Stäng
Språk
Meny

Fondbloggen: Carnegie Strategy Fund

Filtrera på

Fond
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Crash-course i Science-Based Targets

Crash-course i Science-Based Targets

Carnegie Fonders innehav Electrolux, Essity och Ørsted är några av de bolag som har tagit fram Science-Based Targets. Men vad är det? Vår analytiker David Östman guidar. Vad är Science-Based Targets?...

David Östman 24 september 2019
Ökad aktieandel i Strategy Fund
Carnegie Strategy Fund

Ökad aktieandel i Strategy Fund

Beaktat den stora mängd negativa nyheter som värdepappersmarknaderna matades med under augusti måste den begränsade nedgången på Stockholmsbörsen, -1,2 procent, ses som ett styrketecken även om den fick viss hjälp...

John Strömgren 1 september 2019
Goda förutsättningar och ökad riskbenägenhet

Goda förutsättningar och ökad riskbenägenhet

Vid ingången av året präglades värdepappersmarknaderna av riskaversion. Under slutet av 2018 föll priserna på aktier, krediter och råvaror på bred front. Tillväxten i världsekonomin visade tydliga tecken på avmattning...

Hans Hedström 17 juli 2019
Försök inte tajma marknaden

Försök inte tajma marknaden

Det är alltid tillfredsställande att kunna rapportera att alla våra fonder gick upp under årets första halvår. I år är dessutom uppgångarna rejäla. Med ett undantag har alla aktie- och...

Hans Hedström 15 juli 2019
Starka rapporter stödjer kursuppgång
Carnegie Strategy Fund

Starka rapporter stödjer kursuppgång

Ovanligt starka marknader både för aktier och företagsobligationer fick Carnegie Strategy Fund att stiga kraftigt i april. Fonden steg 5,9 procent, vilket innebär att fonden hittills i år stigit med...

John Strömgren 1 maj 2019
Oroväckande avkastningskurva
Carnegie Strategy Fund

Oroväckande avkastningskurva

Uppfattningarna på aktie- respektive räntemarknaderna om vart ekonomin är på väg gick isär i mars. Aktiemarknaderna befäste de goda uppgångarna under årets två första månader. Långräntorna föll däremot mer än...

John Strömgren 1 april 2019
Ökad aktieandel betalade sig snabbt
Carnegie Strategy Fund

Ökad aktieandel betalade sig snabbt

Efter den osedvanligt svaga utvecklingen på värdepappersmarknaderna under slutet av 2018 vände utvecklingen till det positiva i januari. Efter att den amerikanska centralbanken signalerat att de kommer pausa med för...

John Strömgren 1 februari 2019
Större andel aktier
Carnegie Strategy Fund

Större andel aktier

Ovanligt svag utveckling på såväl aktie- som kreditmarknaderna i december gjorde att förhoppningarna på en positiv årsavkastning för fonden grusades. Avkastningen i december uppgick till -2,82 procent, vilket gjorde att...

John Strömgren 1 januari 2019
Långsiktigt sparande belönas
Carnegie Strategy Fund

Långsiktigt sparande belönas

Oktober månads fall på aktiemarknaderna bromsades upp i november och på några håll återhämtade sig marknaderna något. Noterbart är att emerging markets utvecklades relativt starkt i november, trots hård retorik...

John Strömgren 4 december 2018
Styrketecken från Essity
Carnegie Strategy Fund

Styrketecken från Essity

Den svenska aktiemarknaden steg med 2,7 procent i augusti och framstår vid en hastig anblick som en av de bästa aktiemarknaderna under månaden. Men om utvecklingen på andra marknader räknas...

John Strömgren 25 augusti 2018
Ovanligt kraftiga kursrörelser
Carnegie Strategy Fund

Ovanligt kraftiga kursrörelser

Världsekonomin fortsätter att utvecklas starkt. Under årets andra kvartal steg exempelvis USA:s BNP med 4,1 procent och Sveriges med 3,3 procent. Det finns vissa engångsförklaringar till den höga tillväxten, men...

John Strömgren 1 augusti 2018
Bäva månde pensionsspararna
Carnegie Strategy Fund

Bäva månde pensionsspararna

”Momentum” har varit en lyckad investeringsstrategi i år och i synnerhet under maj och juni. Det innebär att värdepapper som redan utvecklats bra fortsätter uppåt utan hänsyn till värderingen. Så...

John Strömgren 1 juli 2018
Ett mönster vi känner igen
Carnegie Strategy Fund

Ett mönster vi känner igen

Fonden sjönk med 0,7 procent i maj, vilket innebär att uppgången hittills i år är 0,9 procent. Som bekant söker fonden investeringar i bolag vars verksamheter vi tror oss begripa...

John Strömgren 1 juni 2018