Stäng
Språk
Meny

Dynamit i Q3 från Nordisk Bergteknik

Månadens största positiva bidragsgivare var nytillskottet Nordisk Bergteknik. Bolaget genomförde en lyckad börsnotering i oktober och den starka kursutvecklingen fortsatte i november med en uppgång om 25%. Kursdrivare var framför allt annonserade stororder samt en mycket stark kvartalsrapport för årets tredje kvartal. Bolagets omsättning ökade i kvartalet med 119% varav 23% organiskt.

Det är respektingivande siffror. Vi tror på en fortsatt god utveckling för bolaget med en fortsatt organisk tillväxt kombinerat med förvärv. I ljuset av det gör vi bedömningen att värderingen fortsatt är attraktiv med multiplar som understiger småbolagens värdering generellt och som är ungefär hälften så höga som förvärvande bolag. Tittar man på bolagets historik karaktäriseras den av ett mycket högt tempo avseende såväl organisk tillväxt som förvärv och vi har inte fått några signaler om sänkta ambitioner.

Vi ökade innehavet i Bulten i november. Aktien steg med 8% i månaden. 2021 har varit ett utmanande år för bolaget. Att vara underleverantör till personbilsindustrin har inte varit enkelt då biltillverkarna haft problem med att få tag på halvledare vilket hämmat produktionstakten trots att efterfrågan varit god. Det har naturligtvis spillt över på Bulten. Står bilfabriken stilla behövs inga fästelement. Det påverkade t ex årets tredje kvartal för Bulten. Samtidigt har Bulten tagit marknadsandelar och tagit stora ordrar samt stärkt sin ställning som leverantör till elbilstillverkare. Någon gång kommer halvledarbristen vara åtgärdad och kanske finns det då ett uppdämt behov hos kunderna. Då är Bulten ett lågt värderat kvalitetsbolag med starkbalansräkning, starka marknadspositioner. Då är aktien väldigt billig.

Elanders steg med 11% i november efter att ha genomfört ett förvärv som ökar vinsten med ungefär lika mycket. Bolaget stärker sin ställning i USA genom köpet av amerikanska Bergen Logistics. Bolaget stärker Elanders närvaro i USA och i synnerhet då inom mode som är fokus för förvärvet. Vi tycker att den strategiska passformen ser bra ut och värderingen är rimlig. Elanders har en historik som förvärvande bolag och har tack vare god lönsamhet och ett bra kassaflöde de senaste åren skaffat sig ett rejält förvärvutrymme. Vi blir inte förvånade om denna affär följs av fler. Aktien är lågt värderad.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Kärninnehaven går starkt
Carnegie Micro Cap

Kärninnehaven går starkt

April karaktäriserades av att flertalet av våra största innehav rapporterade sitt första kvartal för 2022. Generellt presterade våra bolag väldigt bra, vilket gynnade Carnegie Micro Caps utveckling i april. Bäst...

Viktor Henriksson 3 maj 2022
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 26 april 2022
Vi ökar i AQ Group
Carnegie Micro Cap

Vi ökar i AQ Group

I mars ökade vi innehavet i AQ Group. Bolaget kan karaktäriseras som en kontraktstillverkare i det övre kvalitetssegmentet. Med det menar vi att bolaget tillverkar avancerade produkter, inte bara konkurrerar...

Viktor Henriksson 6 april 2022