Stäng

Drömaffär i Småbolagsfonden

Oktoberbörsen var mycket stark. Stockholmsbörsen ökade med 4,0%, småbolagsindex var inte fullt så starkt med en uppgång om 2,7%. Carnegie Småbolagsfond steg med 0,2%. Förvaltaren Viktor Henriksson redogör för de största händelserna i portföljen.

 • Månadens glädjeämne var Nordic Entertainment, Nent, med en kursuppgång om 19%. Bolaget genomförde något av en drömaffär då Viasat Consumer slås ihop med Telenors Canal Digital.

  Utöver väsentliga kostnadssynergier ser vi även en ökad spridning av såväl Viasats kanaler som Viaplays streamingtjänst. Värt att beakta är även att Canal Digital varit en tydlig konkurrent. Vi äger Nent för den låga värderingen, för att vi gör bedömningen att linjärtv-verksamheten är mer uthållig än vad man kan tro, att tv-reklammarknaden är fortsatt stark samt inte minst för att streamingtjänsten Viaplay utvecklas väl och bygger stora värden. Vi har ökat vårt innehav.

 • Cloetta har efter en tids lite sämre utveckling fått upp farten och redovisat en god utveckling under året, så även under årets tredje kvartal. Det är bara att konstatera att bolaget tidigare varit lite väl snåla med att investera i marknadsföring.

  Trots att flera av bolagets varumärken är urstarka behöver de kontinuerligt underhållas med marknadsföringsinvesteringar. Bolaget jobbar nu intensivt med Läkerol och även Ahlgrens Bilar kommer att få en knuff. Investeringarna har gett resultat och den organiska tillväxten är bättre än på länge. Utöver det verkar lösviktsgodiset utvecklas positivt med en förbättrad lönsamhet. I ljuset av detta framstår värderingen av bolaget som väldigt försiktig. Jämförbara bolag åtnjuter väsentligt högre värderingsmultiplar. Aktien steg med 16% i oktober men ser följaktligen ut att vara fortsatt attraktivt värderad.

 • Nordic Waterproofing som länge varit ett av våra favoritinnehav redovisade ett urstarkt resultat på månadens sista dag. Bolaget, som framför allt sysslar med taktätning, har tidigare felaktigt förknippats med svenskt bostadsbyggande trots att bara en bråkdel av försäljningen går dit.

  Både Danmark och Finland är större marknader och såväl renovering som kommersiella byggnader är viktigare än nybyggda bostäder för Nordic Waterproofing. Under årets tredje kvartal växte försäljningen med 16%, varav 10% var organiskt, 4% kom från förvärv och valuta bidrog med 2%. Lägg därtill en god lönsamhetsutveckling och låga värderingsmultiplar så får vi en angenäm anrättning. Aktien steg med 9% i oktober.

 • Fastighetssektorns positiva utveckling har gynnat fonden under en lång tid. Sektorns vikt i fonden har ungefär återspeglat dess vikt i småbolagsindex. I oktober utvecklades sektorn negativt drivet av svagare nettouthyrning från några av de rapporterande bolagen, något högre räntor och kanske framför allt en stark utveckling för konjunkturkänsliga aktier. Fastighetssektorn blir då ibland en finansieringskälla.

  Vi ser ingen dramatik i det som hänt. Att AtriumLjungberg redovisar negativ nettouthyrning i kvartalet är ett medvetet val då de tomställt en stor fastighet vid Slussen för renovering. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på kontor i Stockholm. Räntorna är fortsatt på låga nivåer och vi tror på fortsatt sjunkande avkastningskrav och stigande fastighetspriser under resten av året. AtriumLjungberg och Hufvudstaden handlas till rejäla rabatter i förhållande till sina substansvärden. Fabege handlas i nivå med sitt substansvärde och här har vi minskat vårt innehav.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 6,1 procent. Efter en längre tids optimism tog oron...

Viktor Henriksson 5 november 2020
Stillfront och Bufab levererar
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront och Bufab levererar

Stockholmsbörsen steg med 4,5 procent i september, småbolagsindex steg med 6,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,4 procent. I september förflyttades fokus från börsbolagens kvartalsrapporter till makroekonomiska indikatorer. Sammanfattningsvis utvecklas...

Viktor Henriksson 5 oktober 2020
”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”
Carnegie Småbolagsfond

”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,8 procent. I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när vi...

Viktor Henriksson 4 september 2020