Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

DECEMBER 2023

Börsrallyt som inleddes i november fortsatte med full kraft under december. Efter ett turbulent börsår med fokus på inflation, fastighetsoro och bankfrossa så stängde börsen i dur. Småbolagen och framför allt fastighetsaktierna hade en stark månad – fastighetsindex (Carnegie Real Estate Index) steg med 17 procent under månaden.

MÅNADENS SPANINGAR

1. Vilken inflationssiffra är den mest korrekta? Det finns flera olika inflationsmått och siffran går att justera utifrån stora rörelser i enskilda segment som exempelvis energipriser. När Riksbanken ska bedöma resultatet av den förda penningpolitiken kan de ibland få kritik att det blir en eftersläpning innan det går att läsa ut effekter och att det därmed finns risk att de håller i riktningen i sitt agerande för länge. De senaste penningpolitiska rapporterna har lyft fram tremånadersinflationen uppräknad i årstakt och rensad för säsongsvariationer. Denna siffra kan ge en tidigare indikation om vart vi är på väg och har under hösten legat relativt nära inflationsmålet. Kanske bidrog tremånadersinflationen till att det var en enig direktion som valde att inte höja styrräntan vid senaste mötet i november.

2. Många rörelser under slutet på året var ovanligt starka. T.ex. så vände amerikanska småblagsindexet Russel 2000 från att göra 52 veckors lägsta till 52 veckors högsta på den kortaste perioden i indexets 45-åriga historia. Före vändningen hade Russel 2000 printat sin lägsta ratio vs S&P 500 sedan december år 2000. Dow Jones lyckades med att göra ett All Time High vilket betydde att 11 år i rad har indexet någon gång under året gjort ett All Time High, detta har bara hänt en gång tidigare sedan 1900 (rekordet är 12 år i rad). S&P 500 som redan hade klarat året bättre än många andra index rusade trots detta 16 procent på 36 handelsdagar, en av de starkare uppgångarna på så kort period under 30 år. På räntesidan kan man bl.a. notera att den amerikanska yieldkurvan (10 års vs 3 månader) nu varit negativ under 427 dagar i rad, den längsta perioden sedan 60-talet.

3. Störst blev bäst under 2023. De som har varit investerade i ”the magnificent 7” – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla och Meta – de har erhållit en avkastning på över 110 procent. Även de som investerat i Bitcoin kan vara mer än nöjda, de fick en utveckling på ca. 150 procent under 2023.

4. Företagsobligationer – Riskaptiten har varit god under månaden tack vare de stora ränterörelserna nedåt samt framtida förväntningar på räntorna. Detta gynnar all typ av risk men särskilt bolag med antingen stort beroende av kapital eller hög skuldsättning så som exempelvis fastighetsbolag och high yield. Givet centralbankers numera mer duvaktiga hållning så tycker vi därför att dessa segment är extra intressanta just nu. Samtidigt finns en viss konjunkturell oro och vi föredrar därför fortsatt de större bolagen med en beprövad affärsverksamhet och professionell ledning. Namn som Heimstaden Bostad, Akelius och Castellum är exempel på favoriter inom fastightsektorn där både seniort, även om det är investment grade så prisas det på sina håll som high yield, och efterställda obligationer kan vara intressanta.