Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie Obligationsfond

Filtrera på

Fond
Höga energipriser lyfter inflationen
Carnegie Obligationsfond

Höga energipriser lyfter inflationen

Den svenska inflationen för november var 3,6 procent i årstakt vilket var den högsta siffran på 28 år. Höga energipriser var en bidragande faktor och även om vi kan förväntas...

Mikael Engvall 7 januari 2022
Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp
Carnegie Obligationsfond

Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp

Räntan för svenska statspapper rörde sig nedåt under november och rörelsen blev kraftfull mot slutet av månaden då oro för en ny virusvariant bidragit till ökad riskaversion. Fallande räntor ledde...

Mikael Engvall 2 december 2021
Grönt från Kommuninvest
Carnegie Obligationsfond

Grönt från Kommuninvest

Amerikanska räntor fortsatte uppåt under oktober. Centralbankschef Powell blir alltmer tydlig om att det är dags att börja minska tillgångsköpen, men ser samtidigt inte räntehöjningar som aktuella i närtid. Spekulationer...

Mona Stenmark 3 november 2021
”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik
Carnegie Obligationsfond

”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik

Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell börjar nu kratta för ett besked om en nedtrappning av tillgångsköpen och sade att ett sådant kan komma redan i samband med nästa möte för...

Mikael Engvall 5 oktober 2021
Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp
Carnegie Obligationsfond

Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp

Efter att globala räntor kommit ned tidigare under sommaren noterade vi något högre räntor under augusti. Mikael Engvall, förvaltare av Carnegie Obligationsfond sammanfattar augusti. Ifrån den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell...

Mikael Engvall 1 september 2021
Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten
Carnegie Obligationsfond

Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten

Räntan för svenska statsobligationer kom ner under juni. Detta var i linje med ledande räntor globalt, även om FED:s signaler om eventuellt två räntehöjningar 2023 bidrog till en temporär ränterörelse...

Mikael Engvall 5 juli 2021
Ökad exponering mot Linköping Stadshus och justeringar mot svenska staten
Carnegie Obligationsfond

Ökad exponering mot Linköping Stadshus och justeringar mot svenska staten

I slutet av maj meddelade Riksgälden att de bedömer att den ekonomiska återhämtning som kommer när smittspridningen avtar och restriktionerna lättas väntas bidra till ett starkare budgetsaldo och ett minskat...

Mikael Engvall 3 juni 2021
En del förändringar i portföljen
Carnegie Obligationsfond

En del förändringar i portföljen

Vi noterade en relativt lugn ränteutveckling under april månad med fortsatt konsolidering av de nivåer som etablerats efter den större rörelse som vi såg under inledningen av året. Den svenska...

Mikael Engvall 4 maj 2021
Ökad exponering mot bolaget Specialfastigheter
Carnegie Obligationsfond

Ökad exponering mot bolaget Specialfastigheter

Efter markant högre räntor under februari noterade vi väsentligt lugnare utveckling under mars. Månadens inflationssiffror kom in lägre än väntat vilket kan skapa en del huvudbry för Riksbanken. Samtidigt kommer...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 8 april 2021
”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”
Carnegie Obligationsfond

”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”

Uppgången i svenska räntor accelererade under februari och vi såg framför allt uppställ i lite längre räntor. Med fortsatta penningpolitiska stimulanser och en reporänta på 0 är det rimligt att...

Mikael Engvall 3 mars 2021
”Delikat balansgång för Riksbanken att hantera de penningpolitiska stimulanserna”
Carnegie Obligationsfond

”Delikat balansgång för Riksbanken att hantera de penningpolitiska stimulanserna”

I mitten av januari fick vi nya siffror avseende svensk inflation som kom in en bit högre än väntat. Energipriser var drivande för månadsökningen, men även rensat för detta överraskade...

Mikael Engvall 3 februari 2021
Hur kommer stimulansåtgärderna påverka inflation och ränteläget?
Carnegie Obligationsfond

Hur kommer stimulansåtgärderna påverka inflation och ränteläget?

Protokollet från Riksbankens senaste möte visade på enighet när det gäller en fortsatt expansiv penningpolitik men också på skillnader kring hur aggressivt denna bör rullas ut. Per Jansson utesluter inte...

Mikael Engvall 7 januari 2021
Obligationsskolan – Del 3

Obligationsskolan – Del 3

-> Vad består kupongen av? -> Vad är skillnaden mellan fast kontra rörlig kupong? -> Vad bidrar till den totala avkastningen i en kreditfond? I obligationsskolans sista del av tre...

Carnegie Fonder 21 december 2020
Obligationsskolan del 2 av 3

Obligationsskolan del 2 av 3

I obligationsskolans andra del av tre fokuserar Mona Stenmark och Daniel Donatello på de risker som är viktiga att beakta. Och varför är ränteduration ett viktigt begrepp att ha koll på?  

Mona Stenmark 8 december 2020