Stäng
Språk
Meny

Fondbloggen: Carnegie Likviditetsfond

Filtrera på

Fond
Alltmer hållbar energi från Exergi
Carnegie Likviditetsfond

Alltmer hållbar energi från Exergi

Riksbanken valde att hålla styrräntan oförändrad på -0,25 procent vid sitt senaste möte i början av september. Mer oväntat var signalen att vi fortsatt kan förvänta oss en höjning av...

Mikael Engvall 2 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Crash-course i Science-Based Targets

Crash-course i Science-Based Targets

Carnegie Fonders innehav Electrolux, Essity och Ørsted är några av de bolag som har tagit fram Science-Based Targets. Men vad är det? Vår analytiker David Östman guidar. Vad är Science-Based Targets?...

David Östman 24 september 2019
Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019
Längre obligation dubblar avkastningen
Carnegie Likviditetsfond

Längre obligation dubblar avkastningen

Riksbankens penningpolitiska möte i början av juli innehöll inga direkta överraskningar. Reporäntan lämnades oförändrad och prognosen är fortsatt att vi kan se nästa höjning i slutet av året eller i...

Mona Stenmark 6 augusti 2019
Goda förutsättningar och ökad riskbenägenhet

Goda förutsättningar och ökad riskbenägenhet

Vid ingången av året präglades värdepappersmarknaderna av riskaversion. Under slutet av 2018 föll priserna på aktier, krediter och råvaror på bred front. Tillväxten i världsekonomin visade tydliga tecken på avmattning...

Hans Hedström 17 juli 2019
Försök inte tajma marknaden

Försök inte tajma marknaden

Det är alltid tillfredsställande att kunna rapportera att alla våra fonder gick upp under årets första halvår. I år är dessutom uppgångarna rejäla. Med ett undantag har alla aktie- och...

Hans Hedström 15 juli 2019
Ny grön emission i Humlegården
Carnegie Likviditetsfond

Ny grön emission i Humlegården

Juni månad präglades av en hög aktivitet i primärmarknaden, åtminstone under perioden fram till midsommar. Ett antal emittenter var angelägna att komma ut och säkra finansiering innan sommarlugnet på allvar...

Mikael Engvall 3 juli 2019
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 17 juni 2019
Livesport – en viktig komponent
Carnegie Likviditetsfond

Livesport – en viktig komponent

Efter att året inletts med fyra mycket starka månader blev det väsentligt mindre rörelser i maj med i princip oförändrade kreditmarginaler för nordisk Investment Grade. Samtidigt var aktivitetsnivån fortsatt hög...

Mikael Engvall 5 juni 2019
Stark månad för nordiska krediter
Carnegie Likviditetsfond

Stark månad för nordiska krediter

Marknaden för de mer stabila obligationerna inom Investment Grade är nu i det närmaste tillbaka till nivåerna vi såg innan den stökiga avslutningen av 2018. När det gäller ränteläget noterade...

Mikael Engvall 3 maj 2019
Telenor lånar stort
Carnegie Likviditetsfond

Telenor lånar stort

Den underliggande styrkan i kreditmarknaden höll i sig även under mars månad. Aktivitetsnivån i primärmarknaden var fortsatt hög samtidigt som vi noterade en lägre nivå för svenska marknadsräntor. Stockholm Interbank...

Mikael Engvall 4 april 2019
”Oerhört stark inledning på 2019”

”Oerhört stark inledning på 2019”

Den nordiska kreditmarknaden har fått en rivstart på 2019, med ökad riskaptit och många nya emissioner. Och Carnegie Fonders kreditförvaltare ser fortsatta möjligheter inom både high yield och investment grade-segmentet,...

Erik Amcoff 26 mars 2019
ESG-arbete på högsta nivå
Carnegie Likviditetsfond

ESG-arbete på högsta nivå

Under februari fortsatte den positiva utveckling som präglat inledningen av 2019. Aktivitetsnivån tog fart i primärmarknaden och intresset har överlag varit stort från investerarkollektivet. Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrat...

Mikael Engvall 4 mars 2019