Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie Obligationsfond

Filtrera på

Fond
Kommer finanspolitiken hjälpa eller stjälpa penningpolitikens intentioner?
Carnegie Obligationsfond

Kommer finanspolitiken hjälpa eller stjälpa penningpolitikens intentioner?

Svenska räntor fortsatte upp under första halvan av oktober för att sedan korrigera tillbaka något. Ser vi till jämförelsen med Tyskland handlas båda ländernas tioåringar på ungefär samma nivå. I...

Mikael Engvall 5 november 2022
Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022
Svag månad för bostadsobligationer
Carnegie Obligationsfond

Svag månad för bostadsobligationer

Efter att räntan på svenska statspapper fortsatt upp under inledningen av månaden korrigerade den relativt kraftigt nedåt under andra halvan av maj. Efter de stora uppställ som vi sett i...

Mikael Engvall 3 juni 2022
Nytt budskap från Ingves
Carnegie Obligationsfond

Nytt budskap från Ingves

Inflationsoron fortsätter att vara det dominerande temat i räntemarknaden och trenden från föregående månad fortsatte med ränteuppställ över hela linjen. Vid Riksbankens möte i slutet av april meddelades att reporäntan...

Mikael Engvall 2 maj 2022
Kraftiga ränteuppställ
Carnegie Obligationsfond

Kraftiga ränteuppställ

Inflationsoron satte sin tydliga prägel på räntemarknaderna under mars. Den temporära tillflykt som investerare såg i statspapper i samband med den ryska attacken mot Ukraina överskuggades snart av ett alltmer...

Mona Stenmark 4 april 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022
Två faktorer som satt sin prägel på marknaderna
Carnegie Obligationsfond

Två faktorer som satt sin prägel på marknaderna

Under inledningen av 2022 har det framför allt varit två faktorer som satt sin prägel på marknaderna. Den senaste månaden har den geopolitiska oron överskuggat det mesta. Rysslands agerande i...

Mona Stenmark 1 mars 2022
Höga energipriser lyfter inflationen
Carnegie Obligationsfond

Höga energipriser lyfter inflationen

Den svenska inflationen för november var 3,6 procent i årstakt vilket var den högsta siffran på 28 år. Höga energipriser var en bidragande faktor och även om vi kan förväntas...

Mikael Engvall 7 januari 2022
Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp
Carnegie Obligationsfond

Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp

Räntan för svenska statspapper rörde sig nedåt under november och rörelsen blev kraftfull mot slutet av månaden då oro för en ny virusvariant bidragit till ökad riskaversion. Fallande räntor ledde...

Mikael Engvall 2 december 2021
Grönt från Kommuninvest
Carnegie Obligationsfond

Grönt från Kommuninvest

Amerikanska räntor fortsatte uppåt under oktober. Centralbankschef Powell blir alltmer tydlig om att det är dags att börja minska tillgångsköpen, men ser samtidigt inte räntehöjningar som aktuella i närtid. Spekulationer...

Mona Stenmark 3 november 2021
”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik
Carnegie Obligationsfond

”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik

Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell börjar nu kratta för ett besked om en nedtrappning av tillgångsköpen och sade att ett sådant kan komma redan i samband med nästa möte för...

Mikael Engvall 5 oktober 2021
Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp
Carnegie Obligationsfond

Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp

Efter att globala räntor kommit ned tidigare under sommaren noterade vi något högre räntor under augusti. Mikael Engvall, förvaltare av Carnegie Obligationsfond sammanfattar augusti. Ifrån den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell...

Mikael Engvall 1 september 2021