Stäng
Språk
Meny

Dialog om ESG-märkt kobolt till Tesla

De asiatiska börserna utvecklades sidledes i november. Carnegie Asia föll i värde med 0,3 procent.

I november var jag på resa i Asien för att besöka nya och gamla företag. Jag åkte till Kina, Indonesien och till Vietnam denna gång. Under resan träffade jag tjugosju bolag på tio dagar.

Intrycket från de kinesiska företag jag möter är att de ser en tydlig avmattning i efterfrågan oavsett om det gäller bilar, konsumentvaror eller andra branscher. Detta ligger helt i linje med vad vi ser för ekonomins utveckling som helhet. Tillväxten ligger nu på 6 procent för BNP, vilket är historiskt lågt.

Jag träffar gruvbolaget China Molybdenum som bland annat har koppar- och kobolttillgångar i Republiken Kongo. Det finns flera frågetecken angående ESG att diskutera. Vi har ett intressant möte med dem. Både Apple och Tesla har skrivit långa kontrakt om leverans av kobolt från Freeports koboltraffenaderi i Kokkola i Finland.

Kokkolafabriken får merparten av sina råvaror från China Moly i Kongo. Företaget är väl medvetet om den kritik som finns och har de senaste åren arbetat med att förbättra informationsgivningen till investerare för att diskutera och belysa ESG-frågor. Man driver industriell gruvdrift och såväl arbetsmiljö som miljökonsekvenser har förbättrats. Man använder inte barnarbete i sina gruvor. Icke industriell, illegal gruvdrift förekommer dock i landet, utanför bolagets verksamhet.

Det är där det finns problem. All kobolt från bolagets gruvor ska vara ursprungsmärkt så att det går att verifiera var brytningen har skett. Bolagets kobolt är klassificerad av MSCI med ESG-rating. Man vill införa en ny handelskategori för ”safe cobolt”, med separat prissättning.

Vietnam är förmodligen den enskilt största vinnaren på utvecklingen i Kina. Nytt kapital i form av utländska direktinvesteringar flödar in i landet när globala tillverkningsbolag ska flytta sin tillverkning och sina leverantörskedjor från Kina som en konsekvens av Trumps protektionistiska politik. Även kineserna investerar och bygger nya fabriker i landet. Många nya arbetstillfällen skapas och sysselsättningen stiger. Medelklassens disponibla inkomster ökar vilket driver konsumtionen och bostadsmarknaden. Vietnams ekonomi växer med 6,8 procent.

Den tydligaste förändringen jämfört med mitt besök för tre år sedan är att företagen jag träffar nu har anställt professionella team för att hantera investor relations. Detta innebär att kvaliten på informationsgivningen har förbättrats avsevärt. Utländska investerares ägarandel i de bästa bolagen har också ökat markant på några få år.

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Slutsatsen blir att Kinas regeringen har behov att stärka sitt grepp om makten”
Carnegie Asia

”Slutsatsen blir att Kinas regeringen har behov att stärka sitt grepp om makten”

De asiatiska marknaderna utvecklades positivt under juni. Under våren har oro för inflation, som ett resultat av stora globala stödåtgärder från centralbankerna, varit ett återkommande tema. Budskapet från Fed, USA:s...

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Mitt liv som ”Fed watcher”
Carnegie Asia

Mitt liv som ”Fed watcher”

De asiatiska marknaderna tillbringade maj med att trampa vatten. Det var lite grann som att simma motströms. Bolagen tjänar pengar och man anstränger sig, men man kommer ingen vart. Lokala...

Gunnar Påhlson 4 juni 2021
Portföljbolagen som gynnas av omställningarna
Carnegie Asia

Portföljbolagen som gynnas av omställningarna

De asiatiska marknaderna föll tillbaka under april. Carnegie Asia föll i värde med 1,2 procent. Vi har tidigare skrivit om intressanta investeringsteman i Asien. Flera av dessa drivs av ett...

Gunnar Påhlson 7 maj 2021