Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Rysslandsfond

Den ryska befolkningen fortsätter att flytta sina besparingar till dollar och euro

Den ryska marknaden föll 15 procent i svenska kronor i december.

Kriget i Ukraina pågår för fullt även om inga större rörelser sker vid fronterna. Ryssarna gör fortsatta massanfall vilka resulterar i 500 – 900 döda per dag utan några landvinster. De fortsätter också sina vettlösa attacker mot ukrainsk infrastruktur. Rapporter kommer om att Ryssland börjar få slut både på robotar och artilleriammunition.

Stalintiden är nu definitivt tillbaka i Ryssland. Vladimir Putin har signerat 92 nya lagar som gör att det blir helt omöjligt att opponera sig mot kriget. Allt fler handlingar räknas som sabotage, ett brott som kan ge livstidsfängelse.

Den ryska befolkningen fortsätter att flytta sina besparingar till dollar och euro. Under de första 10 månaderna flyttade de nästan 70 miljarder dollar till dessa valutor.

Amerikanska senaten stödjer ett lagförslag som gör det möjligt att beslagta ryska oligarkers tillgångar för att använda dessa som stöd till Ukraina. Detta gäller dock inte de ryska valutareserverna.

Vi kommer vid årsskiftet att göra en ny värdering av fonden enligt samma principer som vid halvårsskiftet. Det är viktigt att ha några saker i åtanke när ni ser värderingen:

  • Man kommer inte att kunna köpa eller sälja fondandelar till denna kurs
  • Moskvabörsen är öppen och handlas dagligen. Investerare från ”ovänligt sinnade länder”, såsom vi, får inte delta i handeln. Om vi skulle värdera till de kurser som gäller i Moskva, och som vi inte kan handla på, skulle fondkursen stå väsentligt högre än vår värdering. Fondens totala värde skulle vara cirka 3,3 miljarder kronor värderad till dessa priser.
  • Fonden erhåller löpande utdelning från de underliggande innehaven. Dessa pengar kan dock inte tas ut ur Ryssland.
  • Fonden äger fortfarande alla underliggande innehav. Själva ägandet är ännu inte ifrågasatt. Detta kan dock komma att ändras. Framför allt om väst beslagtar de låsta ryska valutareserverna. Då kan det komma ryska motåtgärder som innebär konfiskation. Putin har dessutom nyligen signerat ett dekret om att alla ryska värdepapper måste flyttas från utländska depåbanker verksamma i Ryssland till ryska sådana. I nuläget är det oklart vad det betyder för oss.

Författare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.