Stäng
Språk
Meny

Det var en gång ett unikt företag som hette H&M

”Vi letar alltså röda flaggor. Sjunkande skepp, överbelånade bolag, ohederliga ledningar”, säger en fondförvaltare.

”Ok, men vilka aktier vill ni köpa?”, frågar kunden.

”Nej, det är de aktierna vi vill köpa. Det är 2018. Inget spelar nån roll”, säger fondförvaltaren, fritt översatt från en blogg.

2018 är, som vi påpekat många gånger, ett annorlunda år där de flesta banker och verkstadsbolag är ner medan högriskaktier rusat.

Den enda bolagsrapporten i juni kom från H&M, numera är ett av fondens mindre innehav. Inte för att vi har sålt aktier i någon större utsträckning utan för att aktiekursen kollapsat.

Positivt i H&M:s rapport: bruttomarginalen. Besvikelse: det växande lagret.

Nu ska du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Klicka här.

Vi lider med vd Karl Johan Persson, som med ett amerikanskt uttryck har 10 miljoner ”back seat-drivers”. Med det sagt är vi något förvånande att H&M inte ökar takten för att stänga/bygga om fler butiker. Om det kostar 6-7 miljoner kronor att bygga om en butik av karaktären Fältöversten i Stockholm och H&M behöver göra detta med drygt 1000 butiker, kan vi räkna med en kostnad på 6-7 miljarder kronor. Ponera sedan att de behöver stänga ett par hundra butiker till en kostnad på ett par miljarder så är vi uppe i en bit över 10 miljarder kronor.

Om detta sker över två år är det en mindre kostnad, givet att de idag tjänar 20 miljarder kronor per år. De lär nog behöva skriva ner lagret också, men det berör inte kassaflödet. Om det görs skickligt och sprids ut bör de kunna hålla utdelningen, givet företagets nya skuldsättningsmål.

H&M var en gång ett unikt företag som växte med 10–15 procent per år till en marginal på 20 procent. Den tiden är över. Men om bolaget bara kan växa i takt med BNP och ha marginaler på 10 procent bör aktien kunna värderas som Ica och Axfood.

Det skulle innebära en betydande uppsida från nuvarande nivåer.

Men det börjar bli dags att ta itu med grunden – varumärket H&M – istället för att konstant lansera nya koncept.

”Månadsspara och försök inte tajma marknaden”


Simon Blecher, förvaltare Carnegie Sverigefond och Carnegie Sverige Select.
Inspelningsdatum: 17 maj 2018

 

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”För börsen blir detta en cocktail”
Carnegie Sverigefond

”För börsen blir detta en cocktail”

Efter den för börsen ytterst svaga utvecklingen i juni så kom en bred och kraftfull rekyl uppåt i juli. I USA så var juli den starkaste börsmånaden sedan 2020. Vi...

Mattias Sjödin 9 augusti 2022
Börsfrossa i juni
Carnegie Sverigefond

Börsfrossa i juni

Juni kom att bli en extremt svag börsmånad, och även Sverigefonden föll kraftigt om än inte lika mycket som breda Sverigeindex. Vad var det då som gjorde att börsen rasade...

Mattias Sjödin 6 juli 2022
Holmen skapar värden i skogen
Carnegie Sverigefond

Holmen skapar värden i skogen

Maj månad som helhet slutade med relativt små rörelser på index såväl som för Sverigefonden men under månaden så var slagen stora. Marknadens fokus flyttades från kriget i Ukraina och...

Mattias Sjödin 3 juni 2022