Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Diversifiering och kvalitet två nyckelord för en sund portfölj i en tuffare miljö

November månad fick se fortsatt återhämtning för risktillgångar generellt och så även för nordiska företagsobligationer där vi till och med såg det risade segmentet fastigheter handla upp något i pris. Med det sagt så har den europeiska marknaden gått starkare varför nordiska marknaden relativt nu ser mer attraktiv ut.

Trots att kreditmarginalerna sjunkit något så har inte förväntad avkastning i fonden rört sig nämnvärt tack vara att Stibor 3-månaders ökat närmare 0,5 procent sen månadsskiftet vilket ger ett fint tillskott till avkastningen. Portföljen taktar fortfarande på attraktiva nivåer i förhållande till både historik, portföljsammansättning och genomsnittlig kreditrisk om lägst BBB-.

I förhållande till historiken så kan man trevligt nog konstatera att även riktig kvalitet för närvarande betalar bra. Det är så klart betydligt roligare att i dagsläget investera i exempelvis 3 års papper från Electrolux med en A- rating och få 4,4% i kupongränta jämfört med i februari i år när bolaget emitterade 5 år på 1,7%.
November bjöd på hög aktivitet på primärmarknaden för just kvalitetsnamn där vi, förutom Electrolux, också passade på att addera i Volvo, Scania och gröna bostadsobligationer från Nordea. Samtidigt har aktiviteten på primärmarknaden för high yield varit relativt låg med ett fåtal undantag men vi bedömer att möjligheterna är fortsatt större i sekundärmarknaden och vi är därför avvaktande till primärtransaktioner för just high yield.

Vi valde att öka exponeringen något mot seniora obligationer i Castellum i början av månaden där vi fick över 9 procent för en löptid på knappa 2,5 år. Med slopad utdelning och med Akelius i ryggen så var ett av världens mest hållbara fastighetsbolag en riktigt fin investering just då.

Vi fortsätter att fokusera på en diversifierad och defensiv portfölj där vi nu framför allt valt att öka exponering något mot investment grade och stora bolag med publik rating där kreditrisken är relativt låg och likviditeten hög.

När vi nu närmar oss årsskiftet så ser vi fortsatt risk för volatilitet och vi är därför fortsatt försiktiga med att öka kreditbindningen men vi ser också möjligheter och har utrymme för intressanta investeringar om den kortsiktiga återhämtningen återigen skulle ge vika.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.