Stäng
Språk
Meny

Därför tror vi på Electrolux och EPRO

Både moderbolaget Electrolux och avknoppningen Electrolux Professional (EPRO) har gått starkare än index sedan man delade koncernen i två. Vi äger båda bolagen i Carnegie Spin-Off och tror att båda aktierna kan fortsätta leverera. Mattias Montgomery, som tillsammans med Simon Blecher förvaltar Carnegie Spin-Off, förklarar vad som lockar.

En stor anledning till att EPRO bedömdes stå starkare på egna ben var förvärvsmöjligheter. Som liten del av ett större bolag var det inte en strategisk prioritet, och multiplarna bedömdes inte vara allt för långt från hur hela bolaget värderades, vilket aktiemarknaden sällan uppskattar.

EPRO fick stå på egna ben och avknoppningen genomfördes som planerat under våren 2020 trots covid.

 

Eftersom restauranger och hotell är viktiga kundgrupper växer EPRO kraftigt nu när restriktionerna släpper. Vi tycker inte värderingen på något sätt är ansträngd, men vi väntar också på förvärven som vi tror kan bidra med synergieffekter och stärka bolaget i fler geografier.

Moderbolaget Electrolux är nu ett av de mest blankade i Norden. Detta trots av vi från början av oktober har en period med återköp, extrautdelning och ordinarieutdelning inom loppet av ett halvår.

Marknaden fokuserar som vanligt helt och hållet på nästkommande kvartal, i stället för att se det enorma investeringsprogram som rullat i flera år.

I kombination med ledningens kommentarer om kostnadsbesparingar tycker vi det är högst troligt att bolaget etablerat en ny marginalnivå som kommer synas efter tillfälliga svängningar i frakt och råvarupriser lagt sig. Och det är inte inprisat i dagens kurs.

Mer om fonden

Carnegie Spin-Off A

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Nya innehav: Haleon och F-Secure
Carnegie Spin-Off

Nya innehav: Haleon och F-Secure

Under en lång period har serieförvärvare gynnats av låga räntor och en hög riskaptit. Marknaden anpassade sig efter vad som var hett och förvärvstaken tilltog. Mer eller mindre har nya...

Mattias Montgomery 9 augusti 2022
Gott om dolda pärlor
Carnegie Spin-Off

Gott om dolda pärlor

I takt med att volatiliteten stigit i marknaden har inställda avknoppningar blivit fler. Som ett exempel såg vi ABB skjuta upp sin särnotering av E-mobility där VD Björn Rosengren kommunicerat...

Mattias Montgomery 6 juli 2022
Intressant läge i vätgasbolaget
Carnegie Spin-Off

Intressant läge i vätgasbolaget

Under månaden tog fonden in ett mindre innehav i form av Hexagon Composites. Bolaget är en världsledande producent av lätta cylindrar i kompositmaterial för att lagra och transportera gas under...

Mattias Montgomery 8 juni 2022