Stäng
Språk
Meny

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned igen, b la efter svaga siffror för tyska tillverkningsindustrins inköpsindex. Ifrån Riksbanken kom som väntat 50 punkters höjning, upp till 0,75 procent, i samband med deras möte i slutet av månaden. Fortsatt hög inflation motiverar den största räntehöjningen på 22 år och direktionens prognos är att styrräntan kommer att höjas ytterligare för att ligga nära 2 procent i början av nästa år.

Under juni ändrades för övrigt namnet på det som tidigare refererades till som Reporäntan och numera heter den kort och gott ”Riksbankens styrränta”. Räntebanan, som visar Riksbankens förväntade förändringar avseende styrräntan, har förvisso justerats upp ordentligt under året men ligger alltjämt lång ifrån den kurva som prisas in av marknaden och som tar höjd för väsentligt högre styrränta än vad Riksbankens prognos indikerar.

Osäkerheten är stor kring de långsiktiga effekterna av en stramare penningpolitik och ser vi till den svenska räntekurvan flackar den ur efter femårspunkten och blir fallande då räntan för 10 årig svensk stat är ca 10 bp lägre jämfört med 5 åriga statspapper. Kommun- och bostadsobligationer hade ånyo en tuff månad där en ansträngd kreditmarknad gjorde avtryck på likviditeten också i dessa normalt mer stabila segment. Framför allt har kreditmarginalerna för bostäder gått isär och tyngt denna del av portföljen. Med denna rörelse får vi samtidigt nu bra betalt i segmentet vilket bidrar till att lyfta den underliggande yielden i fonden.

Carnegie Obligationsfonds investerar i obligationer utgivna av emittenter som håller en hög kreditkvalitet. Portföljen har lång räntebindning och är således exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Svag månad för bostadsobligationer
Carnegie Obligationsfond

Svag månad för bostadsobligationer

Efter att räntan på svenska statspapper fortsatt upp under inledningen av månaden korrigerade den relativt kraftigt nedåt under andra halvan av maj. Efter de stora uppställ som vi sett i...

Mikael Engvall 3 juni 2022