Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Eftertankens månad

Efter en mer blandad utveckling i juli, så blev augusti en direkt svag börsmånad. Såväl Stockholmsbörsens storbolagsindex OMX som Carnegie Small Cap index föll tillbaka betydligt, OMX med knappa 3 procent och CSX med nära 4 procent. De faktorer som pressade index var framför allt en förnyad konjunkturoro samt räntefokus, där förväntan på ytterligare en till två höjningar från Fed under hösten ökade något under månaden. I Sverige så såg vi en svag BNP-siffra för andra kvartalet, -0.8 procent, även om inte värre än befarat. Förväntan på Svenska Riksbanken höjdes något under månaden och marknaden prisar i princip fullt ut en höjning i september samt att en höjning är möjlig även i januari.

På rapportfronten så såg vi Holmen och Elekta rapportera, båda överträffade marknadens förväntningar. I Holmens fall så var det pappersdivisionen som överraskade positivt, men resultatet skall också ses i ljuset av kraftiga resultatbesvikelser för Q2-resultatet från andra skogsbolag, som Stora Enso och Billerud, vilket ställt ner förväntan. Holmen är det mest välskötta skogsbolaget enligt vår mening, med en stabil bas i skogs och energitillgångar, samt en mycket solid balansräkning.

Elekta som har ett brutet räkenskapsår rapporterade sin rapport för första kvartalet 23/24 i slutet av augusti. Aktien hade kommit ned inför talen på rykten om antikorruptionsnedslag i Kina vilket skulle sätta stopp på orderingången i denna viktiga marknad. Elektas rapport slog kraftig förväntan på förbättrad bruttomarginal (delvis drivet av mix) samt en stabil kostnadsutveckling (bolaget har framgångsrikt genomfört ett kostnadsbesparingsprogram samtidigt som transport- och andra kostnader modererat). Därtill så var ledningen, trots att orders kom in något under marknadens förväntan, klart optimistiska om orderingången för kommande år. Vi ser positivt på utsikterna för Elekta, och är långsiktiga ägare i aktien.

Vi har träffat ett stort antal bolag i slutet på månaden, såväl bolag som återfinns i Sverigefonden, som mindre bolag som ligger i andra fonder hos Carnegie Fonder. Sammantaget kan man säga att lönsamhet och balansräkningar i dessa innehav över lag är solida men att majoriteten av bolagen ser en sekventiell avmattning.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.