Stäng
Språk
Meny

Därför tror vi på Electrolux och EPRO

Både moderbolaget Electrolux och avknoppningen Electrolux Professional (EPRO) har gått starkare än index sedan man delade koncernen i två. Vi äger båda bolagen i Carnegie Spin-Off och tror att båda aktierna kan fortsätta leverera. Mattias Montgomery, som tillsammans med Simon Blecher förvaltar Carnegie Spin-Off, förklarar vad som lockar.

En stor anledning till att EPRO bedömdes stå starkare på egna ben var förvärvsmöjligheter. Som liten del av ett större bolag var det inte en strategisk prioritet, och multiplarna bedömdes inte vara allt för långt från hur hela bolaget värderades, vilket aktiemarknaden sällan uppskattar.

EPRO fick stå på egna ben och avknoppningen genomfördes som planerat under våren 2020 trots covid.

 

Eftersom restauranger och hotell är viktiga kundgrupper växer EPRO kraftigt nu när restriktionerna släpper. Vi tycker inte värderingen på något sätt är ansträngd, men vi väntar också på förvärven som vi tror kan bidra med synergieffekter och stärka bolaget i fler geografier.

Moderbolaget Electrolux är nu ett av de mest blankade i Norden. Detta trots av vi från början av oktober har en period med återköp, extrautdelning och ordinarieutdelning inom loppet av ett halvår.

Marknaden fokuserar som vanligt helt och hållet på nästkommande kvartal, i stället för att se det enorma investeringsprogram som rullat i flera år.

I kombination med ledningens kommentarer om kostnadsbesparingar tycker vi det är högst troligt att bolaget etablerat en ny marginalnivå som kommer synas efter tillfälliga svängningar i frakt och råvarupriser lagt sig. Och det är inte inprisat i dagens kurs.

Mer om fonden

Carnegie Spin-Off A

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Dynavox nytt innehav under december
Carnegie Spin-Off

Dynavox nytt innehav under december

Fondens innehav Tobii genomförde sin avknoppning av Dynavox som planerat i december. Sedan avknoppningen har fonden ökat innehavet i Dynavox av flera anledningar. Icke cyklisk tillväxt är något vi generellt...

Mattias Sjödin 7 januari 2022
Ratos fortsätter förvärva
Carnegie Spin-Off

Ratos fortsätter förvärva

I November har Ratos annonserat ett större förvärv av ett infrastrukturunderhålls bolag i Norge. Det innebär att Ratos hittills i år har förvärvat bolag med en omsättning om 3,6 miljarder...

Mattias Montgomery 6 december 2021
Tobii nytt innehav under oktober
Carnegie Spin-Off

Tobii nytt innehav under oktober

Ett av fondens största innehav, Momentum Group, rapporterade sista dagen på månaden. Rejäl höjning av marginalen i affärsområdet Alligo och även Komponenter & Tjänster hade ett starkt kvartal. Den stora...

Mattias Montgomery 2 november 2021