Stäng
Språk
Meny

Carnegie Micro Cap säljer Catena

I juni avyttrade vi den sista delen av innehavet i Catena. Vi har ägt aktien sedan fonden startade och har bara gott att säga om bolaget. Trots en kursnedgång nu på slutet har aktien varit en enastående investering för våra andelsägare. Anledningen till avyttringen är dels att bolaget sedan en tid tillbaka växt ur definitionen som micro cap men framför allt en följd av en försiktig inställning till fastighetssektorn från vår sida. Catena var vårt sista innehav i sektorn.

Vi ser en generell risk för att högre räntor ännu inte fått fullt genomslag i fastighetssektorns marknadsvärderingar, de substansvärden som kommer att redovisas nu efter halvårsskiftet kan vara för optimistiska. Att sedan flera fastighetsbolag har långa räntebindningar är bra för resultat och kassaflöden, men värdet på fastigheterna, substansvärdet, påverkas direkt.

Catenas fastigheter är ganska högavkastande, så i relativa termer bör ett höjt avkastningskrav sänka värderingen mindre än för många andra bolag. Å andra sidan värderas aktien lite högre än sektorn. Vi har valt att avyttra detta kvalitetsbolag främst på grund av en negativ syn på sektorn.

Vi har i juni gjort mindre ökningar i några av våra innehav i verkstadssektorn, bland annat Bufab och Concentric. Vi är medvetna om att en svagare konjunktur kommer att påverka bolagen men att det återspeglas i värderingarna. Det är kvalitetsbolag som vi nu kan köpa till historiskt sett attraktiva värderingar.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”
Carnegie Micro Cap

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”

Som vanligt domineras juli månads nyhetsflöde av innehavens halvårsrapporter. Utfallet var gott. Flertalet av våra innehav redovisar starka siffror. Bland de starkast rapporterande bolagen var Bufab som slog prognoserna med...

Viktor Henriksson 9 augusti 2022
4C Group nytt innehav
Carnegie Micro Cap

4C Group nytt innehav

I maj deltog fonden i börsnoteringen av krishanteringsbolaget 4C Group. Bolaget tillhandahåller en mjukvara, Exonaut, som hjälper företag och organisationer att simulera och öva för olika former av kriser. Bolaget...

Viktor Henriksson 7 juni 2022
Kärninnehaven går starkt
Carnegie Micro Cap

Kärninnehaven går starkt

April karaktäriserades av att flertalet av våra största innehav rapporterade sitt första kvartal för 2022. Generellt presterade våra bolag väldigt bra, vilket gynnade Carnegie Micro Caps utveckling i april. Bäst...

Viktor Henriksson 3 maj 2022