Stäng
Språk
Meny

Därför ökar vi i EG7

Stockholmsbörsen utvecklades mycket starkt med en uppgång om 11,4 procent i november, småbolagsindex utvecklades nästan lika starkt med en uppgång om 11,3 procent.  Carnegie Micro Cap ökade med 10,4 procent.

Bufab är sedan länge ett av fondens kärninnehav. Först och främst, bolaget är välskött och har en skicklig ledning. Att tillhandahålla C-parts, starkt förenklat skruvar, brickor och muttrar, till industribolag ser ut att ha en god organisk tillväxt drivet av outsourcing. Det kombinerar Bufab med att göra förvärv, något som tagit dem ut i Europa, till Asien och nu även till Nordamerika. Aktien är attraktivt värderad och vi tror att den förestående återöppningen ytterligare kommer att gynna bolaget trots att Bufab navigerat mycket skickligt genom pandemin. Aktien steg med 22 procent i november.

Wästbygg är ett nytt innehav i fonden. Bolaget har uppvisat en god organisk tillväxt historiskt framför allt drivet av satsningen mot att bygga logistikfastigheter. Bolaget har etablerat sig som en betydande aktör inom den nischen vilket vi tror kommer att vara attraktivt även framgent. Logistikfastigheter gynnas av trenden mot e-handel. Wästbygg bygger det mesta och vi har en positiv inställning till sektorn och tror på en god utveckling i spåren av återöppningen efter pandemin.

Bolaget har en bra styrelse och en skicklig vd.

Vi har ökat innehavet i spelbolaget EG7 som varit en god investering under året. Bolaget har uppvisat en god tillväxt såväl organiskt som genom förvärv och har en mycket ambitiös målsättning. Det är naturligtvis långt ifrån självklart att bolaget skall lyckas med bedriften att återupprepa de enastående succeerna Embracers och Stillfronts framgångar men ambitionen är tydlig.

Bolaget har en bra styrelse och en skicklig vd och med risk för att låta uppenbara konstaterar vi att det är lättare att växa från en liten bas än från en stor. De affärer bolaget gjort hittills ser bra ut. De titlar som förvärvats ser ut att vara av god kvalitet och värderingarna attraktiva. Aktiens värdering är trots kursuppgången attraktiv och vi ser en hög sannolikhet till en fortsatt hög aktivitetsnivå från bolaget.

 

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 15 september 2021
”Aktiemarknaden älskar förvärvande bolag”
Carnegie Micro Cap

”Aktiemarknaden älskar förvärvande bolag”

Knowit är sedan länge ett av fondens kärninnehav och var bästa bidragsgivare i augusti med en uppgång om 11 procent. Vi gillar Knowit för deras goda lönsamhet och deras organiska...

Viktor Henriksson 6 september 2021
Ett mycket fint bolag
Carnegie Micro Cap

Ett mycket fint bolag

Stockholmsbörsens breda index steg med 7,5 procent i juli. Carnegie Micro Cap Index steg med 7,8 procent. Fonden steg med 10,4 procent i månaden. Sedan årsskiftet har fonden ökat med...

Viktor Henriksson 4 augusti 2021