Stäng
Språk
Meny

Dynavox nytt innehav under december

Fondens innehav Tobii genomförde sin avknoppning av Dynavox som planerat i december. Sedan avknoppningen har fonden ökat innehavet i Dynavox av flera anledningar. Icke cyklisk tillväxt är något vi generellt gillar, här får vi det till en liten rabatt mot med-tech peers, samtidigt som vi bedömer Dynavox position som starkare i sin nisch, då de är marknadsledare i en underutvecklad marknad.

Fonden har också ökat innehavet i remainco Tobii, som har en mycket intressant position inom framför allt VR, vilket vi tror kommer generera mycket intresse under 2022, inte minst med tanke på att metaverse hamnat i fokus.

Under 2022 ser vi fram emot Sandviks länge efterlängtade avknoppning. Vi hoppas också att ABB kan genomföra minst en avknoppning. En lärdom från 2021 är att ju mer IR arbete och uppmärksamhet runt en avknoppning, desto sämre blir möjligheterna att köpa billigt de första dagarna. Det tror vi var fallet i Tobii där bolaget gjorde mycket aktiviteter precis innan avknoppningen. Samtidigt så ökar andelen kapital som slaviskt följer index, vilket generellt bör leda till större rörelser och därmed mer potential vid avknoppningar framöver.

Mer om fonden

Carnegie Spin-Off A

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Nya innehav: Haleon och F-Secure
Carnegie Spin-Off

Nya innehav: Haleon och F-Secure

Under en lång period har serieförvärvare gynnats av låga räntor och en hög riskaptit. Marknaden anpassade sig efter vad som var hett och förvärvstaken tilltog. Mer eller mindre har nya...

Mattias Montgomery 9 augusti 2022
Gott om dolda pärlor
Carnegie Spin-Off

Gott om dolda pärlor

I takt med att volatiliteten stigit i marknaden har inställda avknoppningar blivit fler. Som ett exempel såg vi ABB skjuta upp sin särnotering av E-mobility där VD Björn Rosengren kommunicerat...

Mattias Montgomery 6 juli 2022
Intressant läge i vätgasbolaget
Carnegie Spin-Off

Intressant läge i vätgasbolaget

Under månaden tog fonden in ett mindre innehav i form av Hexagon Composites. Bolaget är en världsledande producent av lätta cylindrar i kompositmaterial för att lagra och transportera gas under...

Mattias Montgomery 8 juni 2022