Stäng
Språk
Meny

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”

Som vanligt domineras juli månads nyhetsflöde av innehavens halvårsrapporter. Utfallet var gott. Flertalet av våra innehav redovisar starka siffror.

Bland de starkast rapporterande bolagen var Bufab som slog prognoserna med råge. Igen, får vi kanske säga då de brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter. Så även detta kvartal, och diskrepansen mellan kursutveckling och bolagets utveckling i år är signifikant. Kvartalsrapporterna, och vinstprognosernas utveckling har varit god samtidigt som kursutvecklingen varit svag. Naturligtvis prissätter börsen framtiden, och en eventuell recession kommer påverka efterfrågan på skruvar och muttrar. Men i Bufab ser vi en underliggande strukturell trend där industribolag outsourcar hanteringen av c-parts till Bufab som gör det billigare och bättre. Lägg därtill framgångsrikt genomförda förvärv. Alltså, på lång sikt tror vi att vinstprognoserna för Bufab är för låga, men självklart kan en recession stöka till det för bolaget på kort sikt. Det gäller ju de flesta bolag på Stockholmsbörsen. Värderingen av Bufab har kommit ned rejält.

Kontraktstillverkaren AQ-group har mycket som talar för dem. Den geografiska exponeringen är attraktiv med framför allt exponering mot Sverige, Baltikum och Polen. Alltså, när produktion skall flyttas närmare men kanske inte ända hem ligger bolaget väldigt bra till. Smolket i bägaren har varit att insatskostnaderna inte fullt ut hunnit skickats vidare till kunderna, så marginalerna har de senaste kvartalen varit satta lite under press. Så var fallet även under årets andra kvartal. Absolut ingen katastrof, bolaget levererar en fin tillväxt och en anständig lönsamhet, och vi skönjer en ljusning avseende insatskostnaderna. Vi gör bedömningen att bolaget är på väg att komma ikapp. Insatskostnaderna ökar mindre snabbt än prisökningarna mot kund. Alltså, vi tror på en fortsatt god efterfrågan kombinerat med en förbättrad lönsamhet under andra halvåret. Kombinerat med den låga värderingen är det attraktivt.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

New Waves framgångsvåg rullar vidare
Carnegie Micro Cap

New Waves framgångsvåg rullar vidare

I augusti flyttades fokus från bolagsrapporter till inflation, energipriser och geopolitisk oro. Generellt ingen bra miljö för aktier. Några av portföljens kärninnehav rapporterade sina andra kvartal sent och utfallet var...

Viktor Henriksson 7 september 2022
Carnegie Micro Cap säljer Catena
Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap säljer Catena

I juni avyttrade vi den sista delen av innehavet i Catena. Vi har ägt aktien sedan fonden startade och har bara gott att säga om bolaget. Trots en kursnedgång nu...

Viktor Henriksson 5 juli 2022
4C Group nytt innehav
Carnegie Micro Cap

4C Group nytt innehav

I maj deltog fonden i börsnoteringen av krishanteringsbolaget 4C Group. Bolaget tillhandahåller en mjukvara, Exonaut, som hjälper företag och organisationer att simulera och öva för olika former av kriser. Bolaget...

Viktor Henriksson 7 juni 2022