Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

Duni dukar till fest

Oktober präglades som vanligt av flertalet av innehavens rapporter för det tredje kvartalet. Utfallet var bra, snittresultatet var bättre än analytikernas prognoser och totalt sett växer såväl omsättning som vinst för bolagen. Vd-orden är generellt positiva men karaktäriseras givetvis av en rejäl dos osäkerhet, allt annat vore oväntat.

Av våra rapporterande innehav gick det bäst för Addnode som levererade en rakt igenom urstark kvartalsrapport. Analytikernas förväntningar slogs med råge. Bolaget växte sin försäljning med 75 procent i kvartalet, den organiska tillväxten, justerat för valuta, var 23 procent. Rörelseresultatet mer än fördubblades jämfört med samma kvartal året innan, och även det var ett bra kvartal.

Duni rapporterade mycket glädjande en riktigt fin kvartalsrapport efter att länge ha kämpat i motvind och inte riktigt presterat som vi hoppats. Covid slog hårt mot bolaget då en stor del av försäljningen går mot restauranger och därtill har högre råvarupriser pressat bolagets lönsamhet.

Knowit, ett av fondens större innehav, nådde inte upp till förväntningarna. Försäljningstillväxten om 28 procent var godkänd men rörelsemarginalen i kvartalet gjorde oss besvikna. Bolaget har rekryterat väldigt många nya medarbetare i kvartalet. Det kostar pengar eftersom det tar ett tag innan nya konsulter kommer igång, men kostnaderna kommer omedelbart. Slutligen har Knowits strategikonsultverksamhet inte varit lyckosam i kvartalet. Trots att Knowit länge presterat utomordentlig väl kommer ett sånt här kvartal då och då.

Konsultverksamhet är en lite rörlig materia, priser, löner och rekryteringar skall balanseras. Ibland hamnar man lite i otakt, som nu i kvartalet. Bolaget brukar alltid korrigera obalanserna och det tror vi de gör även denna gång. Den underliggande marknaden är stark, och vi tror till exempel att rekryterade konsulter kommer att sättas i uppdrag och att löneökningar kommer att kompenseras för med högre priser. Vi tror att det här var en tillfällig formsvacka. Här har vi en aktie som verkligen värderas lågt, ungefär 10 gånger nästa års resultat, vilket är lågt i absoluta tal och en bra bit under aktiens historiska snittvärdering.


Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.