Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie Likviditetsfond

Filtrera på

Fond
Rivstart på emissionsmarknaden
Carnegie Likviditetsfond

Rivstart på emissionsmarknaden

Den nordiska kreditmarknaden kom i gång med en rivstart mot slutet av augusti. Såväl emittenter som investerarkollektivet upplevs ha ett uppdämt behov efter sommarstiltjen. Emissionerna möttes med stor efterfrågan. Av...

Mikael Engvall 2 september 2021
Odramatisk semestermånad för Likviditetsfonden
Carnegie Likviditetsfond

Odramatisk semestermånad för Likviditetsfonden

Som vanligt präglades kreditmarknaden under juli av ett semesterlugn där aktiviteten i primärmarknaden var ytterst begränsad och vi endast såg mindre rörelser sett till kreditmarginaler. Däremot såg vi stora ränterörelser...

Mikael Engvall 3 augusti 2021
Stabilt inför sommaren
Carnegie Likviditetsfond

Stabilt inför sommaren

Under första halvan av juni var aktiviteten i primärmarknaden fortsatt hög. Som vanligt lugnade det sedan ner sig och nu väntar en period med förväntat låg transaktionsintensitet. Månadens svenska inflationssiffror...

Mikael Engvall 5 juli 2021
”En period med stora kast i inflationssiffrorna”
Carnegie Likviditetsfond

”En period med stora kast i inflationssiffrorna”

Det har varit fortsatt hög aktivitet i primärmarknaden då emittenterna möter god efterfrågan från investerare och där fönstret för emissioner alltjämt är öppet men där vi som vanligt väntas gå...

Mikael Engvall 3 juni 2021
Ökad exponering i Hufvudstaden
Carnegie Likviditetsfond

Ökad exponering i Hufvudstaden

Det var ingen större dramatik när Riksbanken meddelade sitt senaste penningpolitiska beslut i slutet av april. Styrräntan ligger kvar på 0 procent och förväntas göra så fram till andra kvartalet...

Mikael Engvall 4 maj 2021
Anledning att återkomma kring skog och fastigheter inom ramen för taxonomin
Carnegie Likviditetsfond

Anledning att återkomma kring skog och fastigheter inom ramen för taxonomin

Efter en period med stigande räntor noterade vi en lugnare utveckling under mars. I mitten av månaden kom relativt svag svensk inflationsstatistik vilket kan ha vållat Riksbanken visst huvudbry. Stimulanserna...

Mikael Engvall 8 april 2021
Bra intresse för nordiska krediter
Carnegie Likviditetsfond

Bra intresse för nordiska krediter

Vi noterade fortsatt bra intresse för nordiska krediter under februari samtidigt som vi såg successivt högre nivåer för svenska långräntor. Det högre ränteläget kan vid sidan av uppställ i globala...

Mona Stenmark 3 mars 2021
Aktivitet i bolåneinstitut och fastighetsbolag
Carnegie Likviditetsfond

Aktivitet i bolåneinstitut och fastighetsbolag

Nordisk kreditmarknad har inlett 2021 starkt. Trots en relativt trög start på vaccineringen mot Covid-19 har riskaptiten varit fortsatt god. Svenska Riksbanken fick samtidigt lite andrum med en inflationssiffra som...

Mikael Engvall 3 februari 2021
Latour, Hexagon, Kinnevik och Jernhusen i fokus
Carnegie Likviditetsfond

Latour, Hexagon, Kinnevik och Jernhusen i fokus

Kreditmarknaden avslutande året relativt starkt. En kombination av fortsatta stimulansåtgärder samtidigt som vaccinationerna mot Covid 19 nu inletts upprätthöll ett positivt sentiment. Dessutom kunde ett Brexit-avtal till slut förhandlas fram...

Mikael Engvall 7 januari 2021
Obligationsskolan – Del 3

Obligationsskolan – Del 3

-> Vad består kupongen av? -> Vad är skillnaden mellan fast kontra rörlig kupong? -> Vad bidrar till den totala avkastningen i en kreditfond? I obligationsskolans sista del av tre...

Carnegie Fonder 21 december 2020
Obligationsskolan del 2 av 3

Obligationsskolan del 2 av 3

I obligationsskolans andra del av tre fokuserar Mona Stenmark och Daniel Donatello på de risker som är viktiga att beakta. Och varför är ränteduration ett viktigt begrepp att ha koll på?  

Mona Stenmark 8 december 2020
Ökat i Volvo, Jernhusen och Epiroc
Carnegie Likviditetsfond

Ökat i Volvo, Jernhusen och Epiroc

Hösten har präglats av den andra våg av coronaviruset som spridit sig över hela världen. Under november fick dock marknaderna hopp om ett stopp på ökad spridning efter att det...

Mikael Engvall 2 december 2020
Obligationsskolan – Del 1 av 3

Obligationsskolan – Del 1 av 3

Vad är en obligation? Hur handlar man obligationer? Vad finns det för anledningar som privatperson att investera i en räntefond? I obligationsskolans första del av tre ger Mona Stenmark och Daniel Donatello oss en...

Mona Stenmark 26 november 2020
Tämligen begränsad rörelse
Carnegie Likviditetsfond

Tämligen begränsad rörelse

En andra våg av corona satte sin prägel på marknaderna mot slutet av oktober och riskaversion fick aktier världen över att falla tillbaka samtidigt som kreditspreadar gick isär. I det...

Mona Stenmark 4 november 2020