Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie High Yield Select

Filtrera på

Fond
Nytt bränsle åt riskaptiten
Carnegie High Yield Select

Nytt bränsle åt riskaptiten

Efter varma och aktiva månader har sommarlugnet tagit överhanden under juli och månadens handel har gått i stiltje, både vad gäller primäremissioner och sekundärhandel. Den starka rapportsäsong som dragit igång...

Niklas Edman 7 augusti 2018
Stabila nordiska krediter trots globala oroligheter
Carnegie High Yield Select

Stabila nordiska krediter trots globala oroligheter

Under juni har volatiliteten återigen gjort sig påmind då eskaleringar i ett globalt handelskrig fått riskaptiten att sjunka och kreditmarginaler i framförallt Europa att gå isär. Den relativt kraftiga priskorrektionen...

Niklas Edman 5 juli 2018
Stökig marknad skapar möjligheter
Carnegie High Yield Select

Stökig marknad skapar möjligheter

Maj var ytterligare en volatil månad men där Norden klarade sig relativt bra. Månaden inleddes med högre riskaptit efter att oron för handelskrig mellan USA och Kina dämpats något, vilket...

Niklas Edman 4 juni 2018
Primärt fokus på sekundär marknad
Carnegie High Yield Select

Primärt fokus på sekundär marknad

Överlag var april en starkare månad för riskfyllda tillgångar jämfört med de två föregående, även om den geopolitiska oron finns kvar i bakgrunden med handelskrig, relationen till Nordkorea, kriget i...

Niklas Edman 3 maj 2018
”Här får jag chansen att komma nära kärnaffären”

”Här får jag chansen att komma nära kärnaffären”

NYREKRYTERING. Carnegie Fonders ränteteam växer med Daniel Gustafsson. Vilken är din bakgrund? – Under två år har jag arbetat extra som kundspecialist på Carnegie Fonder, vid sidan av ekonomistudierna på...

Kristina Flintull 19 april 2018
Farhågor för ett globalt handelskrig
Carnegie High Yield Select

Farhågor för ett globalt handelskrig

Under mars fortsatte den turbulenta marknaden med volatila börser och en svag global kreditmarknad. Detta förstärktes i slutet av månaden med farhågor för ett globalt handelskrig initierat av amerikanska stål-...

Niklas Edman 5 april 2018
En stökig månad
Carnegie High Yield Select

En stökig månad

  Februari var generellt en stökig månad med volatila börser och en svag kreditmarknad, men den återhämtade sig mot slutet av månaden. Carnegie High Yield Select hade en förhållandevis god...

Niklas Edman 7 mars 2018
Kortare kreditbindning är att föredra
Carnegie High Yield Select

Kortare kreditbindning är att föredra

Vi är fortsatt mycket nöjda över Carnegie High Yield Selects utveckling som för årets första månad blev dryga en procent. Sedan start i november är vi alltså upp 2 procent...

Niklas Edman 16 februari 2018
”En marknad för kupongklippare”
Carnegie High Yield Select

”En marknad för kupongklippare”

Den nya kreditfonden Carnegie High Yield Select har fått en lovande start, skriver Niklas Edman som förvaltar fonden tillsammans med Maria Andersson. Carnegie High Yield Select startade den 2 november...

Niklas Edman 25 januari 2018
Lockande kuponger när portföljen byggs
Carnegie High Yield Select

Lockande kuponger när portföljen byggs

Nu lägger vi första hela månaden för Carnegie High Yield Select till handlingen samtidigt som vi avslutar 2017. Vi är mycket nöjda med utvecklingen under denna relativt korta tidsperiod som...

Niklas Edman 4 januari 2018
Dagens Industri om Carnegie High Yield Select
Carnegie High Yield Select

Dagens Industri om Carnegie High Yield Select

”Carnegie vågar ta risk i ny fond”, skriver Dagens Industri när förvaltarna Maria Andersson och Niklas Edman intervjuas om nya Carnegie High Yield Select. Dagens Industri konstaterar att Carnegie Fonder...

Erik Amcoff 25 oktober 2017
Nu startar nya Carnegie High Yield Select!
Carnegie High Yield Select

Nu startar nya Carnegie High Yield Select!

Nu startar Carnegie High Yield Select – en nischad räntefond med förväntad underliggande avkastning på drygt 5 procent. ”Nordiska high yield-krediter erbjuder mycket intressanta möjligheter”, berättar förvaltarna Niklas Edman och...

Erik Amcoff 13 oktober 2017