Stäng
Språk
Meny

Därför attackeras spelsektorn i Kina

Kinas samhällskontrakt de senaste fyrtio åren har gått ut på att medborgarna accepterar att kommunistpartiet styr landet som en enpartistat i utbyte mot att landets ekonomi växer kontinuerligt och att ökad BNP-tillväxt och ökad tillväxt löpande skapar stigande inkomster och ökat välstånd för medborgarna.

Denna oskrivna överenskommelse har tjänat Kina väl över de senaste decennierna. Kina står nu inför flera utmaningar. Carnegie Fonders Asienexpert, Gunnar Påhlson förklarar.

Gunnar Påhlson, Asienexpert på Carnegie Fonder

Landets BNP-tillväxt har de senaste fem åren mattats av. Det finns flera skäl till detta som är väl kända.Ett hot mot framtida tillväxt är att Kinas befolkning nu, för första gången på fyrtio år, krymper. Kina närmar sig ett ”Japan scenario”, med ökad andel äldre befolkning, samtidigt som det föds för få barn till nästa generation.

Trettio år av ettbarnspolitik är den huvudsakliga förklaringen för denna situation. I år tillåter man familjer att skaffa tre barn. Detta kommer inte att lösa problemet med brist på arbetskraft i Kinas produktionsled nu.

Fördelningspolitik som lösning

Slutsatsen blir att Kinas regering får allt svårare att leverera sin del av samhällskontraktet – ökat välstånd. Den pragmatiska lösningen blir då att fördela det välstånd som skapas jämnare över hela befolkningen, Common prosperity. Eller klassisk fördelningspolitik om man så vill. Allt för att kommunistpartiet ska kunna behålla makten och undvika en revolution.

Kinesiska familjer har höga ambitioner för barnens utbildning och framtida yrkeskarriär. Målet är akademisk utbildning, kontorsjobb (eller inom it och databranschen), hög inkomst, bostadsrätt och ny bil till familjen.

Detta är dock inte kommunistpartiets målsättning.

Budskapet är att man behöver arbetare på alla nivåer i samhället. Alla arbetsuppgifter är lika viktiga och behöver utföras även i framtiden. Således ska inte alla sträva efter högsta utbildningsnivån och fina jobb med hög inkomst. Kinas framtida BNP tillväxt kräver en stor mängd med människor villiga att arbeta i fabrikerna.

Begränsad skärmtid

Kina behöver medborgare med lagom höga personliga ambitioner, redo att bidra till landets utveckling. Det finns ingen tid att spilla på dataspel på internet och på sociala medier. Dessa medier ses som ett hot och en tidstjuv för nästa generation och bidrar inte till landets produktivitet. Det är i detta ljus man måste förstå de hårdare regleringar inom internetsektorn som nu införs.

Kina har över en miljard mobila internetanvändare. Över 800 miljoner använder internet för e-handel. 469 miljoner användare beställer hem mat via internet. Över en halv miljard människor är aktiva på internet för att spela online dataspel. 900 miljoner använder internet för att titta på korta videoinspelningar (typ Tiktok etc,). Internet används som betalmedel av 870 miljoner användare.

Att de stora internetbolagen har tillgång till en miljard kinesiska konsumenter i realtid i sina mobiltelefoner innebär en maktposition. De utgör därmed ett reellt hot mot kommunistpartiets maktinnehav.

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Chicken race i fastighetssektorn
Carnegie Asia

Chicken race i fastighetssektorn

Kinas ekonomi växte bara med 0,4 procent under andra kvartalet. Det måste vara en stor besvikelse för Xi Jinping, som satt upp ett mål på 5,5 procents tillväxt för 2022....

Gunnar Påhlson 9 augusti 2022
Marknaden har alltid rätt
Carnegie Asia

Marknaden har alltid rätt

När man studerar ekonomi lär man sig två saker; marknaden har alltid rätt och antagandet om att marknaden är effektiv och börsens prissättning utgör en korrekt och effektiv allokering av...

Gunnar Påhlson 6 juli 2022
Är kinesiska aktier billiga nu?
Carnegie Asia

Är kinesiska aktier billiga nu?

Efter att flera av Kinas större städer, inklusive Peking, Shanghai och Shenzen varit stängda i lockdown i nära två månader lättar man nu på restriktionerna i Shanghai. Befolkningens protester växte...

Gunnar Påhlson 7 juni 2022