Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kategori: Carnegie Corporate Bond

Carnegie Corporate Bond

Fortsatt defensiv portfölj

Carnegie Corporate Bond

Nordiska kreditmarknaden – Frågor och svar

Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark lokal kreditmarknad

Carnegie Corporate Bond

Rivstart och emissionsfönster

Carnegie Corporate Bond

Sommarstiltje med en stabil utveckling

Carnegie Corporate Bond

Juni levererade både ros och ris

Carnegie Corporate Bond, Hållbarhet

”21-PUNKTSLISTAN HAR BLIVIT BRANSCHSTANDARD”

Carnegie Corporate Bond

Stabil marknad men fortsatt brus från fastighetssektorn

Carnegie Corporate Bond

Viss återhämtning men fortsatt fokus på defensiv portfölj

Carnegie Corporate Bond

Nordiska storbanker en fortsatt fin investering