Stäng
Språk
Meny

Crash-course i Science-Based Targets

Carnegie Fonders innehav Electrolux, Essity och Ørsted är några av de bolag som har tagit fram Science-Based Targets. Men vad är det? Vår analytiker David Östman guidar.

Vad är Science-Based Targets?

Ett Science-Based Target är ett initiativ där företag åtar sig att sätta upp mål om att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet, det vill säga att försöka begränsa jordens temperaturökning till 2 grader, ”well-below” 2 grader eller 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer (före 1850).

Initiativet startade 2015 och per den 18 september 2019 har 633 stycken bolag knutits till det, varav 264 stycken har fått sina mål godkända.

Varför är det bra?

Målen är grundade i forskning (därav namnet) och dess natur gör att bolagen istället för att tänka ”vad kan vi göra” behöver tänka ”vad måste vi göra”.

David Östman är analytiker på Carnegie Fonder.

Målen kan hjälpa till att driva fram innovativa lösningar som förutom minskar utsläppen och därmed företagens miljörisker också kan leda till effektivitetsförbättringar och lägre produktionskostnader.

För oss förvaltare är målen användbara eftersom de signalerar att företagen tar klimatfrågan på allvar, och det är bra att målen verifieras av en tredje part.

Dessutom tycker vi att de bolag som kan sätta mål visar att deras affärsmodeller och processer framtidssäkras.

Dock får man ha respekt för att det är en

hel del arbete att få sina mål godkända och därigenom har vi förståelse för att det är främst större bolag som har resurser att gå igenom processen.

Vad blir påverkan?

Om alla bolag som har godkända mål klarar av att nå målen skulle världens koldioxidutsläpp år 2030 har minskat med ungefär 140 miljoner ton jämfört med 2018 års nivåer, enligt Bloomberg. Det är drygt tre gånger Sveriges utsläpp 2018 baserat på data från Naturvårdsverket.

Svagheter?

Tyvärr kan inte alla typer av bolag sätta ett Science-Based Target, bland annat finns det idag ingen metodologi framtagen för företag som utvinner fossila bränslen eller jordbruk, som råkar vara två av de sektorer som globalt bidrar mest till koldioxidutsläpp.

Det saknas även metodologi för banker. Bolag i dessa sektorer kan skriva commitment letters mot målen men kan alltså inte skapa ett mål som kan valideras enligt Science-Based Targets metodologi.

Vidare är det resurskrävande för företagen att utarbeta mål och därför är det en klar övervikt av större bolag som har satt mål. Våra beräkningar visar att medianen bland de börsnoterade bolagen som har godkända mål är ett börsvärde på ca 78 miljarder kronor, det vill säga i samma storlek som SKF och Skanska.

Det finns dock småbolag som klarat av det, till exempel har Farmer Bros med ett marknadsvärde på 2,3 miljarder kronor ett mål satt.

Har du några EXEMPEL på science based targets bland carnegie fonders innehav?

I Carnegie Fonders portföljer har vi ett tiotal innehav med Science-Based Targets, men vi är övertygade om att antalet kommer att öka fraöver. Ett av dem är Electrolux, som har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser i produktionsledet (Scope 1 och 2) med 80 procent från 2015 till 2025.

Under samma tidsperiod ska utsläppen från de sålda produkterna, det som kallas Scope 3, minska med 25 procent.

Ett annat exempel är H&M, som ska minska sina utsläpp med 40 procent mellan 2017 och 2030, sett till Scope 1 och 2. Sett till Scope 3 ska H&M:s utsläpp av växthusgaser från råvaror minska med 59 procent per plagg, från 2017 till 2030. (Fler exempel finns i tabellen nedan.)

 

 

Region Committed Targets Set Total
Europe 164 131 295
Asia 92 64 156
North America 74 54 128
Oceania 13 11 24
Africa 14 3 17
Latin America 12 1 13
Total 369 264 633

 

 

Land Committed Targets Set Total
United States of America (USA) 69 51 120
Japan 29 51 80
United Kingdom (UK) 46 27 73
France 28 18 46
India 31 4 35
Germany 13 11 24
Sweden 8 14 22
Switzerland 8 10 18
Netherlands 11 7 18
Spain 9 7 16

 

 

Bolag ägda av Carnegie Fonder Status Aktiv sedan Målbeskrivning (endast de med godkända mål)
ABB Committed Aug 2018
BillerudKorsnäs Targets Set Nov 2015 BillerudKorsnäs commits to reduce its absolute scope 1 and 2 greenhouse gas emissions 59% by 2030 from a 2016 base year. BillerudKorsnäs also commits to reduce its scope 3 emissions 30% by 2030 from a 2016 base year.
Castellum AB Targets Set Aug 2018 Property-development and real estate company Castellum commits to reduce absolute scope 1, 2, and 3 GHG emissions 100% by 2030 from a 2017 base-year
Electrolux Targets Set Apr 2018 Swedish multinational home appliance manufacturer Electrolux commits to reduce its absolute scope 1 and 2 GHG emissions by 80% between 2015 and 2025. It also commits to reduce the absolute scope 3 emissions from the use of sold products by 25% during the same time frame, covering three-quarters of all products sold by Electrolux.
Ericsson Group Targets Set Feb 2018 Multinational networking and telecommunications company Ericsson commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 35% by 2022 from a 2016 base year. Within the same timeframe, Ericsson also commits to a 35% reduction in the scope 3 emissions from business travel and upstream and downstream transportation, and to a 35% reduction in the energy consumption of comparable sold products in 2016.
Essity AB Targets Set Dec 2018 Global hygiene and health company Essity commits to reduce absolute Scope 1 and 2 GHG emissions 25% by 2030 from a 2016 base-year. Essity also commits to reduce absolute Scope 3 GHG emissions 18% by 2030 from a 2016 base-year. The Scope 3 target covers purchased key raw materials, transport, waste generated in operations and end of life treatment of sold products.
H&M Hennes & Mauritz AB Targets Set Mar 2019 Swedish multinational clothing-retail company H&M group commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 40% by 2030 from a 2017 base-year. H&M group also commits to reduce absolute scope 3 GHG emissions from purchased raw materials, fabric and garment 59% per piece by 2030 from a 2017 base-year.
Husqvarna AB Targets Set Feb 2017 Manufacturer of outdoor power products Husqvarna Group AB commits to reduce scope 1 and scope 2 emissions 30% per unit of value added by 2020 from a 2015 base-year. In addition, the company commits to reduce scope 3 emissions 10% per unit of value added within the same timeframe (purchased goods and services, transportation, and product use emissions). This is a milestone in the long-term goal to reduce absolute scope 3 emissions from the use of their products 33% by 2035 from a 2015 base-year.
ICA Gruppen Targets Set Sep 2018 ICA Group commits to reduce scopes 1, 2 and 3 GHG emissions 70% per square meter by 2025 from a 2006 base-year. The target includes Scope 3 emissions from franchises, downstream transportation and business travel. ICA Group also commits that suppliers covering 70% scope 3 emissions will set science-based targets by 2025
Klövern AB Committed Apr 2019
Liberty Global Committed May 2018
Orkla ASA Targets Set Oct 2018 Branded consumer goods company Orkla ASA commits to reduce absolute Scope 1 and 2 GHG emissions 63% by 2025 and 77% by 2040 from a 2014 base-year. Orkla ASA also commits to reduce absolute Scope 3 GHG emission 29% by 2025 and 75% by 2040 from a 2014 base-year.
Swedbank AS Committed Nov 2018
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Committed Jul 2017
Telia Company AB Committed Dec 2018
Ørsted Targets Set Aug 2019 Renewable energy company Ørsted commits to reduce Scope 1 and 2 GHG emissions 98% per kWh by 2025 from a 2006 base year.* Ørsted also commits to reduce absolute Scope 3 GHG emissions 50% by 2032 from a 2018 base year.

*The target boundary includes bioenergy emissions and removals from biogenic sources.

 

Fler artiklar

Stark men sömnig börs
Carnegie Sverigefond

Stark men sömnig börs

Börsen börjar lite tröttare i den meningen att omsättningen sjunker, vilket förvisso hör till vanligheterna under sommaren, goda nyheter tas inte emot med lika hysteriska kursreaktioner längre och volatiliteten går...

Simon Blecher 6 juli 2021
ESG på agendan
Carnegie Indienfond

ESG på agendan

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas positivt i juni. I takt med att Indien återhämtar sig från andra vågen av Covid-19, som drabbade landet i april och maj, stiger börsen....

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?
Carnegie Multi

Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit...

Magnus Gustafsson 6 juli 2021