Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie High Yield

Filtrera på

Fond
Risker med hög inflation och kraftiga räntehöjningar
Carnegie High Yield

Risker med hög inflation och kraftiga räntehöjningar

Avvägningen mellan riskerna för hög inflation och de risker som kraftiga räntehöjningar följer är en fråga som nu diskuteras flitigt. Fler och fler börjar luta åt att centralbankerna kommer behöva...

Gustav Ekhagen 9 augusti 2022
Marknaden prisar in en recession
Carnegie High Yield

Marknaden prisar in en recession

Marknaden prisar alltmer in en recession allt eftersom styrräntor höjs och inflationen fortsätter vara hög. Risktillgångar har därför fått ordentligt med stryk under månaden. Kreditmarknaden har drabbats relativt hårt där...

Gustav Ekhagen 5 juli 2022
Påtaglig inflation och risk för lågkonjunktur
Carnegie High Yield

Påtaglig inflation och risk för lågkonjunktur

Med en alltmer påtaglig inflation och risken för en lågkonjunktur runt hörnet startade månaden svagt. Vi har också sett mindre tendenser på att den annars starka arbetsmarknaden kan vara på...

Gustav Ekhagen 3 juni 2022
Fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter
Carnegie High Yield

Fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter

Under månaden har marknadsräntorna fortsatt uppåt och Riksbanken gjorde en ordentlig kovändning och slog till med en höjning av reporäntan redan nu (att jämföra med deras budskap om tidigast 2024...

Gustav Ekhagen 5 maj 2022
Viss återhämtning för risktillgångar
Carnegie High Yield

Viss återhämtning för risktillgångar

Den tragiska utvecklingen i Ukraina är fortsatt i fokus men bakom det humanitära lidandet försöker marknaden leta efter minsta tecken på deskalering vilket lett till viss återhämtning för risktillgångar under...

Gustav Ekhagen 5 april 2022
Ökat i Castellum – Nordens mest hållbara fastighetsbolag
Carnegie High Yield

Ökat i Castellum – Nordens mest hållbara fastighetsbolag

Efter den ryska invasionen av Ukraina har vi fått en försämrad riskaptit och risktillgångar har fallit i värde, reaktionen har dock mildrats av förväntningar att räntor kommer förbli låga och...

Gustav Ekhagen 3 mars 2022
En ny generation tar plats

En ny generation tar plats

36 miljarder. Så mycket förvaltar Carnegie Fonder i räntefonder idag och i takt med att kapitalet växer utökas också ränteteamet med förvaltarna Daniel Gustafsson och Gustav Ekhagen. Sedan 2016 har...

Kristina Flintull 11 januari 2022
Investerat i ett antal nya namn
Carnegie High Yield

Investerat i ett antal nya namn

December startade liksom november slutade relativt svagt drivet av oro för Omikron och dess följder. Den oron förbyttes dock till mer positiva tongångar när rapporter pekade på att Omikron verkar...

Niklas Edman 7 januari 2022
Köpintresse i gröna obligationer trots svagt risksentiment
Carnegie High Yield

Köpintresse i gröna obligationer trots svagt risksentiment

Under slutet av månaden har oro kring Omikron präglat marknaden samtidigt som inflationen alltmer börjar tas på allvar. Det har också varit högt tryckt i primärmarknaden med stora volymer med...

Niklas Edman 6 december 2021
Grön finansiering fortsätter växa explosionsartat
Carnegie High Yield

Grön finansiering fortsätter växa explosionsartat

Kära investerare, det känns fantastiskt kul och inspirerande att få skriva första månadsbrevet för Carnegie High Yield. Vi är mycket stolta att äntligen ha lanserat vår nya medlem i ränteförvaltningen...

Gustav Ekhagen 3 november 2021
Thor slår ett slag för hållbara Carnegie High Yield
Carnegie High Yield

Thor slår ett slag för hållbara Carnegie High Yield

Carnegie High Yield är en ny kreditfond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, bland annat genom att använda ”CF THOR” för sin hållbarhetsanalys. ”Vi har försökt utmana oss själva...

Erik Amcoff 21 oktober 2021