Stäng

Förvärvsmöjligheter för kassastinna bolag

Det kanske låter magstarkt att prata om bra avkastning efter den senaste månaden, men det är när som det ser absolut mörkast ut som de bästa investeringarna görs. För de bolag som överlever den här krisen kommer framtiden att se ljus ut, skriver Carnegie Globals förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin.

Det har nu gått lite mer än en månad sedan det upptäcktes att Covid-19 fått fäste utanför Kina. Vilken skillnad 30 dagar kan göra. Det som började som ett lokalt virusutbrott i en avlägsen del av Kina har blivit en global pandemi med hundratusentals smittade och tusentals döda. Miljontals människor är satta i hemkarantän och ett flertal länder har stängt sina gränser.

Den ekonomiska utvecklingen har följt den humanitära. Alla åtgärder för att sakta ner smittspridningen, som utegångs- och reseförbud, har lett till att vardagen har fått vänta. Restaurangbesök, resor och allt annat som vi tidigare obehindrat gjort har fått skjutas på framtiden. Det är en kris som inte liknar de tidigare vi upplevt. Aldrig tidigare har den ekonomiska aktiviteten avstannat så tvärt i hela världen samtidigt. Aktiemarknaderna har reagerat därefter och alla stora börser har fallit med 30 procent eller mer.

Tyvärr ser det ut som att kulmen på smittan fortfarande inte är nådd. Antalet fall ökar fortfarande i hög takt. I USA, den marknad där Carnegie Global har flest innehav, dubbleras antalet döda var tredje dag. Det kommer att bli värre innan det blir bättre.

Med det sagt så finns det flera ljusglimtar. Kina har fått kontroll över situationen och visat att det är möjligt att stoppa smittspridningen. Det är väldigt viktigt eftersom det betyder att detta har ett slut. Vi vet inte när eller exakt hur slutscenariot ser ut, men vi kan nog vara säkra på att den här pandemin kommer att ta slut.

De flesta regeringar har också insett att det krävs aggressiva åtgärder för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av krisen. Amerikanska Federal Reserve har sagt sig vara villiga att göra vad som krävs och har börjat köpa stats- och bostadsobligationer (och på så sätt ökat tillgången till kapital för de bolag som behöver det).

Utöver det har amerikanska senaten nått en överenskommelse kring ett 2000 miljarder dollar stort räddningspaket. Paketet innehåller bland annat direktutbetalningar till amerikanska medborgare, utökad arbetslöshetsersättning och lån till småföretagare. Tillsammans borde dessa och de åtgärder man gör i andra länder minska risken för långvariga konsekvenser av ett i grunden kortsiktigt problem.

Vårt sparande

På ett personligt plan tror jag att de flesta känner en viss oro, både för sina familjers hälsa men också för ekonomin. Det är aldrig kul att se priserna falla så mycket, så snabbt. Det är lätt att drabbas av panik och tro att det inte finns en botten. Det jag skulle rekommendera att göra i den här situationen är att inte glömma några viktiga saker:

  1. Det finns en botten. Aktiepriserna är inte punkter på grafer utan beror på de underliggande bolagens utveckling. Bolagen kommer att ha ett tufft år, men när pandemin är under kontroll kommer de tillbaka och så även aktiepriserna.
  2. Tänk långsiktigt. För den som sparar långsiktigt är det lättare att behålla lugnet i en situation som denna. Om pengarna inte ska användas idag så behöver tillfälliga prisfall inte vara ett problem.
  3. Ju billigare aktiepriser, desto högre avkastningspotential. Det kanske låter magstarkt att prata om bra avkastning efter den senaste månaden, men det är när det ser som absolut mörkast ut som de bästa investeringarna görs. För de bolag som överlever den här krisen kommer framtiden att se ljus ut.

Låt mig ta ett exempel från portföljen: Ryanair. Av alla branscher är förmodligen flygbranschen den som har det tuffast just nu. Det syns på Ryanairs aktiepris, som fallit med mer än 40 procent sedan 19 februari. Låt oss se om det är rimligt. Ryanair har inga skulder som ska betalas under året och en kassa på mer än 3 miljarder euro. Jag uppskattar att de klarar sig utan en enda euro i intäkter under två år innan de behöver ta in nytt kapital.

”Till exempel så har både Alphabet och Berkshire Hathaway, mer än 100 miljarder dollar i kassan och kommer att klara sig igenom detta utan större problem.”

När pandemin är under kontroll och flygandet kan återupptas ser det återigen ljust ut för Ryanair. Nästa år blir sannolikt ett bra år. Det kommer förvisso vara fler som är utan arbete men å andra sidan kommer flera konkurrenter ha gått i konkurs och folk kommer att ha ett uppdämt behov av att få åka i väg på semester eller träffa familj.

Jag tror att det kommer att jämna ut sig och Ryanair borde kunna uppnå minst samma vinstnivå som före krisen. Och med nuvarande osäkerheten borta kommer bolaget få liknande värdering som den hade före krisen, det vill säga ungefär 12-14 gånger vinsten. Det skulle innebära ett aktiepris på cirka 16 euro eller upp 75 procent från dagens pris.

Vad exemplet också visar, förutom att avkastningspotentialen är stor, är att det viktigaste för bolagen nu är att överleva. Om de klarar det finns förutsättningarna för en snabb återhämtning. Faktum är att en nyligen publicerad studie av alla börsfall större än 20 procent för S&P 500 sedan 1928 visar att avkastningen ett år efter botten är i genomsnitt 47 procent. (Min kollega Karl Norin har kommit fram till ungefär samma resultat, som du kan läsa om i artikeln ”Är historien en pålitlig prognos?”.)

 

Källa: Bear market basics, Fidelity Viewpoints, Mars 2020.

 

Våra portföljbolag

När vi analyserar bolag tittar vi alltid på nedsidan före vi uppskattar uppsidan. Vi vill att alla bolag vi äger ska kunna klara av stora försämringar av det ekonomiska läget. De har starka balansräkningar och stabila affärsmodeller.

Det är inget som har synts ännu i vår portfölj, då allt nu säljs i panik utan att någon större skillnad görs på bolagens kvalitet. Men när marknaden ser slutet på pandemin kommer vi att få betalt för den höga kvalitén i portföljen.

Till exempel så har både Alphabet och Berkshire Hathaway, Warren Buffetts investmentbolag, mer än 100 miljarder dollar i kassan och kommer att klara sig igenom detta utan större problem. Jag skulle bli förvånad om inte Berkshire dessutom utnyttjar krisen och gör ett eller flera stora förvärv till väldigt rabatterade priser.

Även om alla bolag vi äger förmodligen kommer att klara sig igenom krisen så har vi har haft några bolag som har fallit kraftigt. De som sticker ut är MTY Food Group och Franklin Covey.

MTY Food Group, som äger restaurangfranchiser, är förmodligen det bolag som kommer att drabbas hårdas av krisen. Jag hade inte förutsett ett scenario där större delen av alla 8 000 restauranger de har under sig skulle stänga helt under en längre period. Det kommer sannolikt leda till en stor andel konkurser och minskade intäkter för MTY även på längre sikt. Lyckligtvis hade vi viktat ner innehavet med ungefär 40 procent innan krisen startade, så det kunde ha varit värre.

Anledningen till att vi inte har sålt innehavet helt är att vi tror bolaget kommer att överleva krisen och tycker att det är alldeles för undervärderat i dagsläget, även om vi antar en avsevärd försämring av finanserna.

Franklin Covey har förmodligen fallit främst på grund av att likviditeten är låg. På ett fundamentalt plan är jag inte särskilt orolig för bolaget. De har en prenumerationsbaserad affärsmodell i ett segment som inte är överdrivet cyklisk. De är dessutom obelånade.

På det stora hela är jag väldigt trygg med våra portföljbolag. Det är välskötta, stabila bolag som i de flesta fall kommer att gå starkare ur krisen.

Nya investeringar

En positiv sak som de lägre aktiepriserna har lett till är att många av de önskebolag som vi haft under bevakning har blivit tillräckligt billiga för oss. Faktum är att vi har gjort flera nya investeringar i välskötta kvalitetsbolag.

Jag inbillar mig inte att jag har lyckats pricka in botten men är övertygad om att de nya innehaven kommer att ge god avkastning på lång sikt. Jag kommer att berätta mer om dem i ett senare brev.

Mer om fonden

Global A

Carnegie Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill spara långsiktigt i några av världens bästa bolag. Målet med Carnegie Global är att den ska fungera som bas...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ny investering
Carnegie Global

Ny investering

Carnegie Global steg 0,2 procent under månaden. Valutaeffekterna var positiva och adderade 3,0 procent. De största vinnarna var Unilever, Paychex och Ryman Healthcare och de största förlorarna var Franklin Covey,...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 oktober 2020
Är det rimligt?
Carnegie Global

Är det rimligt?

Augusti blev en bra månad för Carnegie Global. Fonden steg med 7,4 procent. Valutaeffekterna var negativa och utan dem skulle fonden ha stigit 8,4 procent. De största positiva bidragarna var...

Mikael Tarnawski-Berlin 3 september 2020
Valutakursförändringar bör inte oroa en långsiktig sparare
Carnegie Global

Valutakursförändringar bör inte oroa en långsiktig sparare

Under juli månad sjönk fonden med 1,9 procent. Det som utmärkte juli var att den svenska kronan förstärktes i förhållande till den amerikanska dollarn. Under månaden kostade valutakursförändringar 4,9 procent....

Mikael Tarnawski-Berlin 6 augusti 2020