Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Defensiv positionering ger fortsatt bra betalt

Om än något mer volatil så har riskaptiten fortsatt vara god även i februari. Nordiska krediter har gått starkt under månaden samtidigt som europeiska krediter handlats mer eller mindre sidlinjes. Nordiska krediter ger dock fortsatt bättre betalt och vi föredrar därför nordisk exponering. Vi har sett stora ränteuppgångar som i stört härrör till att underliggande inflation inte faller i den takt som marknaden och centralbanker förväntat sig utan snarare en sekventiell uppgång. Marknaden har samtidigt skjutit förväntade räntesänkningar på framtiden och tror nu att centralbankerna kommer att behöva gå hårdare framåt. Fonden har fortfarande en relativt kort räntebindning om ett år vilket gör att effekten av ränterörelserna blir förhållandevis låg.

Under kvällen på månadens sista dag kom till slut Moody´s nedgradering av Balder från investment grade till high yield. I skrivande stund har Balders obligationer handlat ned en del vilket bara marginellt drabbar portföljen då vår exponering framför allt består av den korta hybriden som återbetalas i sin helhet kommande vecka. Som alltid skapar den här typen av nyheter lite volatilitet och oro på marknaden men för den med likviditet och utrymme att addera kreditrisk skapas samtidigt fina investeringsmöjligheter.

Ett av fondens större high yield-innehav, SGL Transgroup, fick nya ägare och återlöste därmed befintliga obligationer i förtid till en premie samtidigt som de gav ut nya obligationer på attraktiva nivåer där vi var med och återinvesterade.

Rapportsäsongen är nu över även för fondens high yield innehav och kan summeras relativt stabil även om det fortsatt finns viss eftersläpning i överföring av ökade kostnader på slutkund och att utsikterna för året är något osäkra givet var vi står i konjunkturcykeln.

Fondens inflöden har fortsatt att investeras i säkrare namn med exempel som Ica och Industrivärden som emitterade nytt kapital under månaden. Ica betalar kring 5 procent för en löptid om två år vilket vi tycker är bra riskjusterad avkastning för ett bolag med stabil verksamhet genom den ekonomiska cykeln. Vi fortsätter att hålla en defensiv portfölj med fokus på relativt kort kreditbindning, diversifiering, likviditet och säkrare krediter vilket fortfarande ger tillräckligt bra betalt.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.