Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kategori: Carnegie Corporate Bond

Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark utveckling

Carnegie Corporate Bond

Högt tempo i nordisk kreditmarknad

Carnegie Corporate Bond

Stark start på nya året

Carnegie Corporate Bond

Starkt avslut på året

Carnegie Corporate Bond

Nordiska marknaden attraktiv

Carnegie Corporate Bond

Fortsatt defensiv portfölj

Carnegie Corporate Bond

Nordiska kreditmarknaden – Frågor och svar

Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark lokal kreditmarknad

Carnegie Corporate Bond

Rivstart och emissionsfönster

Carnegie Corporate Bond

Sommarstiltje med en stabil utveckling