Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

”Det går inte tillräckligt snabbt”

Efter ett år av stigande räntor kom under mars de första ordentliga tecknen på att det finansiella systemet börjar slå i räntetaket. Två banker längst ut på riskkurvan i USA, Silicon Valley Bank och Signature Bank samt problemtyngda Credit Suisse och Deutsche Bank i Europa fick problem att möta en våg av uttag. Ökad oro och osäkerhet fick marknaden på fall.

Ledande befattningshavare var dock snabba att agera. I USA säkrades insättningarna medan övrig verksamhet försattes i teknisk konkurs och i Schweiz syddes en affär snabbt ihop med UBS som köpte sin konkurrent. Oro för spridningseffekter fick också räntorna på fall. En fullskalig bankkris hade tvingat centralbanker att backa och kanske till och med sänka styrräntorna efter en knapp vecka i avsaknad av nya negativa nyheter blåste börsen faran över och både börs och räntorna steg när ytterligare en händelserik månad var till ända.

Sett över månaden gick defensiva sektorer starkt i portföljen med konsumentdagligvarubolaget Essity och medicinteknikbolaget Getinge i täten. Essity är ett bolag som kan komma att gynnas när de fortsatt behöver komma i kapp med prishöjningar samtidigt som priset på insatsvaror faller tillbaka. Dessutom är bolagets volymer mindre beroende av konjunkturen vilket ger en stabilitet i den här delen av cykeln. Alfa Laval bidrog också, ett innehav som gått starkt under en längre tid. Bolagets teknologi är grundläggande för energiomställningen och används både för produktion av biobränslen och i värmepumpar vilket gör tydliga avtryck i omsättningen. Vår bedömning är att 56 procent av bolagets omsättning har en positiv påverkan på de globala hållbarhetsmålen och det blir allt tydligare att vi får medhåll av marknaden. Alfa Laval är fortfarande betydligt billigare än hållbarhets-temats gamla poster child Nibe som också har en mycket god medvind i försäljningen. Under månaden fick vi även besked om att Nibe valde att avstå från ett troligtvis dyrt och marginalutspädande köp av japanska Fujitsu General, vilket mottogs positivt.

Svagast utveckling hade allt som var räntekänsligt och kapitalintensivt. Både fastigheter och banker sjönk. I portföljen var det innehaven i SEB och Atrium Ljungberg. Även textilåtervinningsbolaget Renewcell hade en svag utveckling till följd av en brand i verksamheten i Ortviken. Branden lyckades släckas med begränsade skador, reparationskostnader och förväntat produktionstopp. Däremot är händelsen en påminnelse om hur notoriskt utmanade det är att rampa upp en större produktion. Även om bolaget har situationen under kontroll har risken för nyemission ökat och aktiekursen är fortsatt en bit ifrån där den var när branden bröt ut.

Trots att hållbarhetstrenden gör tydliga avtryck i bolag med rätt produkter och tjänster för omställning går det inte tillräckligt snabbt för att vi ska röra oss i rätt riktning. Denna dystra slutsats fick vi av FN klimatpanel IPCC under månaden i en rapport som visar att vi är på väg mot en uppvärmning närmare 3 grader och långt ifrån målet om 1,5 grader om inte mer görs i form av reglering och subventioner. I USA har man redan tidigare lagt ut en plan i IRA som bygger på just på tydliga subventioner för företag och privatpersoner som vill investera i hållbar omställning. I mars kom så svaret från EU:s sida och den slutgiltiga versionen av Green Deal Industrial Plan som behandlar såväl utsläpp, råmaterial och omställning av elproduktionen. Ökade ambitioner och tydligare investeringsincitament kommer att trickla ner i tillväxt och lönsamhet för bolagen med rätt produkter och i slutändan i börskurserna.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.