Stäng

Digitala affärsmodeller har gynnats

De asiatiska marknaderna föll tillbaka under månaden efter en stark uppgång i augusti. Tack vare en bättre utveckling för valutan steg Carnegie Asia ändå i värde med 1,4 procent.

Under sommaren leddes uppgången på de asiatiska marknaderna av teknologi- och internetbolagen. Detta är ingen unik trend i Asien utan följer utav ett starkt intresse för de så kallade FAANG bolagen i USA, Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google.

I Asien har följaktligen Alibaba, Tencent, JD.com, Netease och Meituan Dianping stigit mycket kraftigt under året. MSCI:s Kinaindex, där teknologibolagen väger tungt, har till exempel stigit med 11 procent i år medan ett index som representerar traditionell industri i Kina sjunkit med 16 procent. Under ett år med en global pandemi kanske detta inte är så konstigt.

De digitala affärsmodellerna har gynnats och deras konkurrensfördelar har förstärkts av rådande omständigheter, då stora delar av befolkningen sitter hemma och handlar online, beställer hem mat online eller använder andra funktioner i de sociala nätverken.

De massiva stödåtgärderna från centralbankerna innebär också att priset på pengar pressas ned till nära noll. När kapitalet är gratis gynnas företag som kan leverera hög tillväxt. Investerarna har sökt tillväxt till varje pris och teknologi- och internetbolagen har varit en av få sektorer som kan leverera i en global miljö där de flesta länder kommer att se stora fall i BNP detta år.

I september uppdagades att japanska Softbank spekulerat i stor skala genom att köpa optioner i de amerikanska FAANG bolagen. Bankerna som ställde ut optionerna tvingades själva att köpa underliggande aktier för att täcka sitt åtagande. Den massiva handelsvolymen förklarar en del av den snabba uppgången för teknologisektorn. Konsekvensen blev att september inleddes med en kraftig korrigering, även för de kinesiska teknologi- och interbolagen, som till viss del drivs av helt andra faktorer.

En av riskerna med teknologiaktier är förstås en allt för hög värdering. Det går också att vända på resonemanget. Det finns andra risker som överväger i detta läge med handelskrig mellan USA och Kina, sanktioner för export av amerikansk teknik till Kina, tullar på varuexport från Kina till USA och svagt ekonomiskt klimat globalt.

Kina kommer inför den 14:e femårsplanen i november stimulera inhemsk efterfrågan. Ökad importsubstitution och ökad så kallad cirkulär ekonomi, där varor och tjänster från inhemska kinesiska företag prioriteras.

Alibaba, Tencent, JD.com, Netease och Meituan Dianping exporterar ingenting till USA. Deras affär är huvudsakligen fokuserad mot inhemsk konsumtion. Dessa bolag har inga skulder utan nettokassa, vilket eliminerar en annan viktig riskfaktor. Omställningen mot digital ekonomi sker i allt snabbare takt i Kina, en trend som har förstärkts av pandemin.

Alibabas försäljning ökade med 34 procent under andra kvartalet. Tencents omsättning steg med 29 procent. JD.com ökade sina intäkter med 28 procent under första halvåret. Dessa bolag är inte lågt värderade i traditionell bemärkelse. I relation till den fortsatta tillväxt de kan förväntas skapa är dock inte värderingen allt för hög.

Om valet står mellan en investering i ett tillverkningsbolag, ett stål- eller cementbolag i ett läge där tillväxten i ekonomin avtar, eller att investera i de digitala affärsmodellerna som skapar tillväxt är valet ganska givet. De traditionella cykliska industrierna i Kina har förvisso lägre värdering men dras också med strukturell överkapacitet, högre skuldsättning och betydligt sämre lönsamhet.

”När vi granskar bolagen ur ESG perspektiv, ligger de entreprenörsstyrda, privatägda teknologibolagen långt före traditionella statsägda industribolag i både miljöfrågor och vad gäller arbetsrättsliga och sociala frågor”

Då har vi inte ens berört bolagens ansträngningar inom ESG-området där utfallet skiljer sig åt väsentligt mellan de nya digitala bolagen och de gamla bolagen verksamma inom traditionell industri. När vi granskar bolagen ur ESG-perspektiv, ligger de entreprenörsstyrda, privatägda teknologibolagen långt före traditionella statsägda industribolag i både miljöfrågor och vad gäller arbetsrättsliga och sociala frågor. Det kan gälla jämlikhet, ersättningsnivåer eller arbetsmiljö.

I allmänhet uppvisar de också bättre bolagsstyrning och har tydligare regler för att motverka korruption och annat oetiskt beteende. Både Tencent, JD.com och Alibaba utmärker sig positivt vad gäller dessa frågor.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Usa och Kina är i krig
Carnegie Asia

Usa och Kina är i krig

Ja, även om Kina markerade sin styrka genom att avfyra missiler i Sydkinesiska sjön i veckan så är det ingen militär konflikt det handlar om utan ett handelskrig och ett...

Gunnar Påhlson 2 september 2020
“Kina och USA sätter hårt mot hårt”
Carnegie Asia

“Kina och USA sätter hårt mot hårt”

Som vanligt spökar Trump i kulisserna och stökar till det geopolitiska läget i ett allt mer desperat försök att vända opinionen hemma inför valet. Gunnar Påhlson delar med sig av...

Madeleine Bergh 20 augusti 2020
Största innehavet briljerar
Carnegie Asia

Största innehavet briljerar

Svagare dollarutveckling, upptrappning av retoriken mellan USA och Kina, avseende handelskonflikten, samt ohejdad virusspridning i USA innebar en sidledes utveckling i juli för de asiatiska marknaderna. Värdet för Carnegie Asia...

Gunnar Påhlson 3 augusti 2020