Stäng
Språk
Meny

Därför ökar vi i Scandi Standard

December blev en svag börsmånad med rejäla nedgångar. Flera av fondens defensiva innehav stod emot bra, men vi hade samtidigt ett innehav som utvecklades mycket svagt. Fonden backade 5,7 procent i december vilket var i linje med småbolagsindex.

Scandi Standard var månadens bästa innehav med en uppgång om 6 procent. Vi har ökat vårt innehav. Aktien har haft en god utveckling under slutet av året då bolagets defensiva kvaliteter har hamnat i fokus. Vi delar den entusiasmen men vill samtidigt lyfta fram bolagets tillväxt. Sedan börsintroduktionen har den organiska tillväxten varit 7 procent per år vilket är respektingivande. Därtill har bolaget vuxit kraftigt genom att förvärva irländska Manor Farm. Lönsamheten har dock inte varit lika respektingivande, beroende på såväl externa som interna faktorer. Vi är av uppfattningen att den goda organiska tillväxten är det viktigaste, lönsamheten bör gå att få ordning på. Vi tror att 2019 kan bli ett bra år för bolaget och ser en rejäl värderingspotential från dessa nivåer.

Millicom har fått en bra start i portföljen och steg med 5 procent i december. Bolaget är inte bara besläktat med sin svenska kusin Tele2 ägarmässigt utan även rörelsen har klara likheter. Enkelt uttryckt mobiltelefoni kombinerat med bredband. Detta i snabbväxande ekonomier med lägre penetration än i Sverige. Lägger vi till att aktien handlas till en klart lägre värdering än sina europeiska motsvarigheter tycker vi att vi får en aptitlig anrättning. En förestående notering av aktien i USA kan ge ytterligare uppvärdering då det där finns noterade konkurrenter som åtnjuter högre värderingsmultiplar. Självklart finns politiska risker i Latinamerika men vi ser en god potential i aktien.

Fabege steg med 5 procent i december och kan lägga ytterligare ett bra år bakom sig. Vi har skrivit en hel del om aktien i månadsbreven men det är värt att upprepa att bolaget sköter sig mycket väl. I december annonserades att vd Christian Hermelin kommer att lämna bolaget. Christian har verkat i bolaget i 25 år varav de senaste 12 åren som vd och han har uträttat ett mycket väl utfört arbete. Vi ser dock ingen dramatik i detta. Bolagets strategi är lika enkel som genial, att utveckla kommersiella fastigheter på ett begränsat antal väl belägna delmarknader i Stockholm. Projektportföljen ser fortsatt intressant ut och vi känner oss trygga med den kompetens som finns i organisationen. Vi noterar också att långa marknadsräntor fallit kraftigt under slutet av månaden samt att Fabege handlas med en attraktiv substansrabatt.

Hoist var månadens förlorare med en nedgång om 40 procent. Finansinspektionen annonserade nya, strängare regler avseende kapitaltäckning som kommer att påverka bolagets avkastning och tillväxtmöjligheter negativt. Vi delar bolagets uppfattning om att implementeringen är såväl mer omfattande som hastigare än väntat, men förvånas ändå av hur oförberett bolaget verkar vara. Det finns en hel del kompetens inom området i såväl ledning som styrelse. Vi tror att marknaden för skuldköp kommer att vara attraktiv under kommande år och att Hoist inte kommer att behöva genomföra någon nyemission. Vi har minskat vårt innehav.

 

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Icke-cykliskt i fokus
Carnegie Småbolagsfond

Icke-cykliskt i fokus

Det blir alltmer tydligt att marknaden prisar in en recession någon gång kommande år. Långräntorna är nu lägre än de med några års löptider, räntekurvan har alltmer börjat likna ett...

Mattias Montgomery 9 augusti 2022
”Vi ser tre skäl till att sektorn förtjänar en högre premie relativt marknaden”
Carnegie Småbolagsfond

”Vi ser tre skäl till att sektorn förtjänar en högre premie relativt marknaden”

Vi har under den senaste tiden uppmärksammat att health care-sektorn, med sin tidigare höga premie mot den breda marknaden, kommit ned i värdering och erbjuder en del attraktiva möjligheter. Vi...

Mattias Montgomery 6 juli 2022
Vi sticker ut hakan i Enea
Carnegie Småbolagsfond

Vi sticker ut hakan i Enea

Fonden passade under månaden på att öka sitt innehav i ENEA på en låg nivå. Det efter att Eneas aktie föll, enligt oss, oförtjänt mycket under rapportdagen i slutet av...

Mattias Montgomery 8 juni 2022