Stäng
Språk
Meny

Carnegie Listed Infrastructure skalar upp

Carnegie Listed Infrastructure lanserades den 18 augusti. Fonden investerar globalt i hållbara bolag med en tydlig koppling till infrastruktur. Med infrastruktur avser vi strukturer och byggnader som levererar samhällskritiska tjänster eller produkter. Förvaltaren Mikael Tarnawski-Berlin sammanfattar första veckorna.

Några exempel på sådana produkter och tjänster är elnät, förnybar energi, vattenrening, järnvägar, hamnar, broar, telemaster, fibernätverk, hälso- och sjukvård samt utbildning. Utmärkande för infrastrukturbolag är att de oftast är stabila, konjunkturokänsliga och har högra inträdesbarriärer. Bolagen kan också ofta höja sina priser med inflation.

Fonden investerar bara i hållbara så kallade lösningsbolag. Det innebär att deras produkter eller tjänster måste bidra till att lösa något av FN:s 17 hållbarhetsmål. Det kan till exempel handla om mastbolag som bygger ut mobilnät i utvecklingsländer, vattenreningsbolag som hjälper till att ge fler människor rent vatten eller vindkraftsbolag som hjälper till i omställningen till förnybar energi.

Just omställningen till en hållbar ekonomi är en av de starkaste drivkrafterna för infrastruktur de kommande åren. Det är enorma summor som ska investeras i omställningen och tusentals miljarder dollar i rörelsevinst som ska omfördelas från icke-hållbart till hållbart. Utöver det måste vi komma ifatt årtionden av underinvesteringar samt bygga ut den digitala infrastrukturen.

Vi har skalat upp portföljen i takt med att det har kommit in kapital i fonden. Fonden har idag investerat i 29 bolag. I utgången av månaden hade vi ungefär 50 procent i Nordamerika, 25 procent i Europa och resten i Asien-Stillahavsregionen. De största innehaven är American Towers, ett mastbolag, Hydro One, ett kanadensiskt elnätsbolag, och Canadian National Railway, ett järnvägsbolag.

Augusti var en kort månad för fonden då vi lanserades den 18:e. Valutaeffekterna var negativa under augusti och subtraherade 0,9 procentenheter. De största vinnarna var Canadian National Railway, Brookfield Renewable Partners och Healthcare Trust of America. De största förlorarna var Norfolk Southern, Union Pacific och T-Mobile.

Mer om fonden

Fler artiklar

Nytillskott inom energi bland de bäst avkastande innehaven
Carnegie Listed Infrastructure

Nytillskott inom energi bland de bäst avkastande innehaven

Efter ett tufft första halvår vände marknaderna under juli som blev en väldigt stark månad för aktier. Förväntningar på att inflation kan ha toppat i kombination med risk för svagare...

Emanuel Furubo 9 augusti 2022
Ett antal portföljförändringar under månaden
Carnegie Listed Infrastructure

Ett antal portföljförändringar under månaden

Juni blev en svag aktiemånad, med stora och breda fall på världens börser. Oron över fortsatta höga inflationssiffror, räntehöjningar och risk för att en global recession drev ned riskviljan. På...

Emanuel Furubo 5 juli 2022
Bra bidrag från elbolag och sjukvårdsfastigheter
Carnegie Listed Infrastructure

Bra bidrag från elbolag och sjukvårdsfastigheter

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 7 juni 2022