Stäng
Språk
Meny

Desperat jakt på avkastning

I en börsmånad som präglades av kvartalsrapporter backade Carnegie Småbolagsfond med 0,7 procent. Återigen var fondens fastighetsexponering ett glädjeämne. Såväl Hufvudstaden, Fabege som AtriumLjungberg noterades för betydande uppgångar.

Samtliga bolag levererade fina kvartalsrapporter med såväl stigande hyresintäkter som substansvärden. Men det som framför allt driver intresset för sektorn är de fallande räntorna. De flesta löptider uppvisar nya rekordlåga noteringar och minusräntor är snarare regel än undantag även på långa räntor. Det här är ett ämne i sig, vi konstaterar att många investerare idag desperat söker avkastning och tillgångsslaget fastigheter ger fortfarande en positiv sådan. Vi tror därför på ett fortsatt intresse med sjunkande avkastningskrav och högre fastighetsvärden som följd.

Vi har valt i första hand högkvalitativ kontorsexponering i Stockholm eftersom vi där ser en ganska låg risk och högt intresse från institutionella investerare i direktmarknaden. Vårt största innehav i sektorn, AtriumLjungberg handlas fortfarande till en signifikant rabatt mot sitt substansvärde.

Peab, vårt innehav i byggsektorn var återigen den klarast lysande stjärnan i sektorn och redovisade en kvartalsrapport som var högkvalitativ på så gott som samtliga punkter. Lönsamheten i byggrörelsen är god och bostadsutvecklingen uppvisar inte de svaghetstecken som många av konkurrenter kämpar med. Ett mycket välskött bolag.

Nu har Peab skämt bort oss i ett antal kvartal med fina siffror så överraskningseffekten är inte så stor, likväl är det glädjande att företaget fortsätter att leverera. Höjda vinstprognoser i kombination med en låg värdering och god direktavkastning är naturligtvis attraktivt. Aktien steg 3 procent i juli.

Efter att i juni genomfört en stor försäljning av skogsmark till AMF Pension med en positiv kursreaktion som följd var det i juli dags för BillerudKorsnäs att redovisa resultatet för årets andra kvartal. Resultatet levde inte upp till förväntningarna. Förra året var tungt för bolaget och året karaktäriserades av resultatbesvikelser.

Därför var det glädjande att bolaget inledde 2019 på ett bra sätt resultatmässigt och att den sedan länge emotsedda skogsaffären genomfördes på ett bra sätt. I ljuset av det är det tråkigt att gå igenom en kvartalsrapport som uppvisar en otillfredsställande lönsamhet. Vi har minskat vårt innehav. Aktien backade 9 procent i juli.

Månadens sämsta innehav var Concentric som redovisade ett resultat i linje med förväntningarna. Återigen imponerar bolaget med en fantastisk rörelsemarginal trots att försäljningsutvecklingen är aningen negativ. Det som sänkte aktien var en sänkt prognos för försäljningen i det tredje kvartalet. Vi är lite förvånade över genomslaget för den sänkta prognosen.

Bolaget är exponerat mot lastvagnar och anläggningsmaskiner och att just dessa sektorer genomlever en viss svaghet just nu är ju ingen nyhet. Att leverera 22 procents rörelsemarginal trots att slutmarknaderna uppvisar svaghetstecken imponerar. Aktien backade 14 procent i kvartalet och värderas nu en bit under 10 gånger nästa års rörelseresultat och ger en god direktavkastning.

 

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Vinnare på ”staycation”
Carnegie Småbolagsfond

Vinnare på ”staycation”

Dometic blev fondens bästa innehav i april med en uppgång om 48 procent. Vi ökade innehavet efter kursraset i mars, men trots den fantastiska uppgången i april är det fortfarande...

Viktor Henriksson 7 maj 2020
”En uppenbar vinnare”

”En uppenbar vinnare”

Uppenbara vinnare senaste tiden är bolag verksamma inom dataspel och bygg. Det är sektorer som småbolagsförvaltaren Viktor Henriksson tycker är extra intressanta och som har en ljus framtid. Bolagsfavoriter inom...

Kristina Flintull 6 maj 2020
Stillfront mot strömmen på skoningslös marknad
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront mot strömmen på skoningslös marknad

Carnegie Småbolagsfond backade med 20,8 procent i mars. Stillfront, som är fondens största innehav, klarade börsraset i mars på ett bra sätt och steg med 5,1 procent. Vi vet ännu...

Viktor Henriksson 7 april 2020