Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie Corporate Bond

Filtrera på

Fond
Lugn avslutning på året
Carnegie Corporate Bond

Lugn avslutning på året

Så var december månad till ända och vi lägger 2021 till handlingarna. December var starkare än november även om månaden också kantades av viss volatilitet kopplat till virusoro och hökaktiga...

Maria Andersson 7 januari 2022
Volatilitet skapar attraktiva investeringsmöjligheter
Carnegie Corporate Bond

Volatilitet skapar attraktiva investeringsmöjligheter

Årsskiftet börjar närma sig och marknaden har efter höstens höga tempo av primärtransaktioner i kombination med relativt neutrala fondflöden blivit något mättad. I kombination med historiskt låga kreditmarginaler och oro...

Maria Andersson 3 december 2021
Fastighetssektorn attraktiv trots oförändrad kreditkvalitet
Carnegie Corporate Bond

Fastighetssektorn attraktiv trots oförändrad kreditkvalitet

Centralbankerna fortsätter kommunicera att inflationen är temporär samtidigt som marknaden tror på större uthållighet och att räntehöjningar kommer närmare vilket också får effekt på marknadsräntorna. Både långa och korta marknadsräntor...

Maria Andersson 3 november 2021
Händelserikt i september
Carnegie Corporate Bond

Händelserikt i september

September var en månad som karakteriserades av ett rejält uppställ i långa marknadsräntor till följd av återigen höga inflationssiffror lett av stegrande energipriser.  Ränteuppstället fick börsen att uppvisa röda siffror...

Maria Andersson 5 oktober 2021
Link Mobility överträffade förväntningarna
Carnegie Corporate Bond

Link Mobility överträffade förväntningarna

Under augusti månad noterade vi att långa räntor kom upp något efter vårens nedställ. Den amerikanska centralbankens sammankomst i Jackson Holes var högt upp på allas nyhetsagenda men fick inget...

Maria Andersson 2 september 2021
Viss oro för amerikansk räntehöjning
Carnegie Corporate Bond

Viss oro för amerikansk räntehöjning

Marknadens fokus på ränta och inflation fortsatte även under juli månad då vi såg ett stort nedställ i de långa marknadsräntorna vilket kan tyckas vara märkligt givet en ekonomi som...

Maria Andersson 4 augusti 2021
SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med  mål att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025
Carnegie Corporate Bond

SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med  mål att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025

Inflationsrisker är fortsatt på tapeten och en nyhet värd att nämna på temat var att amerikanska centralbanken Fed numera förväntar sig räntehöjningar redan under 2023 jämfört med tidigare förväntningar om...

Niklas Edman 5 juli 2021
Investeringar i Storskogen, Stillfront, Nibe och Lakers Group
Carnegie Corporate Bond

Investeringar i Storskogen, Stillfront, Nibe och Lakers Group

Efter en relativt stark rapportsäsong och att det gradvisa återöppnandet efter pandemin fortskrider är det inflation och långräntor som fortsätter vara i rampljuset där fokusfrågan är hur uthållig inflationen är....

Daniel Gustafsson 4 juni 2021
Pre-pandemiska nivåer på globala kreditmarknader
Carnegie Corporate Bond

Pre-pandemiska nivåer på globala kreditmarknader

Marknaden Rapportsäsongen har inletts otroligt starkt vilket fortsatt drivit tillgångspriser där både börser och globala kreditmarknader handlas på pre-pandemiska nivåer. I takt med att återöppnandet fortskrider och stimulansåtgärderna i framför...

Daniel Gustafsson 7 maj 2021
Investeringar i IF, ICA och i Vantage Towers
Carnegie Corporate Bond

Investeringar i IF, ICA och i Vantage Towers

Månaden har präglats av en hög riskaptit med stigande börskurser drivet av generellt sett starka bokslutsrapporter, påeldat av centralbanksstimulanser och en stark tilltro att vi närmar oss återöppning i allt...

Niklas Edman 6 april 2021
Skiftat fokus efter överraskande rapportsäsong
Carnegie Corporate Bond

Skiftat fokus efter överraskande rapportsäsong

Under februari skiftade marknadens fokus från att senaste månaderna ensidigt koncentrerat sig på covid-19 och dess inverkan på bolagens resultat, har nu blickfånget vidgats. Efter en överraskande stark rapportsäsong har...

Daniel Gustafsson 4 mars 2021
Stabil nordisk marknad
Carnegie Corporate Bond

Stabil nordisk marknad

Januari fortsatte på inslagen bana men med viss volatilitet där månaden startade i positiv ton med framgångar i vaccinationen och nya enorma stimulanspaket från Biden. Andra halvan av månaden har...

Niklas Edman 3 februari 2021
Corpen med i Nordens två första SLB – Sustainability Linked Bonds
Carnegie Corporate Bond

Corpen med i Nordens två första SLB – Sustainability Linked Bonds

Rederierna Odfjell och Seaspan har emitterat Nordens första så kallade Sustanability Linked Bonds – obligationer med bindande hållbarhetsmål. Carnegie Corporate Bond har investerat i båda. Sustainability-Linked Bond Principles är ett...

Carnegie Fonder 25 januari 2021
Påbörjad vaccination driver riskaptiten
Carnegie Corporate Bond

Påbörjad vaccination driver riskaptiten

Covid, Covid, Covid! Efter att ha präglat nyhetsflödet under närmare ett års tid kom godkännanden för vaccin och påbörjad vaccination under månaden att driva riskaptiten. Investerare ser ett ljus i...

Niklas Edman 7 januari 2021