Stäng

Efterfrågan drivs av behovet till ökad digitalisering

Den indiska marknaden steg något under oktober men på grund av en försvagning för valutan slutade månaden med i stort sett oförändarde kurser. Carnegie Indienfond likaså slutade månaden oförändrat.

Fokus i Indien har den senaste månaden varit rapportsäsongen för andra kvartalet. Överlag har många stora bolag visat bättre resultat än väntat. I och med att ekonomin nu i stort sett är tillbaka på normal aktivitet ser bolagen ljusare på framtiden. IT servicebolagen rapporterade starka resultat och växande orderbok. Efterfrågan drivs av globala kunders behov av att bygga ut och öka sin digitalisering, efertsom pandemin ställer nya krav på att utveckla tjänster online, oavsett vilken bransch man är verksam i.

Indiens skördefest, Diwali, innebär ett uppdämt köpbehov för kapitalvaror efter vårens nedstängning. Såväl bilar, motorcyklar, luftkonditionering och andra konsumentvaror visar stark försäljning.

Under månaden minskade fonden innehavet i Reliance Industries. Efter att ha fördubblats i värde sedan i april, känns de flesta positiva nyheterna för bolaget inprisade. Under sommaren och hösten har Reliance åstadkommit ett konstant flöde av positiva budskap. Bolaget har lyckats ta in nytt kapital genom försäljningar av delar av både Reliance Jio, som är bolagets telekomoperatör, och Reliance Retail, som utvecklar detaljhandeln i Indien. Förvärvet av Future Group har stött på patrull, då Amazon, som sedan tidigare är investerade i Future Group, har blockerat förvärvet och hävdar sin förköpsrätt.

Fonden investerade istället i Icici Bank, som vi vid flera tillfällen ägt tidigare. Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet visade en stark balansräkning med lägre risk för nya kreditförluster än tidigare befarat. Tillväxten i nyutlåning var måttlig, men med tanke på det ekonomiska läget är viss försiktighet att föredra just nu. Icici Bank har låg exponering mot små- och medelstora företag, vilket är det segment där vi ser störst problem för tillfället. Man har heller inte expanderat lika aggressivt de senaste åren inom konsumentkrediter utan säkerhet, som en del andra banker.

Mer om fonden

Carnegie Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stark månad: investeringar i infrastruktur och nya stödåtgärder bidrog
Carnegie Indienfond

Stark månad: investeringar i infrastruktur och nya stödåtgärder bidrog

Den indiska marknaden utvecklades starkt i februari. Carnegie Indienfond steg i värde med 3,9 procent. En expansiv statsbudget med stora investeringar i infrastruktur, nya stödåtgärder och rekapitalisering av banksystemet innebar...

Gunnar Påhlson 4 mars 2021
Förutsättningar för ökad tillväxt
Carnegie Indienfond

Förutsättningar för ökad tillväxt

Den indiska marknaden föll tillbaka i januari, efter två månader med stark kursutveckling. Carnegie Indienfond föll i värde med 2,0 procent. Indiens ekonomi är nu tillbaka i full swing. Antalet...

Gunnar Påhlson 4 februari 2021
”Stort inflöde av internationellt kapital till Indien”
Carnegie Indienfond

”Stort inflöde av internationellt kapital till Indien”

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas mycket starkt i december. Carnegie Indienfond steg i värde med 4,6 procent. Efter det amerikanska presidentvalet i november präglades marknaden av ökad optimism globalt....

Gunnar Påhlson 8 januari 2021