Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Didner & Gerge lämnar över till Carnegie Fonder

Carnegie Holding AB (Carnegie) har kommit överens med grundarna Adam Gerge och
Henrik Didner om att förvärva Didner & Gerge Fonder AB (Didner & Gerge). I förvärvet ingår
samtliga sex fonder med ett förvaltat kapital om totalt 55 miljarder kronor. Avsikten är att
bolaget i framtiden ska uppgå i Carnegie Fonder AB (Carnegie Fonder). I samband med
förvärvet blir aktieägarna i Didner & Gerge aktieägare i Carnegie Holding AB.

”Med Didner & Gerge tar Carnegie Fonder ytterligare ett stort steg i vårt arbete för att vara
Sveriges mest relevanta och attraktiva plattform för kapitalförvaltning”, säger vd Andreas
Uller.

Didner & Gerge grundades 1994 av Henrik Didner och Adam Gerge, med lanseringen Didner &
Gerge Aktiefond. Senare har ytterligare fem aktiefonder startats.

”Efter 30 år är det dags. Jag och Adam är mycket tacksamma för det förtroende vi fått från alla
andelsägare, och det är med tillförsikt vi nu lämnar över ansvaret till Carnegie Fonder. Precis som
vi står Carnegie Fonder för självständig analys och långsiktiga investeringar”, säger Henrik Didner.

Didner & Gerge förvaltar per 31 maj 2024 totalt 55 miljarder kronor, varav 35 miljarder inom
premiepensionssystemet (PPM). Affären baseras på Didner & Gerges förvaltade kapital utanför
PPM, med justering för det kapital vars framtid avgörs av Fondtorgsnämndens kommande
upphandlingar. Förvärvet görs av Carnegie och är villkorat bland annat av sedvanliga
myndighetsgodkännanden. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. Avsikten är att Didner &
Gerge ska uppgå i Carnegie Fonder varigenom de nuvarande fonderna i Didner & Gerge ska
integreras i Carnegie Fonder.

”Henrik Didner och Adam Gerge har varit två av mina idoler från start, och det är hedrande att vi
på Carnegie Fonder får ta ansvar för det sparkapital Didner & Gerge har attraherat genom åren. Vi
på Carnegie Fonder brinner för stock picking och för våra andelsägare, och det kommer vi
definitivt också göra för alla nya andelsägare från Didner & Gerge”, säger Simon Blecher,
investeringschef (CIO) på Carnegie Fonder.

Carnegie Fonder startade 1988 och har ett förvaltat kapital per den 31 maj på 115 miljarder kronor,
fördelat på 28 fonder. Antalet medarbetare är 71, varav 25 inom förvaltning. Carnegie Fonders
huvudägare är Carnegie, moderbolag i Carnegiekoncernen, som är Nordens främsta finansiella
rådgivare och kapitalförvaltare med över 800 medarbetare.

“Vi är mycket glada att Didner & Gerge har valt att bli en del av Carnegie”, säger Tony Elofsson, vd
och koncernchef för Carnegie. ”Vi fortsätter att stärka Carnegie ytterligare, där både vår rådgivning
och våra produkter topprankas, och där kunden alltid står i centrum.”

”För att vara en ledande plattform för kapitalförvaltning krävs inte bara ett förstklassigt utbud utan
också förstklassig kundvård, samtidigt som regulatoriska och hållbarhetsrelaterade krav driver upp
storleksbehovet. Som Sveriges ledande självständiga kapitalförvaltare kan vi hantera de allt större
investeringar som krävs, samtidigt som vi blir en mer attraktiv partner och arbetsplats. Med Didner
& Gerge tar vi ett stort steg på den resan”, säger Carnegie Fonders vd Andreas Uller.