Stäng

Det värsta bakom oss?

Efter ett stökigt 2015 finns det idag fler attraktiva möjligheter än på länge på de större afrikanska börserna. Kanske kan det ge anledning till en försiktig optimism inför 2016, skriver Carnegie Afrikafonds förvaltare Karin Fries sin årsrapport.

Utveckling
Fallande råvarupriser har gjort avsaknaden av verkliga reformer extra kännbara i flera afrikanska ekonomier och fått både aktie-, ränte- och valutamarknaderna att falla kraftigt under 2015. Den svåra torkan i södra Afrika orsakade ytterligare industribortfall då elsektorn generellt är dominerad av vattenkraft.

Dammarna har inte fyllts och industri- och råvarubolag har fått minska sin produktion. Inflationsförväntningarna är på uppgång då torkan också har påverkat skördarna negativt i regionen.

Den sydafrikanska börsen skakades kraftigt under årets sista veckor när Sydafrikas president helt oväntat sparkade sin sittande finansminsiter och ersatte honom med en för marknaden helt okänd person. Bland annat sydafrikanska bankaktier föll över 25 procent på några få dagar, valutan föll 10 procent mot kronan och landets långräntor steg med 1,5 procentenheter.

Kritiken mot och trycket på presidenten blev så kraftig att han bara fyra dagar senare återigen fick byta ut finansministern, denna gång mot en före detta finansminister som marknaden är väl bekant med. Tyvärr var skadan redan skedd, och den ökade riskpremien som investerare nu kräver i Sydafrika ser ut att bli långvarig. Även om aktiemarknaden slutade på +2 procent för året i lokala termer, så gjorde en valutaförsvagning på 19 procent mot kronan att marknaden var ner 18 procent räknat i kronor.

I Nigeria fanns stora förhoppningar om en positiv utveckling efter valet i mars, men förhoppningarna grusades då den nytillträdde presidenten tog över sex månader på sig att utse ett nytt kabinett, och i skrivande stund finns fortfarande ingen färdig budget för året 2015/16.

Under tiden hade oljepriset fallit ytterligare, ökade kapitalkontroller införts och momentum i ekonomin kommit av sig. Nigeria förlitar sig främst på oljeintäkter för att betala för statens och delstaternas åtaganden och avsaknaden av en välbehövlig devalvering har gjort att många delstater inte betalar ut löner till sina anställda i den utsträckning som de bör, vilket har fått effekt på konsumtionen i landet.

Valutabegränsningarna gjorde även att många bolag verkat i reducerad omfattning då de inte kunnat importera alla insatsvaror de behövt. Den nigerianska aktiemarknaden föll 18 procent och därmed utgör Sydafrika och Nigeria de två bäst presterande aktiemarknaderna av de lite större i Afrika, både den egyptiska och den kenyanska marknaden föll 22-24 procent.

Fondens investering i Zambia fick känna av valutadevalveringen i landet. Aktien är ned 10 procent men en valutaförsvagning på nästan 40 procent gjorde att aktien är ned över 40 procent  räknat kronor och har därmed haft en reell negativ påverkan på fonden.

Derivathandel med mera
Fonden nyttjade valutaderivat vid ett tillfälle för att säkerställa andelsägarnas värde. Befintligt säkerhetskrav per den 31 dec var 0 kr. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod.

Förvaltning
Fondens största innehav utgörs av Naspers, Vodacom och Aspen.  Under året gjorde fonden nyinvesteringar i bl.a. Lucara Diamond, Societe Brasserie du Maroc samt byggde åter upp några av sina kenyanska innehav.

Lucara Diamond införskaffades då bolaget haft flera lyckosamma försäljningar under året, och bolagets kassa utgjorde närmare 25 procent av marknadsvärdet.

Ur flera aspekter ser bolaget undervärderat ut och sticker ut i ett råvarusammanhang då bolaget saknar skulder. Den kenyanska marknaden föll under årets första halva och under hösten såg värderingarna attraktiva ut igen varför fonden återigen byggde upp sina innehav.

Fondens innehav i MTN har reducerats efter osäkerheten kring det stora bötesbelopp bolaget belagts med i Nigeria samt det allmänna tillståndet i Nigeria som gör att det finns anledning att ifrågasätta bolagets utdelning. Fonden avyttrade helt sitt innehav i kopparproducenten First Quantum.

Bolagets stora investeringskostnader, minskade kassaflöden från reducerad produktion i Zambia och allt lägre kopparpriser fick situationen att se ohållbar ut och aktien därmed dyr. Fonden avyttrade även hela innehavet i SAB Miller i samband med InBevs bud på bolaget. Fonden har haft nettoutflöden under året och det förvaltade kapitalet uppgick per 31 dec till 299 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Låga råvarupriser, presidentcykler och väder har alla sammanstrålat under 2015 för att skapa oro på marknaderna runt om på kontinenten. Aktie- och valutakurserna har reagerat i enlighet och förhoppningsvis har vi det värsta bakom oss. Värderingarna är på tioårs lägsta i många marknader.

Efter 2008/09 tog det ytterligare något år innan värderingarna normaliserade sig. Hur lång tid det tar den här gången är svårt att sia om, däremot finns det idag fler attraktiva möjligheter än på länge på de större afrikanska börserna. Kanske kan det ge anledning till en försiktig optimism inför 2016.

Fler artiklar

Nytt diamantfynd för Lucara

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader. Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot...

Karin Fries 4 mars 2019
Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Naspers gör indisk miljardinvestering

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader...

Karin Fries 2 januari 2019