Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Corporate speed dating med Indiens framtidsbolag

Asienexperten Gunnar Påhlson är nyss hemkommen efter en intensiv resa till världens största land Indien, med många bolagsmöten och en hel del intryck i bagaget. Kontentan? Indien står inför en tillväxtresa som man inte vill missa.

Första gången jag reste till Indien för att undersöka marknaden var 1995. Då hade man fortfarande fysisk leverans av värdepapper och ett A4-ark per aktie som vid ägarbyte skulle stämplas på baksidan av aktien. Det har hänt en del sedan dess.

Jag skulle vilja påstå att Indien idag är den mest spännande marknaden i Asien och det finns många fina bolag som är intressanta för Carnegie Indienfond.

Grunden för tillväxt

Den indiska ekonomin går in i ett skede med 10–15 år av strukturell drivkraft framöver. Förutom fördelaktig demografi så har premiärminister Modi:s regering genomfört stora ekonomiska reformer senaste tio åren som lägger grunden för ökad tillväxt:

  1. Momsreformen som genomfördes gav ökade skatteintäkter och lägre underskott i statsbudgeten.
  2. Sedan två år tillbaka ökar statliga investeringar i infrastruktur som vägar, kraftproduktion, kraftdistribution, förnybar energi, lagring av energi samt inte minst nytt järnvägsnät och ny vagnpark. Även snabbspårväg mellan de större städerna planeras.
  3. I Modi:s plan för grön omställning ingår, förutom investeringar i förnybar energi, också elektrifiering av transporter i städerna.
  4. Regeringen har lanserat en plan för att gynna tillverkningssektorn och attrahera utländska direktinvesteringar.

”Indien är asiens mest spännande marknad”

Gunnar Påhlson, förvaltare av Carnegie Indienfond

Många globala företag vill nu diversifiera sina försörjningskedjor bort från Kina. Samsung Electronics, Foxconn (som tillverkar telefoner åt Apple) och Huyndai Motors är några exempel på detta. För att produktion i Indien för export ska fungera behövs en fungerande infrastruktur med logistik, lagerhållning och transporter. Mellan industribältet i Delhi och hamnarna på västkusten byggs en dedikerad järnväg för godstrafik.

Vikten av G

En viktig del i förvaltningen är att säkerställa bra ledarskap och förstklassig ägarstyrning, det vill säga governance (G:et i ESG).

Nyligen besökte jag Bombay och träffade under en vecka tjugofem indiska företag – något som närmast kan liknas vid corporate speed dating. Vi träffar bolagen på ett hotell under en konferens anordnad av en lokal mäklare och får då möjlighet att hinna med upp till åtta möten på en dag. Det är effektivt, men det gäller att vara väl påläst innan mötena.

Bolag för framtiden

Ett genomgående tema bland bolagen jag träffar är att de både bidrar till och gynnas av Indiens tillväxt.

  • Kei Industries tillverkar kablar till kraftdistribution och för förnybar energi. Apar Industries tillverkar utrustning för utbyggnad av kraftnätet samt kablar till elnät, telekommunikation och järnvägsnätet. I takt med att förnybar energiproduktion byggs i Indien behövs stora investeringar i transmission av elkraft samt utrustning till vind- och solkraftparkerna. Flera bolag talar om detta som ett viktigt tillväxtområde.
  • Kalpataru Projects är ett mindre bolag som bygger civil infrastruktur som kraftnät, vattenförsörjning, järnvägsnät samt snabbspårväg i städerna.

Under veckan hinner vi även med ett besök i industristaden Pune, femton mil utanför Bombay. Pune är centrum för tung industri och fordonstillverkning.

Vi möter Kirloskar Oilengines som tillverkar generatorer för reservkraft i samhället samt pumpar för vattendistribution. Bolagets generatorer är ledande vad gäller att möta det nya regelverket för utsläpp som tillämpas i Indien. Maskinerna kan även drivas av naturgas och vätgas. Vi träffar företagsledningen med en kvinnlig vd i trettioårsåldern. Hon är femte generationen i familjen som äger och driver företaget. Deras målsättning är att modernisera produkterna och dubbla omsättningen över tre år, något som är på god väg att infrias.

Vi träffar även JSW Energy som investerar i utbyggnad av sol- och vindkraftparker samt system för lagring av energi genom pumpkraft. Bolaget kommer över tid att ställa om från kolkraftverk till förnybar energi. Tyvärr är inte bolaget investerbart idag då andelen från kolkraftverk idag är för hög.

Både Reliance Industries och Adani Enterprises satsar också stort på förnybar energi i Indien samt framtida tillverkning av polysilicon, solpaneler, batteritillverkning samt produktion av vätgas.

Sammantaget kommer alla dessa satsningar och privata investeringar att bidra till ökad tillväxt och ökad sysselsättning i landet.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.