Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Spin-Off

Dynavox är nytt största innehav

Tobii Dynavox har under månaden rört sig upp till att bli fondens största innehav. Vi ägde Tobii innan avknoppningen i slutet av 2021, och äger fortfarande båda bolagen. Dynavox, som verkar inom branschen kommunikationshjälpmedel, är kanske mest känt för läsplattor som kan styras med hjälp av ögonen och då användas till att kommunicera genom meddelanden, uppläsning etcetera.

Men bolaget är mycket mer. Sedan avknoppningen har en del intressanta förvärv ägt rum. Ett exempel är ett bolag som skapar unika röster åt användarna, till exempel kan ett syskons tal användas för att skapa en personlig röst. Ett annat är förvärv av en återförsäljande partner. Ett tredje och största förvärv hittills annonserades i slutet på månaden, ett bolag som tillverkar monteringsläsningar för tekniska hjälpmedel.

Dynavox har, genom att vara marknadsledande och störst, en intressant position för att konsolidera inom sin nisch. Dessutom tror vi organisationen för att hantera komplexa betalningsstrukturer i USA är unik, och något som skulle kunna skalas upp relativt enkelt. Vi tror på nära 10 procent organisk tillväxt i flera åt framöver, samtidigt som lönsamheten förbättras.


Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.