Stäng
Språk
Meny

Central rysk klimatplan

Rysslandsfonden steg kraftigt i början av 2020. Utbrottet av coronaviruset i Kina påverkade dock marknaden och ledde den till en kraftig korrektion. Nästan hela årets uppgång utraderades och fonden slutade månaden 1,5 procent upp.

Januaris stora händelse i Ryssland var president Putins förslag om konstitutionella förändringar och den efterföljande regeringsombildningen. Putin föreslår mer makt till duman, det federala rådet och det statliga rådet, och mindre makt till presidenten. Duman ska till exempel få rätt att utse premiärministern. Dessutom föreslog han en ”strid mot fattigdomen” och statliga flerbarnsstöd. Premiärminister Medvedev avgick omedelbart och ersattes av chefen för skattemyndigheten Michail Misjustin. Misjustin har tidigare gjort sig känd som en kompetent och effektiv byråkrat. Händelserna kan ses som ett förspel till ett eventuellt maktöverlämnande när Putin väl avgår som president.

Ryssland har godkänt en nationell handlingsplan för klimatet. Planen anger de organisatoriska och reglerande åtgärder som landet skall göra under de närmaste tre åren. Planen är ett tecken på att ryssarna börjar ta klimatförändringarna på allvar.

Lästips: En hållbar rysk nollvision – förvaltarna Karin Fries och Fredrik Colliander
om hållbarhetsdiskussioner med ryska bolag

De europeiska gaspriserna har fallit till bottennivåer senast sedda 2016. Orsaken är att den milda vintern i Europa lett till minskad efterfrågan. De låga priserna och även lägre volymer kommer att leda till minskade vinster för Gazprom.

Den ryska ekonomin uppvisar viss styrka. Rysk industriproduktion steg 2,1 % på årsbasis i december och även detaljhandel påvisade en tillväxt (2 %). Positivt är också att reallöneökningarna är 2,7 % på årsbasis och att inflationen nu fallit till 3 %.

Rysslands befolkning minskade även 2019. Befolkningsminskningen blev 35 600 personer vilket var något mindre än 2018. Detta betyder dock inte att trenden har vänt. Myndigheterna väntar sig att den negativa trenden ska accelerera.

Guldpriset har gått starkt på senaste tiden, delvis pga. den minskade riskviljan i samband med coronaviruset. Båda fondens guldbolag Polymetal och Polyus kom också nyligen med riktigt starka rapporter.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Konflikt, kollaps och corona i Ryssland
Carnegie Rysslandsfond

Konflikt, kollaps och corona i Ryssland

Den nedgång som påbörjades i slutet av februari accelererade under mars. Det är nu uppenbart för alla att coronaviruset påverkar alla och att alla världens marknader nu sitter gisslan hos...

Fredrik Colliander 1 april 2020
Ryssland inställt på fortsatt låga oljepriser – och coronaspridning
Carnegie Rysslandsfond

Ryssland inställt på fortsatt låga oljepriser – och coronaspridning

Oljepriset har kollapsat, men Ryssland anser sig klara det. Ryska oljebolag har positivt kassaflöde redan vid priser på 10 – 20 dollar per fat och statsbudgeten balanserar på 42 dollar...

Fredrik Colliander 20 mars 2020
Coronasmittad Moskvabörs
Carnegie Rysslandsfond

Coronasmittad Moskvabörs

Coronavirusets fortsatta utbredning i slutet av februari fick världens börser att falla kraftigt. Den ryska aktiemarknaden var inget undantag. I svenska kronor föll den ryska marknaden med hela 14 procent...

Fredrik Colliander 2 mars 2020