Stäng
Språk
Meny

Corona-krisen muterar sig som ett virus

De asiatiska marknaderna har fallit med nära 14 procent den senaste månaden. Sedan årsskiftet är Carnegie Asia ned med drygt 10 procent. Förvaltaren Gunnar Påhlson jämför med tidigare kriser under sin långa karriär och pekar på två saker som kan ta oss ur den: massiva stimulanser och en kulmen för virusets spridning.

Gunnar Påhlson, förvaltare av Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.

De senaste trettio åren har vi genomgått en rad kriser för Asien och de globala börserna. Alla kriser är olika.

Precis som viruset muterar kriserna och ändrar karaktär från gång till gång. Det enda vi vet är det kommer en vändpunkt då marknaden återfinner sitt jämviktsläge.

Några exempel på tidigare kriser:

  • 1987 Black Monday 19 oktober. Denna kris var kortvarig, börsen steg efter tre månader
  • 2 augusti 1990. Första Gulfkriget när Irak invaderade Kuwait. Återhämtning under 1991 när USA ingrep militärt
  • September 1992. Svensk finanskris. Räntan steg till 500 procent kortvarigt. Denna kris var relativt långvarig för svensk ekonomi. Det tog fram till 1995 innan ekonomin hade återhämtat sig.
  • 1 juli 1997. Asienkrisen som började med att Thailand och Filippinernas valutor devalverades. Botten nåddes i december 1998
  • Mars 2000. It-bubblan brast. Botten nåddes i september 2002. Då hade marknaden fallit med 50 procent. Återhämtningen kom under 2003 efter att USA inlett det andra Irakkriget i mars 2003.
  • September 2001. 9/11 i USA med terrorattack mot World Trade Center
  • 2002. Fågelinfluensa i Asien. Kortvarig kris.
  • 2003. Sars i Kina och Asien. Kortvarig kris, vände efter två månader
  • 2007-2008. Globala finanskrisen. Inleddes i juli 2007, men det stora börsfallet kom i september 2008 och nådde botten i mars 2009 då USA satte in massiva stödåtgärder.

Spridningen av Corona virus Covid-19 började i Kina i början av december förra året men det var först vid det kinesiska nyåret som informationen kom till allmän kännedom globalt. Den 24 januari var det 2000 smittade i Kina, framförallt i Hubei-provinsen. På ganska kort tid accelererade smittspridningen i Kina till 85000 fall och har nu sedan ett par veckor planat ut.

Kinesiska myndigheter satte relativt omgående Wuhan-området, med tio städer och 60 miljoner människor, i karantän, vilket bidrog till att begränsa omfattningen. Kina satte också in stora resurser på att kontrollera smittspårningen. På mycket kort tid lyckades man skapa nya vårdplatser genom att uppföra tre nya sjukhus i Wuhan.

Industrin öppnar

Antalet nya fall i Kina stiger nu i betydligt lägre takt och myndigheterna släpper gradvis på regleringarna i de berörda områdena.

I och med de kraftfulla åtgärder som vidtogs i Kina för att förhindra spridning av viruset så var industrin i princip nedstängd från den 24 januari fram till slutet av februari. När nu åtgärderna fått effekt så har myndigheterna gradvis gett order om att öppna verksamheten i industrin igen.

Enligt kinesiska myndigheter har nu 95 procent av de större industrierna utanför Hubei öppnat igen. För små och medelstora företag är samma siffra 60 procent. Sammantaget är vår gissning att ekonomin är tillbaka på två tredjedelar av normal aktivitet.

Det är utan tvivel så att detta kommer få avsevärd effekt på Kinas BNP under första kvartalet. De ekonomiska data som kommit var inte oväntat rekordsvaga.

Inköpschefernas index, PMI, föll till 35, bilförsäljningen föll med 80 procent jämfört med förra året, även antalet sålda bostäder var på rekordlåg nivå. Industriproduktionen föll med 13,5 procent i januari-februari.  Detaljhandeln sjönk med 20 procent. Investeringar föll med 24,5 procent under samma tid, vilket är det största fallet sedan man började mäta detta i Kina.

Kinas BNP-utveckling kommer sannolikt vara negativ eller nära noll under första kvartalet. Kinas mål om 5,5 procent tillväxt på helåret kommer vara svårt att uppnå. Beroende på hur hårt nedgången i global efterfrågan slår mot Kinas export kan BNP för år 2020 komma att halveras jämfört med tidigare års tillväxt på ca 6 procent.

Kinesiska aktier har trots allt klarat sig relativt bra och fallit betydligt mindre i värde än många andra globala börser.

3200 avlidna är inte en låg siffra

Jag tror att det beror på två faktorer. Kina satte in hårda åtgärder i ett tidigt skede för att hindra smittspridningen. Erfarenheten från tidigare epidemier i Asien är att börsen fokuserar på momentet i hur fort spridningen sker. När momentet avtar är det en positiv signal.

Nu ska det sägas att 81 000 smittade människor och 3 200 avlida människor i Kina inte är någon låg siffra. Som jämförelse kan nämnas att Sars-epidemin 2003 endast omfattade 8 000 människor med 800 avlidna. I relation till Kinas befolkning på 1,4 miljarder är dock 85 000 fall dock relativt begränsat.

När vi analyserar spridningen globalt kan vi idag konstatera att antalet fall utanför Kina nu överstiger antalet i Kina. Spridningen av viruset har följt samma snabba mönster som vi initialt såg i Kina. Länder som Italien, Iran, Sydkorea och Spanien leder ligan. Totalt har vi 88000 fall av smitta och 3200 avlidna utanför Kina.

Den andra viktiga faktorn som avgör är kraftiga finansiella stödåtgärder i ett tidigt skede. Kina såg tidigt till att sänka banksystemets upplåningskostnad för att möjliggöra stödlån till små- och medelstora företag. Man har även sänkt bankernas reservkrav för att öka likviditeten i det finansiella systemet. ’

Kina är känt för att agera med kraftfulla stimulansåtgärder vid kriser både genom penningpolitik och skattepolitik. Så har skett vid tidigare kriser senast vid den globala finanskrisen 2008, då Kina lanserade ett statligt stödpaket på 4000 miljarder kronor, motsvarande 14 procent av BNP.

Det är lite för tidigt att avgöra hur omfattande stödet blir denna gång.

Hur kommer utvecklingen se ut framöver? Det är väldigt svårt att svara på.

Erfarenheterna från Sars-epidemin 2003, visar att börsen återhämtar sig innan sjukdomen är överspelad. Sars kom i januari 2003 och var klart i juli 2003. Börsen föll med 16 procent från januari till mars och vände sedan upp. Nu var Sars en mer begränsad epidemi med 8 000 smittade och 800 avlidna.

En annan faktor i sammanhanget som många glömt, var att USA inledde invasionen av Irak, i det andra Irak kriget i mars 2003. Det sågs då som lösningen på ett annat problem, terrorhotet som startade med 9/11 i USA. Detta synsätt kom senare att omvärderas av flera skäl. Jag tror inte att detta skulle vara någon önskelösning för att rädda världen idag heller.

USA agerar för sent

Den okända faktorn just nu är att vi inte vet hur allvarlig effekten kommer bli för global ekonomi. Det framstår nu som klart att Corona viruset är den ”Svarta svan”, (allvarlig och oförutsägbar extern händelse), som kan komma att orsaka global recession.

”En annan okänd faktor är hur det påverkar företagens vinster. Jag tror vi kan räkna med en våg av vinstvarningar framöver.”

Amerikansk ekonomi är särskilt utsatt eftersom myndigheterna där inte har kontroll över smittspridningen och har agerat alldeles för sent. En kraftig nedgång för amerikansk konsumtion och investeringar kommer att få negativa återverkningar även i Asien, framförallt då för Kinas export.

En annan okänd faktor är hur det påverkar företagens vinster. Jag tror vi kan räkna med en våg av vinstvarningar framöver. Detta påverkar självklart värderingen för aktier.

Två saker kan rädda marknaden framöver.

Vi ser nu massiva och mycket omfattande åtgärder från i princip alla stora centralbanker för att motverka skadeverkningarna på den reala ekonomin. Vid tidigare kriser, som oftast har varit av finansiell karaktär, har detta inneburit vändpunkten för börsen.

Den andra faktorn att bevaka är när momentet i global smittspridning når sin kulmen för att sedan avta i styrka. Det kommer att vara en tydlig signal för finansiella marknader att vända uppåt. Vi vet att detta förlopp i Kina tog från mitten av januari till början av mars. Brittiska forskare tror att förloppet i Europa kan komma att ta 12 till 14 veckor, eftersom Europeiska ledare använder en annan strategi än Kina.

I detta scenario finns det alltså en möjlighet att marknaden vänder inom en tremånadersperiod. De flesta långsiktiga placerare har normalt sett en betydligt längre placeringshorisont än så.

Fler artiklar

PlaceraTV: Har Kina tagit sig igenom coronakrisen?

PlaceraTV: Har Kina tagit sig igenom coronakrisen?

Gunnar Påhlson, förvaltare av Carnegie Asia och Carnegie Indienfond, gästar PlaceraTV på video hemifrån. Hör Gunnar berätta om sin syn på så väl den indiska som den kinesiska marknaden. I...

Kristina Flintull 28 april 2020
5 reformer som lyfter Indien
Carnegie Indienfond

5 reformer som lyfter Indien

Indien är förmodligen en av de mest intressanta marknaderna att investera i – på en tidshorisont på 5-10 år, om ni har tålamod. Det finns ett antal strukturella drivkrafter som...

Gunnar Påhlson 1 oktober 2019
Försök inte tajma marknaden

Försök inte tajma marknaden

Det är alltid tillfredsställande att kunna rapportera att alla våra fonder gick upp under årets första halvår. I år är dessutom uppgångarna rejäla. Med ett undantag har alla aktie- och...

Hans Hedström 15 juli 2019