tjänster är elnät, förnybar energi, vattenrening, järnvägar, hamnar, broar, telemaster, fibernätverk, hälso- och sjukvård samt utbildning. Utmärkande för infrastrukturbolag är att de oftast är stabila, konjunkturokänsliga och har högra inträdesbarriärer. Bolagen kan också ofta höja sina priser med inflation.

Fonden investerar bara i hållbara så kallade lösningsbolag. Det innebär att deras produkter eller tjänster måste bidra till att lösa något av FN:s 17 hållbarhetsmål. Det kan till exempel handla om mastbolag som bygger ut mobilnät i utvecklingsländer, vattenreningsbolag som hjälper till att ge fler människor rent vatten eller vindkraftsbolag som hjälper till i omställningen till förnybar energi.

Just omställningen till en hållbar ekonomi är en av de starkaste drivkrafterna för infrastruktur de kommande åren. Det är enorma summor som ska investeras i omställningen och tusentals miljarder dollar i rörelsevinst som ska omfördelas från icke-hållbart till hållbart. Utöver det måste vi komma ifatt årtionden av underinvesteringar samt bygga ut den digitala infrastrukturen.

Vi har skalat upp portföljen i takt med att det har kommit in kapital i fonden. Fonden har idag investerat i 29 bolag. I utgången av månaden hade vi ungefär 50 procent i Nordamerika, 25 procent i Europa och resten i Asien-Stillahavsregionen. De största innehaven är American Towers, ett mastbolag, Hydro One, ett kanadensiskt elnätsbolag, och Canadian National Railway, ett järnvägsbolag.

Augusti var en kort månad för fonden då vi lanserades den 18:e. Valutaeffekterna var negativa under augusti och subtraherade 0,9 procentenheter. De största vinnarna var Canadian National Railway, Brookfield Renewable Partners och Healthcare Trust of America. De största förlorarna var Norfolk Southern, Union Pacific och T-Mobile.

Mer om fonden

Fler artiklar

En portfölj av fina infrastrukturbolag
Carnegie Listed Infrastructure

En portfölj av fina infrastrukturbolag

Under månaden fortsatte omicron att spridas snabbt. Lägg därtill att FED börjat signalera en snabbare höjningar av räntan. Om man därför trott att börsen skulle få en sur avslutning på...

Mikael Tarnawski-Berlin 7 januari 2022
”Det var dock ett uselt beslut att sälja”
Carnegie Listed Infrastructure

”Det var dock ett uselt beslut att sälja”

Ett ökat intresse för analys och vetskapen om att man kan göra detta på heltid var startskottet för Mikael Tarnawski-Berlins karriär. Idag klurar Mikael framför allt på hållbara bolag då...

Kristina Flintull 3 januari 2022
”Positivt men inte avgörande för infrastrukturtillgångar”
Carnegie Listed Infrastructure

”Positivt men inte avgörande för infrastrukturtillgångar”

De största vinnarna var Terna Energy, Verisign och SHO-BOND Holdings. De största förlorarna Liberty Broadband, Encompass Health och Norfolk Southern. Bidens infrastrukturprogram har, efter flera förseningar, äntligen röstats igenom. Som...

Mikael Tarnawski-Berlin 6 december 2021