Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Decemberrally

Decemberrallyt tog fart efter att FED uttryckt sig mjukare än väntat varpå marknadens aktörer tagit fasta på att räntan toppat och nu ska ned för att undvika en recession och därför prisar in aggressiva räntesänkningar redan under 2024. Bedömningen att världens centralbanker lyckas få ekonomin att mjuklanda drev riskaptiten på ett manér slående likt tidigare covideras FOMO-beteende och globala kreditindex handlas nu på spreadnivåer som inte skymts sedan innan krigsutbrottet i Ukraina. Den nordiska marknaden har samtidigt stått relativt stilla och premien mot dess globala dito har således ökat under perioden, en utveckling vi bör se normaliseras över kommande period.

Ränterallyt träffar företrädesvis obligationer med lång duration men under december såg vi även viss aptit för fastighetssektorn där flera namn steg kraftigt, förvisso från väldigt låga nivåer, men ett gott tecken när underliggande verksamhet i många fall är betydligt starkare än vad obligationspriser indikerar. Mot bakgrund av tidigare ränteoro och nedtryckta obligationspriser valde vi under inledningen av månaden att öka exponeringen i Heimstaden Bostad och mot det avyttra vårt innehav i Oriflame. Bolaget har under året vidtagit vissa åtgärder, däribland byte av ledning och försäljning av sin ryska verksamhet, men mot bristen av total exit i Ryssland samt utmaningar framåt valde vi att lämna bolaget helt.

Positiva bolagsnyheter från iLAB som meddelade att man ingått avtal om bankfinansiering för att återlösa sin utestående obligation i förtid till en premie om ~10 procent mot var marknaden handlade obligationen innan nyheten. Även fastighetsbolaget Titania överraskade marknaden med en kraftigt övertecknad refinansiering av sin utestående obligation, vari vi valde att rulla enbart en liten exponering för fonden. Slutligen meddelades att Solis efter en längre process nått avtal om försäljningar av solkraftsparker i Italien och snart Polen där likviden kommer att användas för att amortera ned skulden i bolaget, en välkomnad nyhet som illustrerar vikten av rätt struktur på obligationer.

Efter ett utmanande 2023 blickar vi med tillförsikt framåt med förhoppningar om ett ”mindre” händelserikt 2024.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.