Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Spin-Off

De har visat hur en riktig renodlingsresa kan gå till

Rapportsäsongen har dragit igång med full fart under april månad. Det genomgående temat är starka rapporter. Efterfrågan är intakt, marginalerna är höga och prisjusteringarna har fått genomslag. De sektorer som går svagt är konsument och bostadsbyggande. Två starka rapporter såg vi från ABB och EPRO, medan vi såg två något svagare rapporter från Nyfosa och Mycronic. Mest imponerade är vi av ABB som senaste åren visat hur en riktig renodlingsresa kan gå till. Och mer finns att göra.

Under månaden har vi adderat ett nytt innehav. Euroapi är en av världens tre största API (Active Pharmaceutical Ingredients) tillverkare. Det sattes på börsen tidigare under våren när det knoppades av från Sanofi. Logiken var tydlig. Bolagets raison d’être var historiskt att tillverka ingredienser till Sanofi, vilket kraftigt begränsade bolagets tillväxtkapacitet då konkurrenter inte gärna sträckte ut handen till sin konkurrents dotterbolag. Speciellt inte inom kontraktstillverkning där marginalerna är höga. Euroapi har haft en tuff resa på börsen hittills. De valde i slutet av förra året att pausa sin tillverkning av Prostaglandiner i Budapest, då man internt uppfattat sin dokumentation på plats som bristfällig. När man sedan i mars sköt upp sitt marginalmål med ett år så tappade aktien nära 50 procent på några veckor. Detta trots att man samtidigt höjde tillväxtmålet. Totalt sett uppfattade vi nyheten som nära neutral och produktionen i Budapest är nu igång igen, nu med total kontroll över flödet, utan en enda kundförlust, enligt bolaget. Kan Euroapi knappa in på sin närmsta konkurrent Siegfried eller ens göra det hälften så bra som industriveteranen Lonza inom kontraktstillverkningen så ser vi att bolaget står betydligt högre inom något år.


Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.