Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

Elanders går starkt

När det nya året startar börjar fokus skifta mot bolagens rapporter för det fjärde kvartalet. Microbolagen brukar rapportera lite senare än storbolagen så av fondens innehav hann endast TF Bank och Elanders rapportera.

TF Bank kom med starka siffror, utlåningstillväxt och lönsamhet ser väldigt bra ut. Det som kom att dominera rapporteringen var dock att vd Mattias Carlsson aviserade sin avgång samt att bolaget ställde in utdelningen. Vi är de första att skriva under på att Mattias har gjort ett bra jobb, han lämnar ett synnerligen välskött bolag, med en skicklig ledningsgrupp. Även styrelsen är mycket kompetent, därtill ser efterträdaren, Joakim Jansson, på pappret mycket kapabel ut. Vi kommer att sakna Mattias men är inte oroliga. Att utdelningen ställs in kan vid första anblick se tråkigt ut men det är i själva verket ganska naturligt. Bolaget växer snabbt, vilket kräver kapital, i det läget är det ansvarsfullt att hålla balansräkningen stark. Och inte minst, ett bolag som under 2022 hade en avkastning på eget kapital om 24 procent har vi inget emot att låta ta hand om våra pengar. Således, vi har inga problem med vare sig ny vd eller inställd utdelning. Vi ser ett välskött snabbväxande bolag som värderas till ungefär 10 gånger vinsten. Attraktivt!

Elanders har på senare tid gjort oss bortskämda med fina kvartalsrapporter. Rapporten för det fjärde kvartal var inget undantag. I en synnerligen krävande omvärld lyckas företaget leverera en fin tillväxt och en god lönsamhet. Ledningen sköter verkligen detta bolag på ett bra sätt. Blickar vi framåt tror vi på en fortsatt god utveckling för bolaget, och värderingen är synnerligen attraktiv.


Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.