Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kategori: Carnegie Investment Grade

Carnegie Investment Grade

2024 rivstartar

Carnegie Investment Grade

En sista emission innan lugnet

Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet i marknaden

Carnegie Investment Grade

Sommarstiltje på marknaden

Carnegie Investment Grade

Fortsatt aktivitet i marknaden

Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet i primärmarknaden

Carnegie Investment Grade

Rapporter och Riksbanken

Carnegie Investment Grade

Dramatik i banksektorn

Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet i primärmarknaden

Carnegie Investment Grade

2023 får en rivstart