Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kategori: Carnegie High Yield

Carnegie High Yield

Stark månad för nordiska kreditmarknaden

Carnegie High Yield, Hållbarhet

Obligationer som minskar utsläppen

Carnegie High Yield

”Emissioner i rätt segment har god efterfrågan”

Carnegie High Yield

Investering i bolag med mål att vi globalt når nettonoll-utsläpp

Carnegie High Yield

Stibor närmar sig 4 procent

Gustav Ekhagen, obligationer

Carnegie High Yield, Hållbarhet

”STÖRSTA UTMANINGEN ÄR BEGRÄNSAD INFORMATION”

Carnegie High Yield

Ocykliska verksamheter premieras

Carnegie High Yield

Försiktiga i sin guidning framåt

Carnegie High Yield

Oro kring konsekvenserna

Carnegie High Yield

”Higher for longer”-scenario snarare än en mjuklandning