Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Centralbanker i fokus

December månad var relativt stökig med större rörelser främst drivet av ekonomisk statistik. Vanligtvis brukar julmånaden ge bra utdelning i form av positiv avkastning för risktillgångar, men året ser ut att bli ett undantag. I mitten av december släpptes inflationssiffror för USA som initialt var bättre än väntat med en lägre ökningstakt.

Börserna och räntemarknaden reagerade mycket positivt, SPX steg ifrån sin bottennotering med knappt 3%, även Stockholmsbörsens OMX-index steg med knappt 3%. Räntorna föll, den amerikanska 10-åringen med 0,2%-enheter och den svenska 10-åringen med 0,1%-enheter. De lägre räntorna satte även press på US-dollarn som sjönk kraftigt mot de flesta valutor. Efter att marknaden fått granska siffrorna närmare falnade entusiasmen, då vissa delområden i statistiken inte levde upp till förväntningarna. Den amerikanska börsen stängde till slut handelsdagen med en mindre nedgång om 1%, och räntor och US-dollar återtog en del av den initiala rörelsen. I slutet av månaden höjde den amerikanska centralbanken FED och ECB styrräntorna i nivå med förväntningarna; men framåtblickande uttalanden i samband med de respektive mötena tolkades av marknaden som att räntorna kommer att hållas lite högre och längre. Reaktionen var måttligt negativ med högre räntor och lägre börskurser.

Under månaden har vikter mellan tillgångsslagen behållits i stort oförändrade, bland aktieinnehaven ökade fonden något i Swedbank. Värderingen är inte utmanande och lägre utlåningstillväxt och högre lönekostnader verkar vara inprisat till stor del. Finska Valmet är ett nytt innehav, bolaget är en leverantör till pappers- och massaindustrin med en stark marknadsandel. Hälften av omsättningen är relaterad till tjänster och resten till produkter och projekt. Direktavkastningen är tilltalande; drygt 5% och skuldsättningen låg.

För obligationsdelen kan noteras två positiva bolagsnyheter. Norska transportbolaget Boreal annonserade ett nytt finansieringsavtal och återlöser därmed sin utestående obligationsskuld i förtid till en attraktiv premie. Balder annonserade en riktad nyemission där likviden går till att återbetala bolagets hybridobligation. Bolagets obligation handlades innan nyheterna med 15% rabatt.

”Framåtblickande uttalanden i samband med de respektive mötena tolkades av marknaden som att räntorna kommer att hållas lite högre och längre..”

John Strömgren, fondförvaltare.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.