Stäng
Språk
Meny

Digitalisering och tillväxt

I juni avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,0 procent och har sedan årsskiftet gått upp +25,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Chrysalis, Ares Management, Apollo och Oakley Capital.

De strategier som gått bäst under året är fondbolag och distressed (specialister på att vända bolag med lönsamhetsproblem). Det var en normal utveckling för direktinvesterare, fondportföljer, teknik- och kreditfokus, men infrastrukturinvesterare har i år haft en svag utveckling. Med det stora intresset för att investera i private equity har fondbolagen en extra fördel genom att både skapa avkastning genom investeringar och få värdetillväxt genom att resa nya fonder.

Private equity-investeringar i portföljbolag med lönsamhetsproblem kan ge särskilt stor utväxling för kompetensen att uveckla bolag då man vänder från förlust till vinst. Tyska Aurelius är vårt bästa innehav för denna strategi och har i år gått upp 50 procent. Vi ser ett antal underliggande portföljbolag med stark värdeutveckling när de når ut globalt med framgångsrika affärsmodeller. Ofta handlar det om digitala bolag. Ett av våra större innehav, Apollo, har ett typiskt exempel på hur ett traditionellt portföljbolag digitaliseras och växer med lönsamhet. De säljer nu utbildningsförlaget McGraw Hill som transformerats och deras böcker för universitetsutbildning är nu till 80% digitala.

Årets uppgång för fonden ligger över historiska snitt efter ett lite avvaktande 2020. Sett över 5 och 10 år har fonden genererat 20,2 procent respektive 14,7 procent i årsavkastning och värdet har mer än 5-dubblats sedan starten i oktober 2009. Vi har haft en hel del kontakt med våra innehav, inte minst i vårt ständigt pågående ESG-arbete. Den aktiva ägarmodellen är som alltid en styrka i hur man stöttar portföljbolagen, men det sker också en tydlig ökning av övriga delar av ESG med särskilt fokus på miljöarbetet. För övrigt ger våra innehav en positiv vy inför framtiden och möjligheterna att utveckla bolag och skapa värdetillväxt. Det är hög aktivitet och det kommer många förfrågningar från bolagsköpare.

 

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Amerikanska fondbolag i täten
Carnegie Listed Private Equity

Amerikanska fondbolag i täten

Bäst utveckling under augusti hade Compass, Pantheon och Chrysalis. Liksom tidigare ger publicerade rapporter och positiva nyheter utslag i höjda börskurser då marknaden får konkreta besked på god värdeutveckling, skriver...

Tom Berggren 3 september 2021
Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling
Carnegie Listed Private Equity

Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling

I juli avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,4 procent och har sedan årsskiftet gått upp +31,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Blackstone, HG Capital och Ares Management följt av...

Tom Berggren 10 augusti 2021
”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”
Carnegie Listed Private Equity

”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”

Bäst utveckling under månaden hade ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure och Chrysalis. Dessa innehav är goda exempel på vilka bolag vi väljer bland de cirka 300 börsnoterade private equity-bolagen...

Tom Berggren 4 juni 2021