Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kategori: Carnegie Strategy Fund

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Mars fortsatte i dur

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

En stark börsmånad

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

En blandad månad

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Är räntetoppen förbi?

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Två nya innehav

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Rapportsäsong

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

En månad i moll för nordiska börserna

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Ökad aktivitet på marknaden

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

”Volvo rapporterade sin högsta lönsamhet någonsin under ett kvartal”

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Besök hos Epiroc – ett av fondens kärninnehav