Stäng

Fondbloggen: Carnegie Likviditetsfond

Filtrera på

Fond
Förlängd exponering mot utvalda emittenter
Carnegie Likviditetsfond

Förlängd exponering mot utvalda emittenter

Vi fick en tämligen odramatisk kommunikation från Riksbanken efter årets fjärde penningpolitiska möte. Styrräntan lämnades som väntat oförändrad och vägledningen är att vi kommer att få leva med nollränta under...

Mikael Engvall 2 oktober 2020
Ny fart i primärmarknaden
Carnegie Likviditetsfond

Ny fart i primärmarknaden

Aktiviteten i primärmarknaden tog ny fart under månaden och intresset var stort efter en period med mer eller mindre stängt transaktionsfönster under juli. Riksbanken har fortsatt med sina tillgångsköp och...

Mikael Engvall 2 september 2020
Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen
Carnegie Likviditetsfond

Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen

Som vanligt under den svenska semesterperioden var juli en månad med låg aktivitet och få transaktioner i primärmarknaden. Med begränsat utbud var det istället köparna som satte sin prägel på...

Mona Stenmark 4 augusti 2020
Investeringar i SKF och Stenvalvet
Carnegie Likviditetsfond

Investeringar i SKF och Stenvalvet

Även juni blev en stark månad för företagskrediter och när vi summerar första halvåret 2020 kan vi konstatera att vi upplevt osedvanligt stora rörelser under perioden. Osäkerheten kring effekterna av...

Mikael Engvall 3 juli 2020
Hett med renodlade företagsobligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hett med renodlade företagsobligationer

Återhämtningen avseende företagskrediter fortsatte under maj och aktiviteten återkom även till primärmarknaden trots att många emittenter finansierar sig avsevärt dyrare jämfört med tiden före coronakrisen. Från Riksbanken fortsätter stödköp av...

Mikael Engvall 3 juni 2020
Fokus på defensiva sektorer
Carnegie Likviditetsfond

Fokus på defensiva sektorer

Efter den svaga utvecklingen under mars månad med markant sämre likviditet i segmentet för företagskrediter såg vi en tydlig återhämtning i marknaden under april. Under föregående månads jakt på likviditet...

Mikael Engvall 5 maj 2020
Genomförda fusioner 23 april 2020

Genomförda fusioner 23 april 2020

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. För att konsolidera vårt fondutbud samt uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen genomfördes följande fyra fusioner den 23 april 2020. Klicka på...

Kristina Flintull 24 april 2020
Företagsobligationer – Vilka möjligheter finns framåt?

Företagsobligationer – Vilka möjligheter finns framåt?

Trots försiktiga prisuppgångar befinner sig obligationspriserna på historiskt låga nivåer, vilket gör att många krediter ser attraktiva ut avkastningsmässigt. Möjligheterna, precis som utmaningarna, är många framöver och det gäller att...

Kristina Flintull 17 april 2020
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Selektiva val i Likviditetsfonden
Carnegie Likviditetsfond

Selektiva val i Likviditetsfonden

Mars blev en på många sätt dramatisk månad både här i Sverige och globalt. Osäkerheten kring hur följdeffekterna av coronaviruset kommer att slå mot världsekonomin har drivit upp riskpremien för...

Mikael Engvall 2 april 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020
Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Fonder senareläggs för handel

Fonder senareläggs för handel

Rådande exceptionella marknadsoro har lett till att prissättningen av företagsobligationer är osäker. Carnegie Fonder har därför beslutat senarelägga handel och beräkning av NAV i de fonder som investerar i företagsobligationer....

Erik Amcoff 20 mars 2020
Ränteförvaltarna om coronakrisen

Ränteförvaltarna om coronakrisen

Aktiebörserna rasar, och likaså kreditmarknaderna. Hur agerar Carnegie Fonders ränteförvaltare i corona-krisen? Niklas Edman och Mikael Engvall berättar. ”Vi är mitt inne i ett mycket dramatiskt händelseförlopp, det tror jag...

Erik Amcoff 16 mars 2020