Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie Strategy Fund

Filtrera på

Fond
Starka rapporter, men flera tillväxthot

Starka rapporter, men flera tillväxthot

Ihållande hög inflation har lett till stigande räntor och förväntningar om att centralbankerna ska strama åt ekonomin kraftigare och i högre takt. Tillsammans med Ukrainakriget och Kinas nedstängningar för att...

John Strömgren 2 maj 2022
Vinstförväntningarna alltjämt positiva
Carnegie Strategy Fund

Vinstförväntningarna alltjämt positiva

Trots turbulensen på kapitalmarknaderna under årets första månader är vinstförväntningarna relativt opåverkade, vilket kan förklara varför aktiemarknaderna inte noterat större nedgångar ännu så länge. För den amerikanska börsen är den...

John Strömgren 1 april 2022
En dålig kombination

En dålig kombination

Rysslands invasion av Ukraina tillsammans med västs sanktioner riktade mot Ryssland har skapat stor osäkerhet på värdepappersmarknaderna, i synnerhet de europeiska. Som brukligt i orostider försvagas den svenska kronan. Volatiliteten...

John Strömgren 1 mars 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
Marknaden beredd på störningar

Marknaden beredd på störningar

Företagens rapporter för årets tredje kvartal vittnar om en fortsatt hög efterfrågan och god orderingång. Störningar i logistikkedjan och stigande priser på insatsvaror tynger däremot resultaten. Prisökningarna kan till viss...

John Strömgren 3 november 2021
En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

I likhet med de senaste kvartalen har den övervägande majoriteten av företagen även i årets första kvartal överträffat redan högt ställda förväntningar. I många fall innebär det att de stora...

John Strömgren 4 augusti 2021
Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Risktillgångar utvecklades starkt i juni. På aktiesidan gick såväl IT- som energibolag bra. De sistnämnda gynnades av ett stigande oljepris. Långräntorna sjönk något och kreditspreadarna krympte ytterligare till nivåer som...

John Strömgren 5 juli 2021
Tre av fyra svenska börsnoterade bolag slog analytikernas förväntningar

Tre av fyra svenska börsnoterade bolag slog analytikernas förväntningar

Makroekonomisk data, såväl bakåt- som framåtblickande, har under de senaste månaderna pekat på en betydligt högre ekonomisk aktivitet i världen än vad som tidigare förväntades. Visserligen krympte BNP inom EU...

John Strömgren 5 maj 2021
Investerarnas förhoppningar präglar marknaden
Carnegie Strategy Fund

Investerarnas förhoppningar präglar marknaden

Värdepappersmarknaderna har under inledningen präglats av investerarnas förhoppningar om en kraftig ekonomisk tillväxt under det andra halvåret samtidigt som centralbankerna ska verka för att hålla räntorna nere. Det har gynnat...

John Strömgren 3 mars 2021
Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Strategifonden – vår mest populära bas i tjänstepensionen – investerar i värdepapper med hög direktavkastning. Fördelningen mellan aktier och företagsobligationer ligger över tid på 50/50 och investeringar görs i hela Norden, vilket ger en god...

John Strömgren 20 januari 2021
”Dolda värden kan över tid medföra stora värdeuppgångar”
Carnegie Strategy Fund

”Dolda värden kan över tid medföra stora värdeuppgångar”

Det turbulenta 2020 avslutades med en relativt lugn decembermånad. Varken aktie- eller räntemarknaderna rörde på sig i någon större utsträckning. Noterbart är dock att flera tillväxtmarknader utvecklades starkt efter att...

John Strömgren 7 januari 2021
Omvärlden skapar osäkerhet
Carnegie Strategy Fund

Omvärlden skapar osäkerhet

Efter att fonden stigit varje månad sedan i mars sjönk fonden med 3,7 procent i oktober, innebärande att fondens utveckling hittills i år är -1,9 procent. Aktiemarknaderna, men även i...

John Strömgren 3 november 2020
Positiv uppmärksamhet för Secutitas
Carnegie Strategy Fund

Positiv uppmärksamhet för Secutitas

Fonden steg med 4,23 procent i september, innebärande att fonden nu stigit sex månader i rad. Det stora fallet i mars har nu hämtats igen och utvecklingen hittills i år...

John Strömgren 5 oktober 2020
”Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger”
Carnegie Strategy Fund

”Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger”

Samstämmiga marknadsrörelser pekar på att världsekonomin nu håller på att stärkas. Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger. På aktiemarknaden är det också de...

John Strömgren 8 september 2020