Stäng
Språk
Meny

Det finns spekulativa inslag på marknaden

Börsen fortsätter upp med stöd från vaccinationer och stimulanser, i hopp om en gradvis återgång till det normala. Positivt tolkningsföreträde råder och förväntningarna är höga på en återhämtning och normalisering av ekonomin under detta år. Aktiemarknaden är stark men samtidigt sårbar för negativa överraskningar. Börsen har utvecklats väl sedan botten förra året och mycket positivt är inprisat i dagens aktiekurser.

Det finns spekulativa inslag då vissa sektorer och bolag är orimligt högt värderade. Mycket talar för att vi kommer att få se relativt stora sektorrotationer på marknaden under året. Riskerna för börsen är främst en pandemiförsämring, snabb ränteuppgång och den dyra tech-sektorn. Vi ser dock stigande företagsvinster samt reflationstrender som bör ge fortsatt stöd åt de finansiella marknaderna. Om vi får en nedkylning i form av en rekyl på aktiemarknaden så är det troligtvis ett bra köptillfälle.

Det råder just nu ett stort fokus på inflation och om vi kommer att få en överhettning i ekonomin. Kanske inte så konstigt med tanke på centralbankernas expansiva penningpolitik i kombination med de massiva stimulanspaketen som sjösatts. I USA har dessutom president Joe Biden och demokraterna i dagarna lagt fram ytterligare ett åtgärdspaket på 1900 miljarder dollar, som nu ska behandlas i Senaten. De långa räntorna har börjat stiga, och även om hastigheten i uppgången sticker ut, så är räntenivåerna fortfarande på historiskt låga nivåer. Att långa obligationsräntor stiger är samtidigt ett tecken på en sund ekonomi och förbättrade tillväxtutsikter, vilket man förväntar sig i detta läge. Naturligtvis finns det inflation i delar av ekonomin, men det är trots allt svårt att se ett större inflationshot här och nu.

Den amerikanska arbetslösheten är fortfarande på en hög nivå, drygt 6 procent. Sysselsättningsstatistiken har kommit in lite svagare än väntat i början av året, vilket även medfört att prognoserna för året skruvats ner något. Om vi inte ser en markant förbättring i arbetsmarknaden, så håller det tillbaka löneutvecklingen och därmed inflationen. Hushållen har ett högt sparandeöverskott sedan förra året och förväntas spendera mer under innevarande år, men det är nog ingen större inflationsimpuls.

Aktier som tillgångsslag är fortsatt attraktivt jämfört med räntor. Deflation är som bekant dåligt för aktier, likväl hög eller accelererande inflation. Att befinna sig mellan extremlägena dvs i en reflationsmiljö är vanligtvis gynnsamt för aktier. En långsamt stigande inflation som inte tvingar centralbankerna att agera är att föredra. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring inflationshotet, men vi lär definitivt få återkomma i frågan under året.

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 1,4 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades OPM Listed Private Equity bäst med en uppgång på 6,5 procent. Även Carnegie Global, Carnegie Rysslandsfond och Carnegie Småbolagsfond utvecklades väl med en uppgång mellan 1,9 och 3,6 procent. Carnegie Spin-Off utvecklades svagt och backade med 0,12 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 1,3 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,4 respektive 0,1 procent.

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
Är en recession oundviklig?
Carnegie Total

Är en recession oundviklig?

Aktiemarknaden har återhämtat sig senaste två veckorna. Den amerikanska aktiemarknaden har sedan mitten av mars stigit med cirka 9 procent, men för första kvartalet är indexet ner nästan 5 procent....

Magnus Gustafsson 4 april 2022