Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kategori: Carnegie Listed Private Equity

Carnegie Listed Private Equity

Vad är Private equity?

Carnegie Listed Private Equity

Bolags- och sektorval avgörande

Carnegie Listed Private Equity

Fondresning – Energy Transition

Carnegie Listed Private Equity

Stora återköp för att sänka rabatterna

Carnegie Listed Private Equity

Fokus på add-ons

Carnegie Listed Private Equity

Långsiktig överavkastning

Carnegie Listed Private Equity

Nytt fondrekord – 30,4 miljarder USD

Carnegie Listed Private Equity

Rabatter och återköp av egna aktier

Carnegie Listed Private Equity

Positiva möten med amerikanska innehav

Carnegie Listed Private Equity

Avyttringar med stora vinster