Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie Global Quality Companies

Filtrera på

Fond
Bra utveckling efter starka rapporter
Carnegie Global Quality Companies

Bra utveckling efter starka rapporter

Efter ett tufft första halvår vände marknaderna under juli som blev en väldigt stark månad för aktier. Värderingsmultiplar hade handlats ned till allt mer attraktiva nivåer per halvårsslutet och när...

Emanuel Furubo 9 augusti 2022
Defensiva inslag hjälpte under tuff aktiemånad
Carnegie Global Quality Companies

Defensiva inslag hjälpte under tuff aktiemånad

Juni blev ännu en svag aktiemånad med fortsatt oro över höga inflationssiffror, räntehöjningar och risk för recession. Även om det makroekonomiska läget är väldigt osäkert kan vi konstatera att globala...

Emanuel Furubo 5 juli 2022
Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier
Carnegie Global Quality Companies

Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 3 juni 2022
Trista försvarare till räddningen
Carnegie Global Quality Companies

Trista försvarare till räddningen

Det blev en svag månad för aktier i april, med de flesta börser i negativt territorium efter kraftiga fall inom teknik- och tillväxtaktier. En kombination av fortsatt konflikt i Ukraina,...

Emanuel Furubo 5 maj 2022
Nytillskotten gav extra skjuts
Carnegie Global Quality Companies

Nytillskotten gav extra skjuts

Globala aktier började återhämta sig från de senaste månadernas nedgångar under mars. Rysslands minimala framsteg i Ukraina och påbörjade fredssamtal drev ökad riskaptit, samtidigt som de ökande räntorna pressade obligationspriser...

Simon Reinius 4 april 2022
Vad är en kvalitetsaktie?
Carnegie Global Quality Companies

Vad är en kvalitetsaktie?

Banking by Daniel, med Daniel Ljungström, intervjuar Simon Reinius som förvaltar Carnegie Global Quality Companies. Simon berättar hur han agerar som förvaltare i olika sektorer och beskriver vad som kännetecknar...

Kristina Flintull 29 mars 2022
Ett antal nya innehav efter stora marknadsrörelser
Carnegie Global Quality Companies

Ett antal nya innehav efter stora marknadsrörelser

Höga inflationssiffror samt medföljande förväntningar på mer restriktiva centralbanker i kombination med inledningen på krig mellan Ryssland och Ukraina drev aktiemarknaderna nedåt i februari. Reaktionen på krigsutbrottet var dock förvånansvärt...

Emanuel Furubo 4 mars 2022
Åtta skäl för globala kvalitetsbolag
Carnegie Global Quality Companies

Åtta skäl för globala kvalitetsbolag

Världens marknader har svajat till ordentligt i inledningen av året. Vi är långt in i en börscykel, faktum är att det är 13 år sedan finanskrisen. Men trots att aktiemultiplar...

Kristina Flintull 22 februari 2022
Aktier och science fiction präglar förvaltarens liv
Carnegie Global Quality Companies

Aktier och science fiction präglar förvaltarens liv

Aktieintresset föddes när Simon Reinius pluggade ekonomi, även om han inte hade några pengar att handla aktier för då. Men första aktieköpet är svårt att glömma och har bidragit till...

Kristina Flintull 16 februari 2022
Starkt år för defensiv portfölj
Carnegie Global Quality Companies

Starkt år för defensiv portfölj

Efter ett exceptionellt starkt globalt börsår avslutades året med lite mer turbulens drivet av ökad oro för inflation och nya Covid-19 mutationer. Marknaderna stabiliserades sedan sista veckorna och påbörjade en...

Emanuel Furubo, Simon Reinius 10 januari 2022
Defensiva aktier höll emot i osäkert läge
Carnegie Global Quality Companies

Defensiva aktier höll emot i osäkert läge

Globala aktier hade en svagare period i november och de flesta börser uppvisade negativ utveckling, efter att nyheter om en ny virusmutation skapade oro och drev ned riskviljan. Den än...

Emanuel Furubo 6 december 2021
Globala giganter levererar
Carnegie Global Quality Companies

Globala giganter levererar

Globala aktier hade en stark period i oktober och återhämtade nedgångarna från september. Lägre långa realräntor och en stark rapportsäsong bidrog till den positiva utvecklingen. Framförallt gick cykliskt och energi...

Emanuel Furubo 4 november 2021
Två nya innehav i portföljen
Carnegie Global Quality Companies

Två nya innehav i portföljen

Månaden bjöd på breda aktienedgångar drivet av bland annat ökad oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken FED utvecklade också sin tidslinje...

Emanuel Furubo 6 oktober 2021
Let’s talk: Är globala aktier dyra?
Carnegie Global Quality Companies

Let’s talk: Är globala aktier dyra?

Börsen har utvecklats väldigt starkt och globala aktier handlas idag kring 20 gånger vinsten, att jämföra med ett historiskt snitt på närmare 15. Samtidigt är räntorna fortsatt rekordlåga. I andra...

Carnegie Fonder 6 september 2021