Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie High Yield

Filtrera på

Fond
En ny generation tar plats

En ny generation tar plats

36 miljarder. Så mycket förvaltar Carnegie Fonder i räntefonder idag och i takt med att kapitalet växer utökas också ränteteamet med förvaltarna Daniel Gustafsson och Gustav Ekhagen. Sedan 2016 har...

Kristina Flintull 11 januari 2022
Investerat i ett antal nya namn
Carnegie High Yield

Investerat i ett antal nya namn

December startade liksom november slutade relativt svagt drivet av oro för Omikron och dess följder. Den oron förbyttes dock till mer positiva tongångar när rapporter pekade på att Omikron verkar...

Niklas Edman 7 januari 2022
Köpintresse i gröna obligationer trots svagt risksentiment
Carnegie High Yield

Köpintresse i gröna obligationer trots svagt risksentiment

Under slutet av månaden har oro kring Omikron präglat marknaden samtidigt som inflationen alltmer börjar tas på allvar. Det har också varit högt tryckt i primärmarknaden med stora volymer med...

Niklas Edman 6 december 2021
Grön finansiering fortsätter växa explosionsartat
Carnegie High Yield

Grön finansiering fortsätter växa explosionsartat

Kära investerare, det känns fantastiskt kul och inspirerande att få skriva första månadsbrevet för Carnegie High Yield. Vi är mycket stolta att äntligen ha lanserat vår nya medlem i ränteförvaltningen...

Gustav Ekhagen 3 november 2021
Thor slår ett slag för hållbara Carnegie High Yield
Carnegie High Yield

Thor slår ett slag för hållbara Carnegie High Yield

Carnegie High Yield är en ny kreditfond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, bland annat genom att använda ”CF THOR” för sin hållbarhetsanalys. ”Vi har försökt utmana oss själva...

Erik Amcoff 21 oktober 2021