Stäng
Språk
Meny

Enkelt att börja spara

Många hör av sig till oss på Carnegie Fonder och efterlyser ”något”. Något enkelt för att komma igång med sparandet till barnens första lägenhet eller den egna pensionen. Vårt svar: Carnegie Multi.

Nu lanserar vi Carnegie Multi – en färdig sparportfölj med god riskspridning för dig som vill ha en enkel lösning. Carnegie Multi består av flera andra fonder, aktivt förvaltade och med en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor.

Utan dolda avgifter.

Det finns flera fördelar med att investera i en sparportfölj. Att slippa välja fonder på egen hand är en och riskspridning en annan. Genom Carnegie Multi sprider du risken mellan både tillgångsslag och geografiska marknader.

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i flera av våra egna bästa fonder, och som kompletteras med andra fonder som vi känner väl. Sammantaget blir det 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar, till exempel hedgefonder.

Carnegie Fonders förvaltare gör en grundlig analys av samtliga investeringar för att säkerställa ett långsiktigt ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga fondbolag som Carnegie Multi investerar med har skrivit under PRI – FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Förvaltningsavgiften för Carnegie Multi är 1,40 procent, varav 0,20 procent utgör kostnaden för den taktiska och strategiska allokeringen.

Investera i Carnegie Multi via Carnegie Fonder Online eller hör av dig till oss för mer information!

Mer om fonden

Multi A

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie-...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Återhämtningen är extrem
Carnegie Multi

Återhämtningen är extrem

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver...

Magnus Gustafsson 1 juni 2020
Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Fonder senareläggs för handel

Fonder senareläggs för handel

Rådande exceptionella marknadsoro har lett till att prissättningen av företagsobligationer är osäker. Carnegie Fonder har därför beslutat senarelägga handel och beräkning av NAV i de fonder som investerar i företagsobligationer....

Erik Amcoff 20 mars 2020